Immunotherapie of chemotherapie thuis
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Hoe verloopt de behandeling

Uw arts meldt u aan voor de toediening van immuno- of chemotherapie thuis. Daarna ontvangt u een afsprakenoverzicht met daarop uw afspraken. Hierop staat wanneer u de toediening thuis ontvangt en wanneer we u in het ziekenhuis verwachten.

Een paar dagen van tevoren belt de zorgcoördinator van de afdeling u om een tijdstip voor de behandeling af te spreken. Als het nodig is belt de zorgcoördinator of verpleegkundige een dag voor de thuisbehandeling nogmaals om na te gaan of de kuur door kan gaan. Dit kan voor bepaalde middelen afhankelijk zijn van de uitslag van labcontroles. Bij het toedienen thuis is het belangrijk dat huisdieren niet in dezelfde ruimte zijn. Daarnaast moet de verpleegkundige haar handen kunnen wassen en de ruimte voorbereiden. De toediening thuis duurt net zolang als de behandeling in het ziekenhuis.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: