Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Ideeën en klachten Bloedafname

Informatie voor patiënten van Rijnstate Arnhem

Heeft u: 

  • een klacht?
  • een compliment?
  • een idee?

Laat het ons weten!

De medewerkers van de afdeling bloedafname van het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium streven ernaar goede patiëntenzorg te geven. Op dit terrein vinden veel uiteenlopende activiteiten plaats. Hier willen wij u ook bij betrekken. U heeft wellicht goede suggesties om de zorg nog beter te maken of er is u iets opgevallen waar wij wat aan kunnen doen. Laat het ons vooral weten! Als u tevreden bent horen wij dit natuurlijk ook graag.

U kunt uw opmerkingen hieronder opschrijven en deze folder in een envelop in de ideeënbus van de afdeling deponeren of aan een medewerker afgeven. De ideeënbus bevindt zich in de wachtruimte van de grotere bloedafnameprikposten.

Schrijft u alstublieft duidelijk en wees vooral niet te bondig in uw beschrijving. Soms zal het nodig zijn om wat meer over uw idee / suggestie / klacht te weten. Als u uw naam en adres vermeldt, geeft u ons de mogelijkheid navraag te doen.

Tenslotte, wanneer u iets onaangenaams is overkomen op de afdeling of in het ziekenhuis bestaat altijd de mogelijkheid om hierover met ons van gedachten te wisselen. U kunt ook een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. U kunt dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of via het klachtenformulier via onze website indienen bij onze klachtenfunctionarissen.

KCHL Afdeling Bloedafname Rijnstate  

Betreft: klacht / compliment / idee 

Datum:
Omschrijving:
 
 
 
 
 
 

  

Persoonsgegevens   
Dhr./Mevr.:   
Geboortedatum:   
Adres:   
    
Tel.:   
E-mail:  

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: