Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Implantaten onder een kunstgebit

Als u een kunstgebit draagt, wordt uw kaakbot anders belast. Hierdoor verdwijnt het kaakbot in de loop van de jaren. Bij sommige mensen kan het botverlies worden opgevangen door het kunstgebit aan te passen of te vernieuwen. Bij anderen is er zo weinig van de kaak over, dat het kunstgebit niet goed meer kan functioneren. De prothese verschuift dan bij de minste of geringste beweging. Het gaat loszitten en er ontstaat pijn. Door het verlies van kaakbot verandert ook het gezicht. Als uw kunstgebit niet goed meer blijft zitten of als het dragen van uw kunstgebit pijn veroorzaakt, kunnen implantaten een oplossing zijn.

Wat zijn implantaten?

Een implantaat is een soort kunstwortel die we in uw kaak plaatsen. De meeste implantaten hebben de vorm van een cilinder of schroef en zijn hol van binnen. Aan de binnenkant zit een schroefdraad, zodat er opzetstukjes op het implantaat kunnen worden geplaatst. Op deze opzetstukjes kunnen we het kunstgebit vastmaken.

Implantaten zijn meestal gemaakt van titanium. Titanium is een materiaal dat goed geaccepteerd wordt door het lichaam.

Het plaatsen van de implantaten

We plaatsen de implantaten onder plaatselijke verdoving of onder narcose. Tijdens het plaatsen van de implantaten voelt u geen pijn. Soms worden er voor de ingreep al medicijnen gegeven of voorgeschreven. Dit kan een spoelmiddel, pijnstilling of antibiotica zijn.

Tijdens de operatie maken we een opening in uw tandvlees, zodat de kaakchirurg bij het bot kan. Daarna bepalen we waar de implantaten precies moeten komen. In de onderkaak is dit meestal op de plaats waar voorheen uw hoektanden zaten. Vervolgens maken we met verschillende boortjes ruimte in het bot. Daarna zet de kaakchirurg het implantaat erin en hecht de wond.

Soms zijn de implantaten al meteen zichtbaar in de mond. Het kan ook zijn dat de implantaten volledig bedekt zijn door tandvlees. In dat geval is er een tweede ingreep nodig om de implantaten weer zichtbaar te maken. Dit is afhankelijk van het soort implantaat dat we gebruiken en de plaats waar het implantaat geplaatst wordt.

Niet iedere kaak is geschikt om implantaten in te plaatsen. Er moet bijvoorbeeld voldoende hoogte en breedte zijn van het bot. Uw arts kan dit voor u nagaan door bijvoorbeeld röntgenfoto’s te maken. Als er niet genoeg bot aanwezig is, kunnen implantaten niet zomaar geplaatst worden. De hoeveelheid bot moet dan eerst worden aangevuld. Dit gebeurt tegelijk met het plaatsen van de implantaten of tijdens een aparte operatie. Hiervoor kunnen we bot halen uit uw kaak (achter uit de onderkaak), bekkenkam of soms uit de schedel.

Na de behandeling

De eerste dagen na de behandeling gaat het gebied rond de wond zwellen. Ook kunt u wat pijn krijgen. Hiervoor kunt u de pijnstillers gebruiken die de kaakchirurg u heeft voorgeschreven. Het is belangrijk dat u uw mond en het gebied rond de wond goed schoonmaakt met het spoelmiddel dat de kaakchirurg u heeft voorgeschreven. Ook moet  u poetsen rond de implantaten. Meestal krijgt u een controleafspraak voor ongeveer een tot drie weken na de behandeling. Vaak kunt u uw prothese of plaatje een aantal dagen of weken niet dragen.

Nadat het implantaat is geplaatst, groeit er bot tegenaan. Zo gaat het implantaat echt vastzitten in het bot. Hoe lang dit duurt verschilt van zes weken tot enkele maanden. Dit is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van het bot.

Nadat de implantaten zijn vastgegroeid, kan de prothese worden gemaakt. Het duurt meestal een aantal weken voordat deze klaar is. Een klikgebit zit niet helemaal vast in uw mond, maar kan tijdens het eten en praten veel minder verschuiven. Ook komt er minder eten onder uw kunstgebit.

Mondhygiëne

Een goede mondhygiëne is heel belangrijk voor langdurig plezier van de implantaten. U kunt uw gebit uit uw mond halen om het goed schoon te maken. Doe dit minimaal twee keer per dag. Ook het gebied rond de implantaten moet u iedere dag schoonmaken. Daarnaast is het belangrijk dat alle onderdelen van het systeem regelmatig worden gecontroleerd door uw eigen tandarts.

Kans op succes

Als er genoeg bot aanwezig is en dit van goede kwaliteit is, zijn implantaten (met name in de onderkaak) succesvol in meer dan 95 procent van de gevallen. Als er niet genoeg bot aanwezig is en er bot aangebracht moet worden, is de kans op succes kleiner. Ook is gebleken dat de kans op succes minder is bij mensen die roken.

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: