Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Hepatitis C

U heeft onlangs gehoord dat u hepatitis (ontsteking van de lever) heeft en u bent voor behandeling doorverwezen naar de poli Interne geneeskunde in Rijnstate Arnhem. Het is ook mogelijk dat u zelf heeft gekozen om de controlebezoeken in Rijnstate te laten plaatsvinden. Hier leest u informatie over de mogelijke onderzoeken en behandelingen bij hepatitis, over het hepatitisbehandelteam van Rijnstate en over de verdere gang van zaken in het ziekenhuis.

De laatste jaren is grote vooruitgang geboekt in de behandeling van hepatitis. De verwachting is dat de behandelmogelijkheden de komende jaren nog verder verbeteren. Het is daarom belangrijk om een ontsteking van de lever zo vroeg mogelijk vast te stellen. Het liefst voordat er ernstige leverschade optreedt. Maar ook in een later stadium van de ziekte kan een behandeling nog zeer zinvol zijn.

Gezien de geboekte vooruitgang willen wij ook patiënten die vroeger een ouderwetse behandeling hebben gehad en niet zijn genezen, aanmoedigen zich opnieuw voor behandeling aan te melden. 

Het hepatitis behandelteam 

Rijnstate beschikt over een hepatitis behandelteam. Dit team draagt zorg voor een optimale behandeling. Het team bestaat uit: 

 • Dr. Mark Claassen internist-infectioloog
 • Dr. Robert -Jan Hassing internist-infectioloog
 • Mw. dr. Jet Gisolf internist-infectioloog
 • Mw. drs. Nienke Langebeek verpleegkundig specialist
 • Mw. Petra van Bentum verpleegkundig specialist
 • Mw. drs. Gerjanne ter Beest verpleegkundig specialist
 • Mw. Marja de Leeuw medisch secretaresse

Elke patiënt heeft zijn of haar vaste internist en verpleegkundig specialist. 

Verpleegkundig specialist 

De verpleegkundig specialisten zijn gespecialiseerd in de zorg rondom de hepatitis infectie. Zij geven informatie, voorlichting, begeleiding en ondersteuning tijdens de behandeling van de hepatitis infectie. Indien nodig verzorgen zij ook de afstemming met andere hulpverleners, binnen en buiten het ziekenhuis. 

Hepatitis C 

Hepatitis C wordt veroorzaakt door het hepatitis C virus. Ieder hepatitis C virus heeft een genotype, een soort subtype van het virus. Deze genotypes worden aangeduid met de cijfers 1 t/m 6. Ook binnen de verschillende genotypes zijn kleine variaties. Deze worden aangeduid met een kleine letter, bijvoorbeeld genotype 1a. De genezingskans bij behandeling van hepatitis C ligt nu op ongeveer 80% voor gunstige genotypes en 50% voor ongunstige types, veel hoger dan vroeger.

Aanvullende onderzoeken 

Voordat u met de behandeling start, worden er een aantal aanvullende onderzoeken gedaan om vast te stellen hoe ernstig de ontsteking is en in hoeverre uw lever is beschadigd.

Bijvoorbeeld: 

 • Echo van uw bovenbuik en/of een fibroscan.
 • Bloedtesten om te kijken hoe actief de infectie is, welk genotype u heeft en hoe uw lever functioneert.
 • Fibroscan. Met een fibroscan wordt de elasticiteit van de lever gemeten, waardoor de mate van fibrose te meten is. Dit geeft een beeld van de toestand van uw lever.
 • Leverbiopsie. Ter hoogte van de lever wordt een naald ingebracht. Met behulp van deze naald wordt een stukje lever weggenomen en onderzocht. Een leverbiopsie is niet altijd nodig. 

Behandeling 

De keuze om wel of (nog) niet met de behandeling te starten hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste zijn: 

 • de activiteit van de ontsteking
 • de mate van leverbeschadiging
 • het genotype van het hepatitis C virus
 • uw motivatie en sociale omstandigheden om de therapie af te maken.

MDL (Maag Darm Lever) artsen 

Wanneer u al ernstige leverschade heeft als gevolg van hepatitis, vindt behandeling plaats in nauwe samenwerking met een leverdeskundig MDL-arts. 

Thuiszorgteams 

Het behandelteam werkt samen met specialistische thuiszorgteams. De verpleegkundigen die verbonden zijn aan deze thuiszorgteams leren u thuis te injecteren en ondersteunen in de behandeling. 

Behandeling 

De behandeling voor hepatitis C is de afgelopen tijd erg verbeterd en er zijn op dit moment nog vele ontwikkelingen gaande. Door de snelle veranderingen zullen we daar in deze tekst niet op in gaan.

Na de behandeling  

Na de behandeling wordt u na drie maanden gecontroleerd. Er wordt dan opnieuw gekeken of u virus in uw bloed heeft. Als u dan geen hepatitis C virus meer in uw bloed heeft, is de behandeling succesvol geweest. Dit betekent echter niet dat u nooit meer hepatitis C krijgt. Als u opnieuw geïnfecteerd raakt, is het mogelijk dat u opnieuw behandeld moet worden.

Wetenschappelijk onderzoek 

Ook al zijn de behandelmogelijkheden voor hepatitis C de laatste jaren sterk verbeterd, er bestaan nog veel open vragen over de beste behandelstrategie. Tevens komen er steeds meer middelen ter beschikking. Als actief hepatitiscentrum zullen wij daarom zowel zelf onderzoek initiëren en deelnemen aan nationale en internationale studies, om aan een verdere vooruitgang in behandeling actief mee te werken. 

Het kan voorkomen dat u gevraagd wordt om aan een wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. Voordat een dergelijk onderzoek begint, informeren de arts en de verpleegkundige u uitvoerig over de gang van zaken. Deelname is op vrijwillige basis, u beslist uiteindelijk zelf of u hier aan wilt meedoen. 

Meer informatie

Op de website van het Nationaal Hepatitis Centrum www.hepatitis.nl staat uitgebreide informatie over hepatitis.

Adressen  

De spreekuren van de internist/infectioloog en de verpleegkundig specialist vinden zowel in Rijnstate Arnhem als in Rijnstate Elst en in Rijnstate Arnhem-Zuid plaats.

Rijnstate Arnhem
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem
Tel. 088 - 005 88 88
U volgt route 64, daar meldt u zich aan de balie van poli Interne Geneeskunde.


Rijnstate Elst
Stationsplein 2
6662 NC Elst
Tel. 088 - 005 56 80
U kunt zich melden bij de portier.

Rijnstate Arnhem- Zuid
Marga Klompelaan 6
6836 BH Arnhem
Tel: 088 - 005 76 10
U volgt route 25, daar meldt u zich aan de balie van poli Interne Geneeskunde.

Vragen  

Als u een verpleegkundig specialist wilt spreken of u heeft een (medische) vraag dan kunt u ons bellen. In het geval van afwezigheid kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

De poli is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Voor het maken of verzetten van een afspraak, het aanvragen van een recept of voor vragen kunt u ons bij voorkeur bellen tussen 9.00 en 12.30 uur. De secretaresse is dan aanwezig. U kunt ook mailen of faxen. 

Telefoonnummer: 088 - 005 6780
Faxnummer: 088 - 005 6740*
E-mail: infectieziekten@rijnstate.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: