Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Gezichtsveldonderzoek

In overleg met uw oogarts wordt bij u een gezichtsveldonderzoek gedaan. Hierbij wordt de lichtgevoeligheid van uw ogen bepaald en wordt getest wat u van de omgeving ziet. 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Als u naar een voorwerp iets verderop kijkt, ziet u veel meer dan alleen dat voorwerp. U ziet ook alles eromheen, maar dan minder scherp. Dat noemen we het gezichtsveld. Met dit onderzoek testen we of er bij u misschien delen van het gezichtsveld ontbreken. 

Hoe verloopt de voorbereiding? 

Het gezichtsveldonderzoek gebeurt volgens afspraak op de polikliniek Oogheelkunde in Elst of Zevenaar. Het onderzoek wordt gedaan door een assistente van de polikliniek. Tijdens het onderzoek moet u uw bril afzetten. Contactlenzen mag u inhouden. Elk oog wordt apart onderzocht, daarom worden uw ogen één voor één afgedekt.
Het onderzoek kan best vermoeiend voor u zijn. U moet de hele tijd recht vooruit kijken naar een bepaald punt. Het is daarom belangrijk dat u goed uitgerust bent voor het onderzoek. 

Hoe verloopt het onderzoek? 

Voor het onderzoek begint, krijgt u duidelijke uitleg van de assistente. U zit op een stoel met uw kin op een kinsteun en één oog is afgedekt. U kijkt in een grote halve bol naar het punt in het midden, dat wordt het fixatiepunt genoemd. Om het fixatiepunt heen worden lichtjes geprojecteerd, in de bol. U drukt op een knop zodra u een lichtje ziet.
Er is een korte pauze tussen het onderzoek van het linkeroog en dat van het rechteroog. In totaal duurt het onderzoek ongeveer 20 tot 30 minuten.
Tijdens het onderzoek is het heel belangrijk dat u zo goed mogelijk recht vooruit naar het fixatiepunt blijft kijken. Alleen dan is de uitslag betrouwbaar. 

Wat gebeurt er na het onderzoek? 

U kunt na het onderzoek prima zelfstandig naar huis.
Als u een combinatieafspraak heeft met de oogarts, kan het nodig zijn om uw ogen te druppelen. Door de druppels kunt u 1 tot 3 uur wazig zien. In dit geval kunt u niet zelfstandig naar huis. 

Hoe krijgt u de uitslag? 

Uw oogarts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Als u de afspraak maakt, hoort u of de uitslag telefonisch krijgt of op een van onze locaties.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: