Aandoening, behandeling en onderzoek
Verpleegkundige meet bloeddruk bij patiënt

Hoge bloeddruk

Wat is een hoge bloeddruk?

Een hoge bloeddruk heeft aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid. Het is één van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Ongeveer 20 tot 30 procent van de totale sterfte aan beroerte, coronaire hartziekten en hartfalen is toe te schrijven aan een verhoogde bloeddruk.

Het ontstaan van een hoge bloeddruk is voor het grootste deel onverklaard. Voeding (teveel zout en te weinig groenten en fruit) en overgewicht zijn mogelijke oorzaken. Ook stress, te weinig beweging, roken en teveel alcohol zorgen voor een hoge bloeddruk. Als u ouder wordt stijgt uw bloeddruk, dat is normaal. Ook speelt erfelijke aanleg een rol en soms is een hoge bloeddruk het gevolg van een nierziekte.

Van een hoge bloeddruk merkt u zelf niets. Maar uw vaten merken het wel en uw ogen en nieren kunnen door een hoge bloeddruk beschadigen. Langdurige hoge bloeddruk beschadigt de wanden van de slagaders, er treedt slagaderverkalking op. De wanden van de slagaders worden langzaam nauwer. De bloeddruk neemt verder toe en daarmee ook de kans op een hart- en vaatziekte.

Wat is bloeddruk?

Het hart knijpt samen om het bloed de slagaders in te pompen. De druk die op de slagaders komt te staan heet bloeddruk. Als het hart samenknijpt is de druk het hoogst. Dit heet de bovendruk. Als het hart zich ontspant, is de bloeddruk het laagst. Dit heet de onderdruk.

Uw bloeddruk schommelt. In de ochtend en avond is de waarde vaak wat lager dan 's middags. Als u beweegt of praat dan stijgt uw bloeddruk. Ook uw stemming heeft invloed. Bent u angstig, boos of aangeslagen? Dan stijgt uw bloeddruk.

Wanneer is uw bloeddruk te hoog?

Een arts meet uw bloeddruk op verschillende tijdstippen. Pas dan kan hij vaststellen of u werkelijk een hoge bloeddruk heeft. De bloeddruk is te hoog als bij meerdere metingen:

  • uw bovendruk 140 mmHg of hoger is;
  • uw onderdruk 90 mmHg of hoger is.
Verpleegkundige doet 24 uurs bloeddrukmeting  bij patiënte

Deze waarden gelden voor volwassenen. De bovendruk geeft de beste schatting van het risico op hart- en vaatziekten. Door gezond te leven en een gezond gewicht kunt u een stijging van uw bloeddruk voorkomen.

Hypertensie carrousel

In Rijnstate Arnhem is er voor patiënten met een verdenking op hoge bloeddruk de hypertensie carrousel. Dit is een dagopname waar diverse onderzoeken, zoals een 8 uurs bloeddrukmeting en een hartfilmpje plaatsvinden. Ook is er een gesprek met een verpleegkundige en een specialist over de risico’s op hart- en vaatziekten, leefstijladviezen en indien nodig een eventuele behandeling.

Interessante websites

Behandeling van hart- en vaatziekten

Verschillende specialisten op het gebied van hart- en vaatziekten werken samen voor de beste zorg. Met innovatieve behandelmethoden en de meest moderne apparatuur. Jaarlijks behandelen we in het Rijnstate Vasculair Centrum zo’n 7.000 patiënten voor hart- en vaataandoeningen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: