1. Controle en nazorg
Heupprothese
Patient man zit in wachtkamer met krukken

Controle en nazorg

Ongeveer twee weken na de operatie wordt u voor een wondcontrole op de polikliniek orthopedie verwacht. De orthopedisch consulent beoordeelt uw wond en verwijdert de ‘nietjes’. Bij problemen schakelt de consulent de orthopedisch chirurg of verpleegkundig specialist in. Ook kunt u vragen stellen.

Nacontrole op de polikliniek

Gemiddeld zes à zeven weken na ontslag uit het ziekenhuis wordt u voor controle op de polikliniek orthopedie terug verwacht. U wordt dan gezien door de verpleegkundig specialist of orthopedisch chirurg. Uw herstel wordt besproken en u krijgt adviezen voor verdere revalidatie, hervatting van sport en eventueel werk. Het eerste jaar komt u één à twee keer voor controle naar de polikliniek. Daarna zal er een controle één jaar en vijf jaar na de operatie plaatsvinden. Meestal worden vóór elke controle röntgenfoto’s genomen om de stand van de prothese te controleren.

Mogelijke complicaties

Alle operaties brengen risico’s en ongemakken met zich mee. Afhankelijk van uw conditie en de ernst van de slijtage in de heup, kunnen deze in zwaarte wisselen. Wij realiseren ons dat deze opsomming van mogelijke complicaties ongerustheid kan geven. Toch vinden wij het belangrijk om een aantal problemen te beschrijven die mogelijk optreden na een heupprothese. De artsen en verpleegkundigen zijn bij de controles alert op deze problemen. Lees meer over mogelijke complicaties.