Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Hiv-poli

U heeft te horen gekregen dat u hiv-positief bent en voor de behandeling bent u doorverwezen naar de Hiv-poli in Rijnstate Arnhem. Het is ook mogelijk dat u zelf ervoor heeft gekozen om de controlebezoeken in Rijnstate plaats te laten vinden. Hier leest u informatie over de Hiv-poli, het behandelteam en over de verdere gang van zaken.

25 door de overheid aangewezen ziekenhuizen verzorgen de hiv-zorg in Nederland: de hiv-behandelcentra. Het gaat immers om zeer gespecialiseerde zorg en behandeling. Sinds 1989 worden hiv-patiënten in Rijnstate behandeld en daarmee zijn we één van de eerste hiv-behandelcentra in Nederland. De hiv-zorg in Rijnstate is ondergebracht bij het specialisme Infectieziekten dat onderdeel is van de afdeling Interne Geneeskunde. 

Behandelteam 

Het hiv-behandelteam van Rijnstate is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met een hiv-infectie. Daarnaast zijn zij zeer ervaren in de behandeling van tropische infectieziekten en hepatitis. Het team bestaat uit: 

Dhr. dr. Mark Claassen, internist-infectioloog
Dhr. dr. Robert-Jan Hassing, internist-infectioloog
Mw. dr. Jet Gisolf, internist-infectioloog
Mw. Petra van Bentum, verpleegkundig specialist
Mw. drs. Gerjanne ter Beest, verpleegkundig specialist
Mw. Marcia Gelling, verpleegkundig specialist
Mw. Yvette Neijland, verpleegkundig specialist in opleiding
Mw. Yvonne Kiers, verpleegkundig specialist in opleiding

Verpleegkundig specialist 
De verpleegkundig specialisten op de Hiv-poli zijn gespecialiseerd in de zorg rondom de hiv-infectie. Naast verpleegkundige zorg verrichten zij ook bepaalde medische taken. Zij geven informatie, voorlichting en begeleiding in de verschillende fasen van de hiv-infectie. Zo nodig verzorgen zij de afstemming met andere hulpverleners, zoals het maatschappelijk werk of de diëtist. Ook kunnen ze behulpzaam zijn bij het inschakelen van hulpverlenende instanties buiten het ziekenhuis.

Gang van zaken op de Hiv-poli  

Nieuwe patiënten krijgen eerst een afspraak met de verpleegkundig specialist. Tijdens deze afspraak komt het volgende aan bod: 

  • uitleg over de gang van zaken op de Hiv-poli in Rijnstate Arnhem;
  • informatie over hiv en aids;
  • de verpleegkundige stelt vragen over uw medische voorgeschiedenis, lichamelijke klachten, andere aandoeningen, medicatiegebruik etc. Dit heet de medische anamnese;
  • er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan;
  • er wordt bloed afgenomen. Indien nodig volgt aanvullend onderzoek, zoals een longfoto;
  • indien relevant worden er ook kweken afgenomen voor het opsporen van andere seksueel overdraagbare aandoeningen;
  • er wordt een afspraak gemaakt bij een van de internisten.

Over het algemeen vindt de afspraak met de internist twee à drie weken later plaats, als de uitslag van de bloedonderzoeken bekend is. Bij ernstige medische problemen wordt u uiteraard direct door de internist gezien. Tijdens dit bezoek zal de internist: 

  • de uitslag van het bloedonderzoek bespreken;
  • informatie geven over de behandeling en eventuele medicatie;
  • zo nodig aanvullend onderzoek verrichten of afspreken.

Direct na het bezoek aan de arts bezoekt u de verpleegkundig specialist. Daar heeft u de mogelijkheid het bezoek aan de arts te bespreken en eventuele vragen te stellen. 

Uw bezoek aan de polikliniek 

Als na de eerste bezoeken een medisch beleid is vastgesteld en uw situatie het toelaat, vindt er regelmatig een controlebezoek plaats. De tijd tussen de controlebezoeken is afhankelijk van uw situatie. U kunt twee weken vóór een controlebezoek bloed kunt laten prikken in het laboratorium. De uitslagen bespreken we tijdens de controle met u.

De verpleegkundig specialisten hebben ook een eigen spreekuur (het verpleegkundig spreekuur). Als uw situatie stabiel is kunnen de bezoeken aan de internist beperkt worden tot één keer per jaar. Tussendoor bezoekt u dan de verpleegkundig specialist. 

De spreekuren van de internist en de verpleegkundig specialist zijn zowel in Rijnstate Arnhem als in Rijnstate Zevenaar en in Rijnstate Arnhem-Zuid. 

Rijnstatekaart 
Het is belangrijk dat wij uw juiste gegevens in ons bestand hebben. Gaat u verhuizen, heeft u een nieuw telefoonnummer, een andere huisarts of apotheek of zijn er andere wijzigingen, dan verzoeken wij u een nieuwe Rijnstatekaart te laten maken. Dit kunt u doen bij de receptie in de centrale hal van Rijnstate Arnhem. 

Bloedonderzoek 

De verpleegkundig specialist maakt afspraken met u over bloedprikken. Als dat mogelijk is vragen we u om twee weken voor uw volgende afspraak bloed te laten prikken. Zo kunnen de uitslagen van het bloedonderzoek worden besproken tijdens uw bezoek aan de arts of de verpleegkundig specialist.

Mocht dit lastig zijn, dan kunt u ook op de dag van uw bezoek bloed laten prikken. De bloeduitslagen krijgt u dan telefonisch of per email. U kunt uw uitslagen ook altijd inzien via Mijn Rijnstate.

Op vrijdagmiddag kunnen bepaalde bloedonderzoeken niet worden gedaan. Wij vragen u daarom uw bloed op een andere dag of in de ochtend te laten prikken.

In Rijnstate Arnhem is het laboratorium op de begane grond, route 41. U kunt voor bloedafname ook terecht op de volgende locaties: Rijnstate Elst, Rijnstate Zevenaar en Rijnstate Arnhem-Zuid.

Wetenschappelijk onderzoek 

Het hiv-behandelteam is van mening dat het belangrijk is om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Er zijn bijvoorbeeld nog veel open vragen over de langetermijneffecten van de hiv-remmers, zoals bijwerkingen en complicaties. Door middel van wetenschappelijk onderzoek probeert men hier meer duidelijkheid in te krijgen.

Het kan voorkomen dat we u vragen om aan een wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. Meestal gaat het om geneesmiddelenonderzoek (een zogenaamde trial) of verpleegkundig onderzoek. Voor een dergelijk onderzoek begint, informeren uw arts en verpleegkundig specialist u uitvoerig. Deelname is op vrijwillige basis; u beslist uiteindelijk zelf of u hier aan mee wilt doen. 

Meer informatie 

De Hiv Vereniging Nederland 
Hiv Vereniging Nederland is de patiëntenbelangenvereniging voor mensen met hiv. De website geeft duidelijke en up-to-date informatie over de ontwikkelingen op het gebied van hiv. Er is een servicepunt waar u individuele vragen kunt stellen. Het gesprek wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Het servicepunt is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 22.00 uur. Het telefoonnummer is: 020 - 689 25 77. U kunt ook online een vraag stellen.

De Hiv Vereniging Gelderland 
De Hiv Vereniging Nederland heeft een afdeling in Gelderland:

Hiv Vereniging Gelderland
Postbus 12
6800 AA Arnhem
Op de website staat informatie over alle activiteiten van de Hiv Vereniging Gelderland.

Jong Positief 
Jong Positief is een website bedoeld voor jongeren met hiv van 18 tot 30 jaar. Deze site is een gezamenlijk initiatief van de jongerengroep Jongpositief van Hiv Vereniging Nederland en van de Belgische organisatie Sensoa.

Op de website staat informatie over leven met hiv en ervaringen van andere jongeren. Het is mogelijk in contact komen met andere hiv-positieve jongeren via de chat en er is een forum. Er staat ook informatie op de website over activiteiten in Nederland en België voor jongeren met hiv. 

Soa Aids Fonds 
Het Soa Aids Fonds is een expertisecentrum voor hiv/aids en andere soa.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: