Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Huisregels afdeling Psychiatrie

U bent opgenomen op de afdeling Psychiatrie van Rijnstate. Hier vindt u informatie over de huisregels die op deze afdeling gelden en leest u wat deze inhouden. De huisregels gelden voor iedereen op de afdeling. We verwachten van u dat u zich aan deze regels houdt en dat u deze respecteert.

We gaan respectvol met elkaar om

We verwachten dat u rekening houdt met elkaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen geluidsoverlast of andere overlast veroorzaakt. Lichamelijk en verbaal geweld, ongewenste intimiteiten en discriminatie staan wij niet toe in ons ziekenhuis. Bij strafbare feiten of verdenking van strafbare feiten doen wij aangifte bij de politie. Als u van een zorgverlener aanwijzingen krijgt die belangrijk zijn voor de veiligheid en een ordelijke gang van zaken op de afdeling, dan moet u deze opvolgen.

Bezoek is welkom

Uw bezoek is van harte welkom. In verband met andere activiteiten op de afdeling waar u aan deelneemt, hebben we bezoektijden.

Maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur
Zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur en tussen 18.00 een 20.00 uur

Op feestdagen zijn de bezoektijden hetzelfde als in het weekend.

Op de open afdeling vragen wij u om niet met uw bezoek in de huiskamer plaats te nemen. U kunt met uw bezoek naar de centrale hal van het ziekenhuis. Zo blijft de huiskamer een rustige plek voor mensen die bijvoorbeeld geen bezoek ontvangen. Op de gesloten afdeling mag u bezoek op de kamer ontvangen.

Uw kamer

Gesloten afdeling
U heeft een eigen kamer, de kamer heeft een eigen douche en toilet.

Open afdeling
De open afdeling bestaat voornamelijk uit tweepersoonskamers maar er zijn ook een aantal eenpersoonskamers beschikbaar. De eenpersoonskamers hebben een eigen toilet en douche. Bij de tweepersoonskamers is er een wastafel aanwezig. De douche en het toilet vindt u op de gang.

In geval van nood moeten zorgverleners en hulpdiensten gemakkelijk in uw kamer kunnen. Daarom moet u de doorgang van de deur naar het bed vrijhouden. De verpleegkundige bekijkt of dit in orde is. Aan het einde van uw verblijf laat u de kamer netjes achter. Al uw persoonlijke spullen neemt u mee. Laat u toch iets achter, dan bewaren wij dit nog drie maanden. Daarna schenken we dit aan de kringloopwinkel of we verkopen of vernietigen het. Kosten die we moeten maken voor extra schoonmaak van uw kamer of reparatie of vervanging van de inrichting, brengen we bij u in rekening. Dit geldt ook voor kosten die we maken voor opslag en vernietiging van persoonlijke spullen die u achterlaat.

De huiskamer

Op zowel de gesloten als de open afdeling is een huiskamer. De huiskamer is voorzien van een televisie en een radio. U kunt hier gezamenlijk zitten en er wordt van u verwacht dat u hier de maaltijden nuttigt.

Etenstijden

Op de afdeling eten we samen. De etenstijden zijn:

Ontbijt 8.10 - 8.45 uur
Lunch 12.00 - 12.30 uur
Avondeten 17.00 - 17.30 uur

Heeft u een dieet dat is voorgeschreven door een arts of diëtist, dan houden we daar rekening mee. Heeft u andere dieetwensen? Dan kunt u dit bespreken met de voedingsassistente.

Therapie en activiteiten

Afhankelijk van uw ziektebeeld kan activiteitentherapie deel uitmaken van uw behandeling. Als u hiervoor in aanmerking komt, voert een van de therapeuten een intakegesprek met u. Tijdens dit gesprek zal de therapeut u uitleggen wat het doel van de therapie is.

Iedere woensdag is er om 9:00 uur het huiskameroverleg. Dit is voor alle patiënten op de open afdeling.

Verlof

In overleg met u, de arts en de verpleegkundigen kijken we of u in het weekend en/of woensdagmiddag naar huis kunt. U kunt uw wensen op de verloflijst bekendmaken. Normaal gesproken geldt dat u het eerste weekend van de opname op de afdeling blijft.

Nachtrust

Omdat een goede nachtrust belangrijk is voor uzelf en anderen vragen wij u om tussen 22.00 uur en 7.00 uur op uw kamer te blijven.

Medicijnen

Op de afdeling geldt de regel dat medicatie van huis niet gebruikt wordt. U krijgt de medicatie vanuit het ziekenhuis. De verpleegkundige zal u de medicatie geven. Als u vrij verkrijgbare medicatie, homeopathische middelen of voedingssupplementen slikt moet u dit altijd overleggen met uw behandelend arts.

Wasgoed

U bent zelf verantwoordelijk voor het wassen van uw persoonlijke wasgoed.

Post

Als er post voor u is, wordt dit op de afdeling afgeleverd en geven we dit aan u. Als u zelf post wilt versturen, dan kunt u dit afgeven aan de balie op de afdeling.

Draadloos internet

Overal op de afdeling is draadloos internet beschikbaar via het draadloos netwerk van KPN. U kunt dus uw eigen telefoon, computer, laptop of tablet gebruiken.

Afdelingstelefoon

Op de afdeling is een telefoon aanwezig. Hier mag u vrij gebruik van maken. U kunt ook gebeld worden via deze telefoon. Het telefoonnummer is 088 - 005 8107

Toestemming voor beeld- en geluidsopnames

Voor het maken van beeld- en geluidsopnames van patiënten, bezoekers en zorgverleners, moet u eerst toestemming vragen aan het hoofd van de afdeling. Ook degene van wie u de opnames wilt maken, moet u toestemming geven.

Huishoudelijke werkzaamheden

Rijnstate zorgt voor het schoonmaken van uw kamer en de gemeenschappelijke ruimtes. Zelf zorgt u ervoor dat uw kamer opgeruimd is. Kleine huishoudelijke taken doen we samen op de afdeling. De verpleegkundige overlegt met u wat u kunt doen.

Aansprakelijkheid

We verwachten dat iedereen zorgvuldig omgaat met elkaars eigendommen. Dat geldt ook voor de eigendommen van de zorgverleners en van het ziekenhuis. Als u eigendommen van zorgverleners of het ziekenhuis beschadigt, kan het zijn dat we u daarvoor aansprakelijk stellen. Dat betekent dat u de kosten van de schade moet betalen.

Waardevolle spullen

Op alle kamers is een afsluitbare kast waar u persoonlijke spullen in kunt doen. Waardevolle spullen zoals sieraden, mobiele telefoon, laptop en tablet kunnen we niet voor u bewaren. Als u dit meeneemt, is dit op uw eigen risico. We adviseren u dan ook om zo min mogelijk waardevolle spullen en niet meer dan 50 euro aan contant geld mee te nemen.

Gevaarlijke en verboden voorwerpen

Het is niet toegestaan om voorwerpen die een gevaar (kunnen) zijn voor uzelf of voor anderen, mee te nemen, in uw bezit te hebben of te gebruiken.

Gevaarlijke voorwerpen zijn:

  • scherpe voorwerpen zoals messen of scharen
  • wapens
  • drugs
  • alcohol

Als we een gevaarlijk voorwerp bij u aantreffen, nemen we dit in beslag. Afhankelijk van het voorwerp zullen we het of voor u bewaren of vernietigen waar u bij bent. Het kan ook gebeuren dat we het met uw toestemming of anoniem overhandigen aan de politie. Bezoekers mogen ook geen gevaarlijke en verboden voorwerpen bij zich hebben. Het kan zijn dat ze gecontroleerd worden. Bezoekers die weigeren mee te werken aan deze controle, laten we niet toe op de afdeling. Op de gesloten afdeling wordt u altijd gecontroleerd op gevaarlijke en verboden voorwerpen.
Op de open afdeling op indicatie.

Handel

Het is niet toegestaan om in het ziekenhuis goederen en/of diensten te handelen. Ook mag u geen goederen en/of diensten lenen of ruilen. U mag geen handel drijven vanuit Rijnstate of een bedrijf inschrijven op het adres van Rijnstate.

Roken

Rijnstate is een rookvrij ziekenhuis. Roken op het terrein van het ziekenhuis is niet toegestaan. Dit betekent dat u via de hoofdingang naar de straat loopt om te roken als u bent opgenomen op de open afdeling. Patiënten die op de gesloten afdeling verblijven hebben deze vrijheid soms niet. Daarom is er voor hen een kleine rookruimte gecreëerd op het buitenterras van de gesloten afdeling.

Alcohol

In het ziekenhuis mag u geen alcohol drinken. Ook mag u niet onder invloed zijn van alcohol of alcohol bij u hebben. Handelen in eten en drinken waar alcohol in zit, is niet toegestaan.

Drugs en andere middelen die invloed hebben op gedrag

Drugs en andere middelen die invloed hebben op gedrag zijn in ieder geval de middelen op lijst I en II van de Opiumwet. Het is niet toegestaan om deze middelen bij u te hebben, te handelen in deze middelen of onder invloed te zijn van deze middelen.

Gokken

Kansspelen of spellen waarbij om geld, goederen, gunsten of diensten wordt gespeeld, zijn niet toegestaan.

Voorzieningen

In het ziekenhuis zijn diverse voorzieningen die u kunt gebruiken:

  • De winkel van Vermaat
  • De kapper
  • Een stiltecentrum

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, bespreek deze dan met het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lees meer over de algemene huisregels van Rijnstate, een opname op de Medisch Psychiatrische Unit, en gedwongen opname op de Medisch Psychiatrische Unit of Mijn Rijnstate.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: