Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Ideeën en klachten Dialyse

Heeft u: 

  • Klachten?
  • Complimenten?
  • Ideeën?

Onze medewerkers van de dialyseafdeling streven ernaar goede patiëntenzorg te geven. Op dit gebied vinden verschillende activiteiten plaats. Hier willen wij u graag bij betrekken. U heeft misschien goede suggesties om de zorg nog beter te maken of er is u iets opgevallen waar wij wat aan kunnen doen. Laat het ons vooral weten! Als u tevreden bent horen wij dit natuurlijk ook graag.

U kunt deze folder printen en uw opmerkingen hieronder opschrijven. Deze kunt u dan in de ideeënbus van de afdeling doen of aan een medewerker geven. De ideeënbus bevindt zich in de wachtruimte van de dialyseafdeling. 

Wilt u duidelijk uw klacht en/of idee omschrijven? Soms is het nodig om wat meer over uw klacht, compliment of idee te weten. Als u uw naam en adres vermeldt, kunnen wij als het nodig is contact met u opnemen om aanvullende vragen te stellen.

Als u iets vervelends is overkomen op onze afdeling of in het ziekenhuis, kunt u dit altijd met ons bespreken. U kunt ook een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. U kunt dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of via het klachtenformulier op onze website www.rijnstate.nl/klacht indienen bij onze klachtenfunctionarissen.

Dialyseafdeling Rijnstate 

Betreft: klacht / compliment / idee 

Datum:
Omschrijving:
 
 
 
 
 
 

  

Persoonsgegevens   
Dhr./Mevr.:   
Geboortedatum:   
Adres:   
    
Tel.:   
E-mail:  

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: