Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Hemodialyse: praktische informatie

U start binnenkort met uw eerste dialysebehandeling. Van tevoren krijgt u veel informatie over allerlei zaken rondom dialyse. Hier kunt u de informatie teruglezen.

Informatie voor patiënten van Rijnstate 

U heeft samen met uw behandelend arts besloten om te starten met dialyse. Dit is nodig, omdat uw nieren niet meer functioneren zoals dat eigenlijk zou moeten. Hierdoor worden afvalstoffen en vocht te weinig uit uw lichaam verwijderd. Starten met dialyse is vaak een beladen moment en het is wellicht moeilijk om te overzien wat er op u afkomt. De verpleegkundige die bij uw eerste dialyse aanwezig is, neemt een aantal zaken met u door. De praktische zaken kunt u hier nalezen.

Start van de behandeling 

De eerste drie dialyses vinden plaats in een aparte kamer op de dialyseafdeling. Daarna wordt u ingedeeld op een zaal voor zes patiënten. Voor u naar de dialysezaal gaat, kunt u op het planbord terugvinden op welke stoel/bed u gepland staat. U krijgt een opbergdoos waar uw naam op staat. Hier zit alles in dat u nodig heeft voor uw dialysebehandeling. 

Uw patiëntendossier 

Het ziekenhuis beschikt over een Elektronisch Patiënten Dossier (HiX). In dit twee dossiers staat informatie om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw dossier kunt u altijd inzien. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de verpleegkundige. Van uw dialyse maakt de verpleegkundige een verslag. Ook de afdeling Nefrologie heeft inzage in dit dossier. De verpleegkundigen van de afdeling Nefrologie kunnen erin opzoeken hoe uw dialysebehandeling is verlopen.

Wie ziet u tijdens de behandeling? 

Op de afdeling werken we met het systeem van teamverpleging. We houden er in de planning zoveel mogelijk rekening mee dat u door een vaste groep verpleegkundigen wordt behandeld. Daarnaast krijgt u in de eerste weken een zorgcoördinator toegewezen. Dit is een verpleegkundige die uw aanspreekpunt is voor allerlei vragen. Hij/zij is niet elke dialyse aanwezig, maar u kunt voor vragen natuurlijk ook terecht bij een van de andere verpleegkundigen.

Eén keer in de week komt uw nefroloog bij u langs op de afdeling. Dit bezoek is gekoppeld aan vaste dialysedagen. Het kan ook voorkomen dat u bij het starten van de behandeling van nefroloog wisselt. Dit in verband met de planning op de zaal en de dagdelen dat de nefrologen visite lopen.

U komt één keer per jaar op de polikliniek bij uw nefroloog. Hierbij is uw zorgcoördinator (of collega-dialyseverpleegkundige) aanwezig. Bij dit bezoek mag u uiteraard uw partner en/of familielid meenemen. Naast de nefroloog zijn er twee physician assistants werkzaam. Dit zijn verpleegkundigen met een speciale opleiding die de arts ondersteunen bij medische taken.

Ondersteunende diensten 

Tijdens de dialyse zijn er, behalve de verpleegkundigen, ook dialyse-assistenten en voedingsassistenten op de afdeling. Zij verzorgen de voeding. Daarnaast ondersteunen zij de verpleegkundigen bij tal van zaken, zoals het opbouwen van de machines. Op een van de eerste dagen komt de diëtist bij u langs om de eventuele voedingsaanpassingen met u door te spreken. Meestal is dit de diëtist die u al kent uit het predialyse-traject. Daarnaast komt ook een maatschappelijk werker bij u langs om te kijken of hij/zij nog iets voor u kan betekenen. Ook dit is een medewerker die u al vanuit het predialyse-traject kent.

Verder zijn er twee hoofden Zorg die voor de algemene en beleidszaken van de afdeling zorgen. Ook is er een planner die zich bezighoudt met de planning van patiënten die komen dialyseren.

Het vaststellen van de dialysedagen 

Er is zowel in Arnhem als in Zevenaar een dialyseafdeling. Meestal dialyseren patiënten drie keer per week op vaste dagen. Uw nefroloog bespreekt met u hoe vaak en hoe lang dit voor u is. Welke dagen en welke locatie voor u het beste zijn om te dialyseren, wordt in overleg met uw nefroloog en de planner bekeken. De start van de dialysebehandeling vindt altijd plaats in Arnhem. Het is ook mogelijk om op de afdeling ‘s nachts te dialyseren (alleen locatie Rijnstate Arnhem). Dit gebeurt altijd in overleg met uw eigen nefroloog.

Er kan in overleg van dialysedag worden geruild. Dit is alleen bij bijzonderheden. U kunt dit kenbaar maken bij de planners of de verpleegkundige.

Bij het starten van de dialyse wordt met u een aansluittijd afgesproken. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte als u op de afdeling arriveert. In overleg met de verpleegkundige mag u tijdens de dialyse bezoek ontvangen. Dit mag alleen niet tijdens het aan- en afsluiten.

Vervoer 

De meeste patiënten op de dialyse komen met de taxi. De secretaresse van de afdeling verzorgt de formulieren voor u die nodig zijn voor het regelen van taxivervoer. Het vervoer naar en van de dialyse kunt u dan zelf regelen. Het ligt aan uw zorgverzekering welk taxibedrijf dit vervoer gaat regelen.

Wanneer moet u contact opnemen? 

Bij vragen of problemen die met de dialyse verband houden kunt u dag en nacht contact opnemen met de dialyseafdeling. Een dialyseverpleegkundige kijkt dan met u wat er moet gebeuren. Zo nodig vindt overleg plaats met de nefroloog. Het kan ook gebeuren dat u een verwijzing krijgt naar uw huisarts of de huisartsenpost.

Shuntzorg 
Om uw shunt lang te kunnen gebruiken, is het belangrijk om er voorzichtig mee om te gaan. Hiervoor zijn leefregels belangrijk. De verpleegkundige van de dialyse geeft u een formulier mee met adviezen over de shuntzorg. Belangrijk is om wanneer u een nabloeding krijgt, de shunt meteen af te drukken. Als dit thuis lang blijft aanhouden, is het verstandig om contact op te nemen met de dialyseafdeling.

Katheterzorg 
De katheter wordt op de afdeling door de verpleegkundige verzorgd. U mag de pleister van de katheter niet zelf verwijderen. De verpleegkundige van de dialyse geeft u een formulier mee met adviezen over de katheterzorg.
De katheter ligt in een groot bloedvat. Er moet daarom voorzichtig mee worden omgegaan. Bij problemen of koorts moet u contact opnemen met de dialyseafdeling.

Onderzoeken en registraties 

Landelijk worden dialysegegevens geregistreerd. Rijnstate werkt hieraan mee. Deze registraties hebben als doel bredere kennis over nierziekten te verkrijgen om zo de behandeling van patiënten te verbeteren. Ook wordt op basis van de gegevens de benodigde dialysecapaciteit vastgesteld. De stichting Nefrovisie houdt al twintig jaar patiënten gegevens bij. Na uw schriftelijke toestemming stuurt onze afdeling gegevens naar deze stichting, zoals uw naam, geboortedatum, startdatum van de behandeling, behandelingsvorm, oorzaak van de nierziekte en 4 x per jaar een aantal klinische gegevens.

Klachten/ ideeën 

De medewerkers van de dialyse streven naar het zo goed mogelijk verlenen van patiëntenzorg. Mocht u echter klachten hebben of aanbevelingen rondom zorg willen doen, is dat natuurlijk altijd mogelijk. Ideeën- en klachtenformulieren zijn op beide locaties aanwezig.

Bereikbaarheid afdeling 

De dialyseafdeling is te bereiken via telefoonnummer 088 - 005 6635.

De afdeling in Rijnstate Arnhem is gesloten op werkdagen tussen 21.00 en 22.30 uur en zaterdag van 21.00 tot zondagavond 22.30 uur. De afdeling is dan bereikbaar via de portier: telefoonnummer 088 - 005 8888.

Buiten deze tijden, of bij geen gehoor, is de afdeling altijd via de portier van Rijnstate te bereiken op telefoonnummer 088 - 005 8888. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende verpleegkundige van de dialyseafdeling.

In Rijnstate Zevenaar is de afdeling geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 07.30 tot 20.00 uur. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: