Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Gebitsprothese op implantaten

Hier leest u informatie over de manier waarop tandheelkundige implantaten in de onderkaak worden toegepast voor het verkrijgen van steun en houvast voor een volledige gebitsprothese.

De toepassing van tandheelkundige implantaten in Rijnstate is ‘teamwork’ tussen tandarts, kaakchirurg, tandtechnisch laboratorium en mondhygiëniste. Eén van de kaakchirurgen van de afdeling Mondziekten, Kaak- & Aangezichtschirurgie zal, indien gewenst samen met één van de tandartsen van de afdeling Bijzondere Tandheelkunde, met u bespreken welke behandelingsmogelijkheden er zijn.

Implantaten kunnen worden overwogen: 

  1. indien een gewone gebitsprothese voortdurend loszit vanwege bijvoorbeeld een zeer sterk geslonken kaak.
  2. om een bovenprothese met een beperkte verhemeltebedekking mogelijk te maken, wanneer sprake is van bijvoorbeeld een extreme kokhalsneiging of mondbranden.

Wat zijn implantaten? 

Tanden en kiezen zitten vast met wortels, in de kaak. Tandheelkundige implantaten zijn ‘kunstwortels’ van een lichaamsvriendelijk materiaal (titanium).

Deze ‘kunstwortels’ kunnen door de kaakchirurg via een (kleine) operatieve ingreep onder het tandvlees in het kaakbot worden aangebracht, meestal onder plaatselijke verdoving. Door de aangroei van bot tegen de implantaten zijn deze na ruim 2 maanden stevig verankerd in de kaak. Na deze periode wordt door de tandarts een bevestigingsconstructie (staafje of drukknoppen) gemaakt, waarmee de gebitsprothese houvast krijgt aan de implantaten. 

Wanneer implantaten  

Niet bij iedereen kunnen zomaar implantaten worden geplaatst. In het geval dat de laatste tanden of kiezen kort geleden verloren zijn gegaan, verandert de kaak de eerste maanden sterk van vorm. Soms wordt daarom besloten om allereerst een nieuwe gebitsprothese te vervaardigen van optimale kwaliteit. Hierna worden de resultaten van deze behandeling afgewacht om na enige tijd de noodzaak van plaatsing van implantaten opnieuw te bekijken.
Voor het plaatsen van implantaten dient voldoende kaakbot aanwezig zijn. Om dit te kunnen beoordelen worden er ook röntgenfoto’s gemaakt. Wanneer er onvoldoende kaakbot aanwezig is, kan het aanbrengen van implantaten in de kaak onderdeel zijn van een uitgebreidere ingreep onder narcose. Vooral in de bovenkaak is dit vaak het geval. In dat geval wordt de gang van zaken door de kaakchirurg nog eens in een apart gesprek met u besproken.

Daarnaast is belangrijk een goede mondhygiëne in stand te houden. Ook roken van sigaretten brengt een duidelijk hogere kans op complicaties en afstoting met zich mee.

Zodra u een definitieve beslissing hebt genomen om tot behandeling over te gaan en er een machtiging door de zorgverzekeraar is afgegeven, kan het plaatsen van de implantaten worden gepland. Houd rekening met een wachttijd van enkele maanden. Vaak zal de vervaardiging van de bevestigingsconstructie en de gebitsprothese op de implantaten worden verzorgd door uw eigen tandarts. Soms zal één van de tandartsen van de afdeling Bijzondere Tandheelkunde de behandeling uitvoeren.

Het plaatsen van de implantaten 

Op de dag van behandeling is een normaal of stevig ontbijt aan te bevelen. Het is verstandig om u na de behandeling op te laten halen. 

Het voorste deel van de kaak, waarin de implantaten worden aangebracht (vaak het gebied waar vroeger de ondertanden stonden), wordt door de kaakchirurg (plaatselijk) verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt in het tandvlees een snee gemaakt, waarna dit opzij kan worden geschoven. In het kaakbot worden vervolgens enkele gaten geboord, die qua vorm en grootte precies overeenkomen met de afmetingen van de implantaten. De implantaten worden in de boorgaten aangebracht en het tandvlees wordt met enkele oplosbare hechtingen gesloten. De behandeling duurt in het algemeen ongeveer 45 minuten. 

De onderlip zal nog 1,5 á 2uur stijf aanvoelen door de verdoving. Het is verstandig om het deze dag verder rustig aan te doen. In het algemeen levert de ingreep weinig napijn en zwelling op. In een enkel geval kan een langer aanhoudende zwelling optreden of een doof tintelend gevoel in de onderlip. 

Medicijnen 

De kaakchirurg geeft u recepten mee voor een pijnstiller, een mondspoelvloeistof en indien nodig een antibioticumkuur. Dit om ontstekingen te voorkomen en de genezing van de wond te bespoedigen.

Nazorg 

De implantaten mogen gedurende twee tot drie maanden na de ingreep niet worden belast! De onderprothese mag zo’n twee weken niet worden gedragen om het wondgebied waar de implantaten zijn aangebracht te ontzien. De bovenprothese mag u doorgaans echter wel dragen, indien nodig wordt deze meestal direct aangepast. 

  • Twee weken na het plaatsen van de implantaten komt u terug voor controle bij de kaakchirurg. De hechtingen worden dan verwijderd. Vergeet niet om uw prothese mee te nemen! Als het mogelijk is, wordt de prothese zodanig aangepast dat u deze af en toe kunt dragen zonder dat de implantaten teveel worden belast. Draag de onderprothese echter zo weinig mogelijk. U bent de komende tijd aangewezen op zacht voedsel.
  • Soms worden de implantaten in eerste instantie onder het tandvlees ‘begraven’. De kaakchirurg maakt in dat geval met u een afspraak voor het blootleggen van de implantaten na twee tot drie maanden. Er worden dan verlengstukjes op de implantaten geschroefd, die door het tandvlees heen in de mondholte uitsteken. Zodra de datum van deze behandeling bekend is, dient u aansluitend bij uw tandarts de serie afspraken vast te leggen voor de vervaardiging van de bevestigingsconstructie en de gebitsprothese.
  • In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid te starten met het maken van een nieuwe gebitsprothese, wanneer deze klaar is worden de implantaten geplaatst en kan de prothese direct gedragen worden. Dit is sterk afhankelijk van de kaakvorm en verdere situatie in de mond. Indien dit voor u een mogelijkheid is zal uw behandelaar u daarover inlichten.

De bevestigingsconstructie en de gebitsprothese 

De bevestigingsconstructie voor de gebitsprothese bestaat meestal uit een staafverbinding, die met schroefjes op de verlengstukjes van de implantaten wordt vastgezet. Op de plaats van de staafverbinding bevindt zich in de onderprothese aan de onderkant een uitsparing met een klemmetje. Via dit klemmetje ‘klikt’ de onderprothese vast op de staafverbinding.
De gebitsprothese zelf blijft dus uitneembaar, terwijl de staafverbinding op implantaten vast blijft zitten in de mond. Soms bestaat de bevestiging voor de gebitsprothese uit enkelvoudige drukknoppen, die op de implantaten worden geschroefd. Het vervaardigen van de bevestigingsconstructie en de gebitsprothese neemt ongeveer acht weken in beslag, waarbij u één keer per week voor behandeling komt. 

Neem altijd uw oude gebitsprothese(n) mee, ook al worden deze misschien allang niet meer door u gedragen. Oude portretfoto’s zijn vaak een goed hulpmiddel voor de tandarts bij de vervaardiging van de nieuwe gebitsprothese. 

Complicaties en controle-afspraken 

Ondanks alle zorgvuldigheid is er geen absolute zekerheid te geven dat moeilijkheden uitblijven. Tegen de belangrijkste bedreiging van implantaten - ontsteking van het tandvlees en het omringende bot - kunt u zich wapenen door een zorgvuldige mondhygiëne. Een andere bedreiging vormt overbelasting van de implantaten. Om deze redenen wordt alles steeds zorgvuldig gecontroleerd, na 1-2 weken en - als alles verder goed gaat - periodiek door uw tandarts of klinisch tandprotheticus. Wij adviseren in ieder geval de onderprothese en bij voorkeur de ook bovenprothese tijdens het slapen NIET te dragen! Als u tussentijds mocht merken, dat er iets aan de hand is met de implantaten, het omringende tandvlees, de bevestigingsconstructie of de gebitsprothese, kunt u altijd contact opnemen met uw tandarts of klinisch tandprotheticus. 

Wie betaalt het? 

De kosten van de behandeling moeten duidelijk zijn. Welk gedeelte wordt vergoed door uw verzekering en welk gedeelte is voor uw eigen rekening? In het algemeen kan gesteld worden dat alleen bij een ernstig geslonken, tandeloze kaak vergoeding vanuit de basisverzekering kan plaatsvinden.

Het zorgverzekeraar vergoedt de behandeling alleen na goedkeuring van aanvragen die vooraf moeten worden ingediend. De afdelingen Bijzondere Tandheelkunde en Mondziekten, Kaak- & Aangezichtschirurgie dienen beide hun aanvragen bij uw zorgverzekeraar in. In die gevallen, waarin uw eigen tandarts zelf de bevestigingsconstructie en de gebitsprothese verzorgt, zal hij/zij zelf deze behandeling voor u moeten aanvragen. Deze aanvraagprocedure neemt zes tot acht weken in beslag. Als verzekerde zult u voor de behandeling altijd wel nog de wettelijke eigen bijdrage moeten betalen.

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: