ICD-implantatie
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

De ingreep

Op de afdeling Dagbehandeling

  • De verpleegkundige haalt u op bij de liften en neemt u mee naar de afdeling.
  • Bij de opname maken we een hartfilmpje en meten we uw bloeddruk. U krijgt een operatiejasje aan en als het nodig is, wordt uw borst geschoren.
  • U krijgt een infuus met antibiotica.
  • Nadat u bent opgenomen, wacht u totdat u aan de beurt bent. De verpleegkundige houdt u op de hoogte.
  • Uw opnametijd is niet het tijdstip waarop de ingreep plaatsvindt. Door spoedgevallen of door het uitlopen van het voorgaande behandelprogramma kan het programma uitlopen. Het kan zelfs gebeuren dat de ingreep uitgesteld wordt naar een andere dag. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen van dit uitstel.

Op de hartkatheterisatiekamer (HCK)

Als u aan de beurt bent, wordt u naar de hartkatheterisatiekamer begeleid. Daar vangt het behandelteam u op. Dit team bestaat uit een cardioloog, een technicus en 2 hartkatheterisatieverpleegkundigen.

U neemt plaats op de behandeltafel en we sluiten u aan op de bewakingsmonitor. We desinfecteren de huid, daarna dekken we u toe met een steriel laken. U krijgt een plaatselijke verdoving. De cardioloog maakt onder het sleutelbeen een snede van 5 à 10 centimeter. Onder uw huid maakt de cardioloog een ruimte (pocket), waarin later de ICD wordt geplaatst. Vervolgens schuift de cardioloog met behulp van röntgenstraling de draad of draden via de sleutelbeenader naar de juiste plek in uw hart. Dit kan wat hartkloppingen geven.

De technicus meet met een computer of de draden op de goede plaats liggen en stelt de ICD in. Hierna plaatst de cardioloog de ICD in de pocket onder uw huid. We hechten de huid met oplosbare hechtingen en dekken de wond af met een pleister.

Na de behandeling kunt u vragen stellen aan de arts.

De duur van de ingreep hangt af van verschillende factoren. Het is daarom moeilijk aan te geven hoe lang de ingreep duurt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: