Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Hiv-poli

U heeft net te horen gekregen dat u hiv-positief bent en voor de behandeling bent u doorverwezen naar de Hiv-poli in Rijnstate Arnhem. Het is ook mogelijk dat u zelf ervoor heeft gekozen om de controlebezoeken in Rijnstate plaats te laten vinden. Hier leest u informatie over de Hiv-poli, het behandelteam en over de verdere gang van zaken.

De hiv-zorg in Nederland wordt in Nederland gedaan door 25 door de overheid aangewezen ziekenhuizen, de hiv-behandelcentra. Het gaat immers om zeer gespecialiseerde zorg en behandeling. Sinds 1989 worden hiv-patiënten in Rijnstate behandeld en dat is daarmee een van de eerste hiv-behandelcentra in Nederland. De hiv-zorg in Rijnstate is ondergebracht bij het specialisme Infectieziekten dat onderdeel is van de afdeling Interne Geneeskunde. 

Het behandelteam 

Rijnstate beschikt over een hiv-behandelteam. Dit heeft zich gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met een hiv-infectie. Daarnaast zijn zij zeer ervaren in de behandeling van tropische infectieziekten en hepatitis. Het team bestaat uit: 

Dhr. dr. Mark Claassen internist-infectioloog
Dhr. dr. Robert-Jan Hassing internist-infectioloog
Mw. dr. Jet Gisolf internist-infectioloog
Mw. dr. Nienke Langebeek verpleegkundig specialist
Mw. Petra van Bentum verpleegkundig specialist
Mw. drs. Gerjanne ter Beest verpleegkundig specialist
Mw. Marja de Leeuw medisch secretaresse

Elke patiënt heeft zijn of haar vaste internist en verpleegkundige. 

Verpleegkundig specialist 

De verpleegkundig specialisten op de Hiv-poli zijn gespecialiseerd in de zorg rondom de hiv-infectie. Naast verpleegkundige zorg verrichten zij ook bepaalde medische taken van de arts. Zij geven informatie, voorlichting en begeleiding in de verschillende fasen van de hiv-infectie. Zo nodig verzorgen zij de afstemming met andere hulpverleners, zoals het maatschappelijk werk of de diëtist. Ook kunnen ze behulpzaam zijn bij het inschakelen van hulpverlenende instanties buiten het ziekenhuis.

Gang van zaken op de Hiv-poli  

Nieuwe patiënten krijgen eerst een afspraak met de verpleegkundig specialist. Tijdens deze afspraak komt het volgende aan bod: 

  • uitleg over de gang van zaken op de Hiv-poli in Rijnstate Arnhem;
  • informatie over hiv en aids;
  • de verpleegkundige stelt vragen over uw medische voorgeschiedenis, lichamelijke klachten, andere aandoeningen, medicatiegebruik etc. Dit heet de medische anamnese;
  • er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan;
  • er wordt bloed afgenomen. Indien nodig volgt aanvullend onderzoek, zoals een longfoto;
  • indien relevant worden er ook kweken afgenomen voor het opsporen van andere seksueel overdraagbare aandoeningen;
  • er wordt een afspraak gemaakt bij een van de internisten.

Over het algemeen vindt de afspraak met de internist twee à drie weken later plaats, als de uitslag van de bloedonderzoeken bekend is. Bij ernstige medische problemen wordt u uiteraard direct door de internist gezien. Tijdens dit bezoek zal de internist: 

  • de uitslag van het bloedonderzoek bespreken;
  • informatie geven over de behandeling en eventuele medicatie;
  • zo nodig aanvullend onderzoek verrichten of afspreken.

Direct na het bezoek aan de arts bezoekt u de verpleegkundig specialist. Daar heeft u de mogelijkheid het bezoek aan de arts te bespreken en eventuele vragen te stellen. 

Uw bezoek aan de polikliniek 

Als na de eerste bezoeken een medisch beleid is vastgesteld en uw situatie het toelaat, vindt er regelmatig een controlebezoek plaats. De tijd tussen de controlebezoeken is afhankelijk van uw situatie. U krijgt laboratoriumformulieren mee zodat u twee weken vóór een controlebezoek bloed kunt laten prikken in het laboratorium. De uitslagen bespreken we tijdens de controle met u.

De verpleegkundig specialisten hebben ook een eigen spreekuur (het verpleegkundig spreekuur). Als uw situatie stabiel is kunnen de bezoeken aan de internist beperkt worden tot één of twee keer per jaar. Tussendoor bezoekt u dan de verpleegkundig specialist. 

De spreekuren van de internist en de verpleegkundig specialist zijn zowel in Rijnstate Arnhem als in Rijnstate Velp en in Rijnstate Arnhem-Zuid. 

Rijnstatekaart 

Het is belangrijk dat wij uw juiste gegevens in ons bestand hebben. Gaat u verhuizen, heeft u een nieuw telefoonnummer, een andere huisarts of apotheek of zijn er andere wijzigingen, dan verzoeken wij u een nieuwe Rijnstatekaart te laten maken. Dit kunt u doen in de grote hal op de begane vloer. 

Bloedonderzoek 

Tijdens de bezoeken aan de Hiv-poli krijgt u laboratoriumformulieren mee. We verzoeken u ruim twee weken voor uw volgende afspraak bloed te laten prikken. Zo kunnen de uitslagen van het bloedonderzoek worden besproken tijdens uw bezoek aan de arts of de verpleegkundig specialist.

Mocht dit lastig zijn, dan kunt u ook op de dag van uw bezoek bloed laten prikken. De bloeduitslagen krijgt u dan telefonisch. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Op vrijdagmiddag kunnen bepaalde bloedonderzoeken niet worden gedaan. Wij vragen u daarom uw bloed op een andere dag of in de ochtend te laten prikken.

In Rijnstate Arnhem is het laboratorium op de begane grond, route 41. U kunt voor bloedafname ook terecht op de volgende locaties: Rijnstate Velp, Rijnstate Zevenaar en Rijnstate Arnhem-Zuid.

Wetenschappelijk onderzoek 

Het hiv-behandelteam is van mening dat het belangrijk is om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Er zijn bijvoorbeeld nog veel open vragen over de langetermijn-effecten van de hiv-remmers, zoals bijwerkingen en complicaties. Door middel van wetenschappelijk onderzoek probeert men hier meer duidelijkheid in te krijgen.

Het kan voorkomen dat we u vragen om aan een wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. Meestal gaat het om geneesmiddelenonderzoek (een zogenaamde trial) of verpleegkundig onderzoek. Voor een dergelijk onderzoek begint, informeren uw arts en verpleegkundig specialist u uitvoerig. Deelname is op vrijwillige basis; u beslist uiteindelijk zelf of u hier aan mee wilt doen. 

Meer informatie 

De Hiv Vereniging Nederland 

Hiv Vereniging Nederland is de patiëntenbelangenvereniging voor mensen met hiv. De website www.hivvereniging.nl geeft duidelijke en up-to-date informatie over de ontwikkelingen op het gebied van hiv. Er is een servicepunt waar u individuele vragen kunt stellen. Het gesprek wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Het servicepunt is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 22.00 uur. Het telefoonnummer is: 020 - 689 25 77. U kunt ook een mail sturen naar servicepunt@hivvereniging.nl.

De Hiv Vereniging Gelderland 

De Hiv Vereniging Nederland heeft een afdeling in Gelderland:
Hiv Vereniging Gelderland
Postbus 12
6800 AA Arnhem
Op de website (www.hivvereniging.nl/gelderland) staat informatie over alle activiteiten van de Hiv Vereniging Gelderland.

Jong Positief 

Jong Positief (www.hivvereniging.nl/jongpositief) is een website bedoeld voor jongeren met hiv van 18 tot 30 jaar. Deze site is een gezamenlijk initiatief van de jongerengroep Jongpositief van Hiv Vereniging Nederland en van de Belgische organisatie Sensoa.

Op de website staat informatie over leven met hiv en ervaringen van andere jongeren. Het is mogelijk in contact komen met andere hiv-positieve jongeren via de chat en er is een forum. Er staat ook informatie op de website over activiteiten in Nederland en België voor jongeren met hiv. 

Soa Aids Fonds 

Het Soa Aids Fonds is een expertisecentrum voor hiv/aids en andere SOA: www.soaaids.nl

Bereikbaarheid 

De Hiv-poli is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Als u een afspraak wilt maken of verzetten, een recept nodig heeft, of een vraag wilt stellen kunt u ons op het algemene nummer bellen. Dit kunt u het beste in de ochtend doen van maandag tot en met donderdag, dan is de secretaresse aanwezig Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat aan en kunt u deze inspreken. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. Bij dringende vragen kunt u de verpleegkundig specialisten bereiken op hun sein via het centrale telefoonnummer van Rijnstate Arnhem. Neemt u in noodgevallen buiten kantooruren contact op met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.

Belangrijke gegevens 

Telefoonnummer Hiv-poli: 088 - 005 6780
Faxnummer Hiv-poli: 088 - 005 6740 
E-mailadres: infectieziekten@rijnstate.nl

Rijnstate Arnhem (centrale): 088 - 005 8888

Nienke Langebeek: nlangebeek@rijnstate.nl 
Petra van Bentum: pvanbentum@rijnstate.nl
Gerjanne ter Beest: gterbeest@rijnstate.nl

Adressen

Rijnstate Arnhem, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem
U volgt route 58, daar kunt u zich melden aan de balie van polikliniek Interne Geneeskunde.

Rijnstate Velp, President Kennedylaan 100, 6883 AZ Velp 
Interne polikliniek, wachtruimte 7
Tel. 088 - 005 88 86
U kunt zich melden bij de balie.

Rijnstate Arnhem-Zuid
Marga Klompélaan 6
6836 BH Arnhem
Tel: 088 - 005 7610
*U volgt route 25, daar kunt u zich melden aan de balie van polikliniek Interne Geneeskunde.

Onze specialismen

voor deze aandoening
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: