Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Geriatrische Vaatchirurgie

U ligt op de afdeling Geriatrische Vaatchirurgie, omdat u 70 jaar of ouder bent en lijdt aan perifeer arterieel vaatlijden. Hier vindt u informatie over uw verblijf op deze afdeling. 

Speciale afdeling 

Geriatrische Vaatchirurgie is een speciale afdeling voor patiënten van 70 jaar of ouder met perifeer arterieel vaatlijden. Meestal gaat het om patiënten met wonden aan het onderbeen of de voeten ten gevolge van diabetes mellitus en/of perifeer arterieel vaatlijden. Vaak is er ook sprake van een andere aandoening, zoals hart- en longziekten.
Door een eventuele bijkomende aandoening en uw hoge leeftijd heeft u tijdens het verblijf in het ziekenhuis meer kans op het krijgen van complicaties. Bijvoorbeeld een urineweginfectie, een longontsteking, ondervoeding en/of een delier (acute verwardheid). De afdeling Geriatrische Vaatchirurgie beschikt over een team van deskundigen die erop gericht zijn om deze complicaties zoveel mogelijk te voorkomen. Zo kunt u optimaal herstellen. 

Telefoonnummer 

B5V2 Verpleegafdeling (Geriatrische) Vaatchirurgie, 088 - 005 6829.

Uw behandelteam 

De vaatchirurg is uw hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor uw behandeling/operatie. De zaalarts en de verpleegkundig specialist nemen samen de dagelijkse medische zorg op zich. De verpleegkundig specialist coördineert de zorg en informeert u en/of uw familie over het beloop van de opname. Daarnaast is er een geriater aanwezig, die vooral betrokken is bij de zorg van uw eventuele andere aandoeningen, zoals hart- en longziekten.
De geriater besteedt extra aandacht aan het voorkomen van complicaties en evalueert uw medicatiegebruik. Het behandelteam bestaat verder uit verpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten.

Gang van zaken op de afdeling 

Op de afdeling Geriatrische Vaatchirurgie is er een intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken disciplines. De zaalarts, geriater en verpleegkundig specialist volgen nauwlettend de voortgang van uw herstel. 
Na de operatie is het belangrijk dat u zo snel mogelijk gaat bewegen. Als u langdurig in bed ligt, neemt het risico op complicaties toe en gaan uw conditie en spierkracht achteruit. Hierdoor kan het herstel trager verlopen. De verpleegkundige en zo nodig de fysiotherapeut helpen u bij het herstel. De diëtist wordt ingeschakeld als blijkt dat u onvoldoende eetlust heeft. 

Nazorg 

De verpleegkundige bespreekt kort na uw operatie/behandeling met u en uw familie welke zorg u nodig heeft om terug te keren naar uw eigen woonomgeving. Als u zelfstandig thuis woont, kan het zijn dat u na uw ziekenhuisopname nog niet terug naar huis kunt maar tijdelijk gaat revalideren in een verpleeghuis. De verpleegkundige legt uit wat hiervoor de mogelijkheden zijn. 

Vragen 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan een van de verpleegkundigen van de afdeling. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: