Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Herbeoordeling buikklachten

U bent met buikklachten bij de Spoedeisende Hulp (SEH) geweest en moet de dag na het bezoek terugkomen voor verder onderzoek. Hier leest u meer informatie over een aantal zaken die in uw situatie van toepassing (kunnen) zijn.

Waarom moet u terugkomen? 

Op de SEH is onderzoek gedaan naar uw buikklachten. De oorzaak is toen nog niet vastgesteld. Bij sommige patiënten zien we dat de klachten na een dag toenemen. Dit kan een aanleiding zijn voor een opname in het ziekenhuis.

De reden dat u morgen terugkomt naar het ziekenhuis is om nogmaals bloed te laten afnemen voor onderzoeken en om uw buikklachten opnieuw te laten beoordelen.

Van de verpleegkundige heeft u een afspraak meegekregen en een loopbriefje om bloed af te laten nemen bij het laboratorium of bij de SEH. Op dit briefje staat welke labonderzoeken gedaan moeten worden.

Wat te doen tot aan de afspraak van morgen? 

Het feit dat u naar huis mag gaan, betekent niet dat uw klachten weg zijn. De volgende zaken zijn voor u van belang.

  • Tegen de pijn kunt u paracetamol gebruiken.
  • Tot zes uur voor uw afspraak bij de polikliniek Chirurgie of SEH mag u nog eten. De zes uur voorafgaande aan uw afspraak dient u nuchter te blijven.
  • Tot twee uur voor uw afspraak mag u alleen heldere vloeistoffen drinken. Heldere vloeistoffen zijn water en thee zonder suiker en/of melk.

Wanneer contact opnemen met SEH? 

In de volgende situaties kunt u contact opnemen met de SEH: 

  • Bij snel stijgende koorts en/of koude rillingen.
  • Bij verergering van de buikklachten.
  • Bij een algeheel zieker voelen.

Vragen 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. Bij spoed buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de SEH.

Telefoonnummers 

Polikliniek Chirurgie: 088 - 005 7737
Spoedeisende Hulp (SEH): 088 - 005 6680

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: