Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Follow-up spreekuur

Uw baby is opgenomen op de afdeling Geboortezorg. Mogelijk is hij of zij te vroeg geboren of zijn er andere redenen waardoor de ontwikkeling van uw baby anders verloopt dan normaal. Het follow-up spreekuur van Rijnstate biedt extra (na)zorg en begeleiding aan u en uw baby. Hier vindt u meer informatie over dit spreekuur en leest u wat u kunt verwachten. 

Naar huis

Na een emotionele en spannende periode op de afdeling Geboortezorg mag uw baby naar huis. De Follow-Up poli biedt een nazorgtraject dat specifiek is afgestemd op uw baby. Voordat uw baby naar huis gaat, spreken de arts en de verpleegkundige het traject met u door.

Wie zien we op het follow-up spreekuur?

  • Kinderen die te vroeg geboren zijn (< 35 weken)
  • Kinderen met een laag geboortegewicht (<2 kg)
  • Kinderen met een complex beloop rondom of na de geboorte
  • Kinderen die na ontslag nog sondevoeding nodig hebben
  • Kinderen waarbij sprake is van andere problematiek waarbij extra aandacht nodig is voor de ontwikkeling

Wie werken er op het follow-up spreekuur?

  • Neonatoloog / kinderarts
  • Follow-up verpleegkundige
  • Kinderfysiotherapeut

Andere specialisten zoals logopedisten, maatschappelijk werkers en psychologen zijn ook aanwezig als daar een aanleiding voor is.

Wat is het doel van het follow-up spreekuur?

Een aantal problemen kunnen bij deze kinderen vaker voor komen dan bij kinderen die op tijd geboren worden en een goede start hebben. Het opvolgen van een kind na een gecompliceerde start vraagt dan ook speciale deskundigheid. Wij realiseren ons ook dat ouders een stressvolle tijd hebben doorgemaakt. Veel ouders krijgen nu pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd.

Daarom bieden neonatologen, kinderartsen, verpleegkundigen, kinderfysiotherapeuten en zo nodig andere deskundigen, een gezamenlijke nazorg aan u en uw baby. We willen een vraagbaak voor u zijn en u helpen mogelijke problemen te voorkomen of op tijd te signaleren. Daarbij werken we als deskundigen zo goed mogelijk samen, door elkaar te informeren over de bijzonderheden van u en uw baby en door onze adviezen op elkaar af te stemmen.

Hoe ziet de nazorg op het follow-up spreekuur eruit?

Als uw baby met sondevoeding naar huis gaat, dan heeft de follow-up verpleegkundige wekelijks een telefonisch contactmoment met u. Als uw baby zonder sondevoeding naar huis gaat, dan heeft de follow-up verpleegkundige na twee weken een telefonisch contactmoment met u om te bespreken hoe het thuis gaat.

Vier tot zes weken nadat uw kind naar huis is gegaan plannen we een eerste afspraak met arts en follow-up verpleegkundige. Drie maanden na de uitgerekende datum vindt er een afspraak plaats met de arts en de kinderfysiotherapeut. Hierna vinden de afspraken op de polikliniek minder vaak plaats. We stemmen dit volledig af op uw situatie. 

Meestal plannen we na 9 en 18 maanden na de uitgerekende datum ook een afspraak met de arts en kinderfysiotherapeut. U krijgt per post een bevestiging van de afspraken op de polikliniek. Daarin staat ook op welke locatie de afspraken plaatsvinden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: