Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Jext gebruiken

Uw kind heeft een Jext voorgeschreven gekregen. Jext is een automatische injectiespuit voor eenmalig gebruik, gevuld met adrenaline. Jext wordt gebruikt bij een anafylactische reactie. Dit is een acute levensbedreigende allergische reactie op bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen zoals pinda’s, noten, geneesmiddelen of een insectensteek of –beet.

Wanneer gebruikt u Jext? 

Bij een ernstige allergische (anafylactische) reactie dient u direct Jext toe. Ernstige allergische reacties zijn:

 • hoesten/blafhoest
 • heesheid
 • benauwdheid
 • zwelling tong/keel
 • bewustzijnsdaling
 • herhaaldelijk braken
 • herhaaldelijk diarree

Bij een geringe reactie zoals jeuk en roodheid van de huid adviseren we u af te wachten en uw kind eventueel een antihistaminicum te geven (drank of tablet). Dit krijgt u ook op voorschrift van de arts. In het persoonlijke noodplan, dat u van uw arts heeft ontvangen, staan de instructies voor uw kind. 

Twijfelt u? Gebruik dan altijd Jext. 

Hoe gebruikt u Jext? 

 • 1. Pak Jext in de hand waarmee u schrijft met de duim dichtbij de gele veiligheidsdop.
 • 2. Verwijder de gele veiligheidsdop.
 • 3. Laat uw kind liggen als er sprake is van bewustzijnsvermindering/-verlies.
 • 4. Druk de zwarte injectorpunt stevig tegen de zijkant van het dijbeen, tot u een klik hoort. Dit mag door de kleding heen.
 • 5. Houd Jext 10 seconden stevig op zijn plaats en verwijder Jext loodrecht uit het been.
 • 6. Wanneer u Jext verwijdert, sluit de zwarte naaldbeschermer zich automatisch over de naald.
 • 7. Masseer de injectieplaats gedurende 10 seconden.
 • 8. Zoek direct medische hulp: bel 112 en meld een geval van anafylaxie.

Let op het volgende:  

 • De adrenaline in de pen werkt direct en kort. Uw kind kan misschien een tweede Jext nodig hebben. Het ambulancepersoneel kan dan beslissen of een tweede Jext moet worden toegediend. U krijgt van de arts daarom een recept voor twee Jext-pennen. Uw kind moet ook altijd twee pennen bij zich dragen.
 • Noteer de houdbaarheidsdatum in uw agenda. Zorg dat u voor die datum een nieuwe Jext in huis heeft.
 • Let op de helderheid van de vloeistof. Vervang Jext als de oplossing verkleurd is of neerslag bevat. Bewaar Jext in een afgesloten verpakking of veiligheidskoker. Jext is bestand tegen (dag)licht, maar niet tegen temperaturen hoger dan 25 graden. De pen mag echter niet in de vriezer bewaard worden.
 • Jext is beschikbaar in twee doseringen: 0,15 mg (geel) voor kinderen tussen de 7,5 en 25 kilogram en 0,3 mg (rood) voor personen boven de 25 kilogram. Wees hier alert op. Om medische redenen kan worden afgeweken van deze richtlijn.
 • De injectie is voor eenmalig gebruik. Zodra de pen gebruikt is, moet deze vervangen worden.
 • Iedereen die in contact komt met uw kind moet de klachten van een allergische reactie kunnen herkennen. Deze staan in het persoonlijke noodplan van uw kind. Ook moeten al deze mensen weten hoe de Jext werkt.

Tips 

Tijdens het consult op de polikliniek ontvangt u een Jext Simulator. Dit is een oefenpen die geen naald en geen adrenaline bevat. Hiermee kunt u uitleg geven aan bijvoorbeeld grootouders, leerkrachten, groepsleiders, sportclubs of zelf oefenen. Het is belangrijk dat iedereen, die in contact komt met uw kind, wordt geïnstrueerd. U kunt de simulator ook bestellen via www.jext.nl.

Er is een handige (gratis) Jext app beschikbaar voor uw smartphone. Hierop vindt u meer informatie, demonstratievideo’s, instructies en een herinneringsservice. Voor kinderen is interessante en begrijpelijke informatie te vinden op www.detasvanteun.nl.

Meer informatie over een anafylactische reactie kunt u vinden op de website www.jext.nl of www.ernstigeallergie.nl.

Maakt u regelmatig een vliegreis? Informeer tijdig bij de luchtvaartmaatschappij naar de richtlijnen voor het meenemen van Jext. De kinderlongverpleegkundige kan als het nodig is voor u een douaneverklaring regelen. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van Jext? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de kinderlongverpleegkundigen van onze polikliniek Kindergeneeskunde via telefoonnummer 088 - 005 7782.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: