Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Gastroscopie met rubberbandligatie

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een rubberbandligatie ondergaat, een behandeling van varices (spataders) in uw slokdarm. Tijdens deze behandeling wordt een buigzame slang, de gastroscoop, via de mond en de slokdarm in de maag gebracht (gastroscopie). Aan de punt van de slang zit een camera. Zo kan de arts het slijmvlies van de slokdarm en maag goed bekijken.

Hoe bereidt u zich voor?

 • Wanneer u antistollingsmedicijnen (ook wel bloedverdunnende medicijnen genoemd) gebruikt, zoals Sintromitis (= acenocoumarol), Marcoumar (= fenprocoumon) of een ander antistollingsmedicijn, neemt u een week voor het onderzoek contact op met uw behandelend arts. Het is mogelijk dat u deze medicijnen tijdelijk niet mag gebruiken, omdat er een verhoogde kans op een bloeding kan ontstaan.
 • Wanneer u diabeet bent en daarvoor medicijnen gebruikt, kan het nodig zijn om deze medicatie aan te passen. Overleg dit met uw behandelend arts.
 • Mocht u onverwachts verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Endoscopie. Telefoonnummer: 088 - 005 6800.

Eten en drinken voor de ingreep

 • Tot 6 uur voor de behandeling mag u een kopje thee en een beschuitje;
 • U mag tot 2 uur voor de behandeling alleen water (zonder koolzuur) of thee zonder suiker.
 • Tot 60 minuten voor de ingreep mag u uw tanden poetsen of een klein slokje water drinken om medicijnen in te nemen.

Tijdens deze behandeling krijgt u sedatie (een roesje). Dit verandert uw reactievermogen. Daarom geldt voor de eerste 24 uur na de behandeling dat:

 • u niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer. Regel dus voor de behandeling vervoer naar huis;
 • u geen belangrijke beslissingen neemt of belangrijke documenten ondertekent;
 • u geen gevaarlijke machines bedient;
 • u geen alcohol drinkt.

Voorbereidingen in het ziekenhuis 

 • Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens hierop kloppen.
 • U meldt zich bij de aanmeldzuil van de afdeling Endoscopie, route 18.
 • Een verpleegkundige van de Endoscopieafdeling haalt u op in de wachtruimte en brengt u naar de voorzorgkamer. Daar wordt een infuusnaald ingebracht, waardoor u op de onderzoek/behandelkamer het slaapmiddel toegediend krijgt.
 • U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoekstafel en op uw linkerzij te gaan liggen.
 • Het slaapmiddel kan soms aanleiding geven tot een verminderde ademhaling of hartritmestoornissen. U krijgt daarom een ‘knijpertje’ aan uw vinger of oor om uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed te controleren. Zo nodig krijgt u medicijnen toegediend via de infuusnaald.
 • Wanneer u een kunstgebit heeft, verzoeken wij u om dit uitdoen. Als u uw eigen gebit heeft, krijgt u een bijtring tussen de tanden om uw tanden en de slang te beschermen. De behandeling wordt uitgevoerd door een arts, geassisteerd door twee verpleegkundigen.

De behandeling 

De behandeling begint met het inbrengen van de buigzame slang (de gastroscoop). De arts schuift deze voorzichtig via de slokdarm tot in uw maag. U kunt intussen gewoon blijven ademhalen. De arts blaast via de gastroscoop wat lucht in de maag en de slokdarm, zodat deze beter kan ontplooien. Zo kan de arts het slijmvlies in uw maag goed bekijken. Ziet uw arts varices (spataders) en/of een actieve bloeding hieruit, dan plaatst hij/zij via de gastroscoop (slang) rubberen bandjes om de varices (spataders). De behandeling duurt ongeveer 15 minuten. 

Na het onderzoek 

De keel kan na het onderzoek wat gevoelig zijn en u kunt last hebben van het opboeren van lucht. Soms is er een lichte gevoeligheid achter het borstbeen. Tenzij de arts anders beslist, mag u na het onderzoek alles eten en drinken. 

Voordat u naar huis graag, krijgt u een uitslagbrief mee met de bevindingen van het onderzoek. Hierin staat ook of u nog een vervolgafspraak krijgt. Dit kan een afspraak op de polikliniek zijn of een telefonische afspraak. De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag wordt naar uw huisarts gestuurd. 

Door de medicatie mag u niet zelfstandig naar huis. Uw begeleider haalt u op de afdeling Endoscopie op. Wij bellen hem of haar.

Risico’s en complicaties 

De rubberbandligatie is in het algemeen een veilige behandeling. Toch kan een enkele keer een complicatie optreden in de vorm van een bloeding tijdens of na de behandeling. Wanneer de slang moeilijk de keel kan passeren of als er vernauwingen in de slokdarm zijn, komt het in zeldzame gevallen voor dat er een scheurtje in de slokdarm ontstaat. Door verslikking kan er wat bloed en/of maaginhoud in de longen terecht komen. Soms treedt er na verslikking een luchtweginfectie of een longontsteking op. Patiënten die voor de behandeling een slaapmiddel krijgen toegediend, kunnen soms last krijgen van een verminderde ademhaling.
Bij patiënten met een slecht gebit kan door de bijtring schade aan het gebit ontstaan. Dit komt slechts in een enkel geval voor. Het ziekenhuis accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid. 

Vragen 

Als u nog vragen heeft over de behandeling, stelt u ze dan gerust aan de arts of de verpleegkundige voordat de behandeling plaatsvindt.

Telefoonnummers 

 • Afdeling Endoscopie: 088 - 005 6800 (kantooruren)
 • Maag-darm-leverspecialist: 088 - 005 8888 via Centrale (buiten kantooruren)
 • Spoedeisende Hulp: 088 - 005 6680
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: