Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Groepsconsultatie bij chronische pijn

U komt binnenkort naar Rijnstate in Elst voor een groepsconsultatie bij het Pijncentrum. Een groepsconsultatie bestaat uit meerdere bijeenkomsten voor patiënten met chronische pijn.

Wat is het doel van een groepsconsultatie?

Het belangrijkste doel van de groepsconsultatie is een manier te vinden om beter om te kunnen gaan met uw pijn. Het voelen van lichamelijke pijn maakt het dagelijks leven soms lastig. Een aantal factoren kunnen invloed hebben op hoe u pijn ervaart. Bijvoorbeeld:

  • de manier waarop u over uw pijn denkt;
  • wat u doet en laat vanwege de pijn;
  • hoe uw directe omgeving omgaat met u en uw pijn.

 De groepsconsultatie is niet bedoeld om uw pijn helemaal weg te nemen.

Wat kunt u verwachten?

De groepsconsultatie bestaat uit 8 bijeenkomsten in het Pijncentrum. De groep bestaat uit maximaal tien patiënten. Elke sessie wordt begeleid door een verpleegkundig specialist van het Pijncentrum.

Tijdens de groepsconsultatie bekijken we chronische pijn op verschillende manieren. Zo leert u meer over chronische pijn en vindt u samen met de groep een manier om beter om te gaan met pijn. Ook werken we aan het verbeteren van uw conditie en leert u hoe u zich beter kunt ontspannen.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Verschillende thema’s komen tijdens de groepsbijeenkomsten aan bod:

  • U krijgt informatie over wat chronische pijn is en hoe chronische pijn in uw lichaam werkt. De verpleegkundig specialist legt uit welke factoren pijn kunnen beïnvloeden.
  • U bekijkt samen op welke manier u beweegt en of u bepaalde activiteiten ontwijkt. Onder begeleiding gaat u deze activiteiten langzaam weer opbouwen en werken aan uw manier van bewegen.
  • U gaat met de groep aan de slag met beweging, bijvoorbeeld door één of meerdere wandelingen te maken.
  • U leert hoe u zich kunt ontspannen.

Na iedere sessie krijgt u een huiswerkopdracht mee, die de week erna wordt besproken.

Voor wie is een groepsconsultatie geschikt?

Een groepsconsultatie vraagt veel van u. Het is gericht op het veranderen van uw leefstijl en de manier waarop u met pijn omgaat.

Om van de groepsconsultatie een succes te maken is 100% inzet nodig. Dit betekent dat u bij alle sessies aanwezig moet zijn én thuis de huiswerkopdrachten uitvoert.

Wanneer is de groepsconsultatie?

De groepsconsultatie duurt 8 weken. Iedere week is er een sessie van 90 minuten. Deze sessie vindt meestal plaats op donderdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur. Naast de verpleegkundig specialist is er soms een psycholoog, een anesthesioloog/pijnspecialist of neuroloog bij de bijeenkomsten aanwezig.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: