1. Twee benaderingen
Heupprothese
Patient man zit in wachtkamer met krukken

Twee benaderingen

In Rijnstate worden twee verschillende benaderingen toegepast bij heupoperaties. De orthopedisch chirurg kan kiezen voor de benadering waarbij u via de achterkant van de heup (posterolaterale benadering) geopereerd gaat worden of via de voorzijde (anterieure benadering). De achterste benadering is de meest gebruikte benadering. Bij de achterste benadering kan de orthopedisch chirurg een gecementeerde heupprothese of een ongecementeerde heupprothese plaatsen. Bij de ongecementeerde heupprothese wordt de prothese zo vast mogelijk in het bot ingeklemd, waarna deze vervolgens vastgroeit. Dit wordt ook wel de ‘ingroeiprothese’ genoemd. Bij de gecementeerde heupprothese wordt de heupprothese met behulp van een speciaal cement in het bot vastgezet.

Afhankelijk van uw leeftijd en de kwaliteit van uw bot, kiest de arts voor één van deze protheses. De orthopedisch chirurg bespreekt van tevoren met u welke benadering hij zal toepassen en welke prothese hij zal plaatsen. Voor alle protheses geldt dezelfde nabehandeling en herstelperiode.

In een video vertelt orthopedisch chirurg Job van Susante over de verschillende heupoperaties. Lees meer over de operatie bij een heupprothese.