1. De opname
Heupprothese
Patient man zit in wachtkamer met krukken

De opname

U komt de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis. Eén à twee weken vóór uw operatiedatum krijgt u van het opnamebureau een bevestigingsbrief met de datum van uw opname. De opnamedatum kan soms afwijken van uw operatiedag. Als u eerder opgenomen wordt, heeft dit te maken met speciale voorbereiding op de operatie. Dit kan nodig zijn als u bijvoorbeeld diabetes of een longziekte heeft.

Opnamedag

De operatie gebeurt in de Rijnstate Orthopedische en Chirurgische Kliniek in Zevenaar, aangezien deze locatie optimale zorg kan bieden voor patiënten die deze vorm van orthopedische chirurgie moeten ondergaan. Als er reden is om hiervan af te wijken, wordt u opgenomen in Rijnstate Arnhem.

Nuchter zijn en medicijngebruik

Zorg dat u zich houdt aan de instructies die vermeld staan in de patiënt-informatiebrief die u bij uw bezoek aan de anesthesioloog heeft ontvangen. In deze brief vindt u onder andere informatie over medicijngebruik rondom de operatie en het nuchter zijn voor de ingreep.

Lees voor uitgebreide informatie de folder Nieuwe heup.