Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Geneesmiddelenallergie

Een geneesmiddelenallergie is een ongewenste reactie op een geneesmiddel die leidt tot milde of ernstige klachten. U bent dan overgevoelig voor het geneesmiddel. Niet alle overgevoeligheidsreacties zijn een allergie. Alleen als het immuunsysteem betrokken is bij de reactie van uw lichaam spreken we van een allergie. Dat is slechts bij een klein deel van de overgevoeligheidsreacties voor geneesmiddelen het geval.

Wat zijn de verschijnselen?

Een geneesmiddelenallergie kan zorgen voor verschillende klachten, afhankelijk van het geneesmiddel en hoe uw afweersysteem reageert. Denk bijvoorbeeld aan jeuk, roodheid of schilfering van de huid, eczeem, ontstekingen of weefselschade. Een deel van deze symptomen kunnen ook voorkomen bij een niet-allergische overgevoeligheid voor een geneesmiddel.

Allergieteam

Heeft u een geneesmiddelenallergie, dan behandelt het Rijnstate Allergieteam u. In dit team werken een allergoloog, longarts, dermatoloog, kinderarts, KNO-arts, klinisch chemicus, medisch immunoloog, diëtiste en gespecialiseerde verpleegkundigen (o.a. een kinderlongverpleegkundige) nauw samen. Ook de Allergologie Praktijk Arnhem deel uit van het team. Samen heeft het team veel kennis over en ervaring met allergieën.

Hoe ontstaat een allergie voor geneesmiddelen?

Het merendeel van de ongewenste reacties op een geneesmiddel is geen allergische reactie. De klachten zijn dan toe te schrijven aan (de bestanddelen in) het geneesmiddel zelf. De meeste geneesmiddelen zijn immers kleine moleculen waar het afweersysteem niet op reageert. Maar als deze moleculen of een afgeleide daarvan binden aan een eiwit of aan een cel, kan een (ontregeld) afweersysteem het zien als een vreemde bedreigende stof. Er kunnen dan ontstekingen ontstaan of er komen stoffen als histamine vrij. Histamine verwijdt de bloedvaten, waardoor de huid rood wordt. Ook veroorzaakt histamine jeuk.

Allergie of overgevoeligheid?

Als het onduidelijk is of u overgevoelig of allergisch bent voor een geneesmiddel, kan het soms nodig zijn om in het ziekenhuis onderzoeken te doen. Het doel is om te voorkomen dat u nog een keer heftig reageert op een medicijn, maar ook om te voorkomen dat u een geneesmiddel ten onrechte niet meer krijgt.

Hoe maakt u een afspraak?

Zodra u een verwijzing van uw huisarts heeft, kunt u een afspraak maken. Heeft u vooral last van uw huid, dan maakt u de afspraak bij de polikliniek Dermatologie. Heeft u last van uw longen, dan neemt u contact op met de polikliniek Longgeneeskunde. Deze specialismen werken nauw samen met collega-allergologen en overleggen met hen als dat nodig is. Het kan ook zijn dat u doorverwezen wordt naar een van hen.

Hoe verloopt uw bezoek aan de polikliniek?

Uw arts vraagt waar u last van heeft en bespreekt met u hoe kan worden onderzocht of u een allergie heeft.  Dit kan bijvoorbeeld met een bloedonderzoek, een huidtest of met een provocatietest. Een provocatietest is een onderzoek waarbij u een zeer kleine hoeveelheid van het geneesmiddel krijgt toegediend onder medische begeleiding.  

Is er uiteindelijk sprake van een allergie tegen het onderzochte geneesmiddel? Dan moet u dit medicijn in de toekomst vermijden. In uw patiëntendossier wordt dit dan ook duidelijk vermeld. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: