Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Follow-up GIO-polikliniek

U bent onder controle bij een van onze chirurgen omdat u eerder bent geopereerd vanwege darmkanker. Na deze operatie volgt een periode van nacontroles: de follow-up. Hiervoor komt u naar de GIO-polikliniek in Rijnstate Arnhem. Hier leest u meer over deze follow-up.

Waarom een follow-up? 

Als u darmkanker heeft gehad, is de follow-up belangrijk. Het doel van de follow-up is om een mogelijke terugkeer van de kanker (een recidief) zo vroeg mogelijk op te sporen. Ook is de follow-up er om u psychisch te ondersteunen. De diagnose darmkanker, de behandeling en de eventuele nabehandelingen zijn meestal ingrijpende en emotionele ervaringen. Dat geldt zowel voor u als voor uw omgeving. De GIO-verpleegkundige kan u hierbij helpen en u zo nodig doorverwijzen naar een maatschappelijk werker of medisch psycholoog.

GIO-verpleegkundige 

Tijdens de follow-up bespreekt een gastro-intestinale oncologie (GIO)-verpleegkundige met u hoe het lichamelijk en psychisch met u gaat. Deze verpleegkundige is een ervaren, gespecialiseerde verpleegkundige die een gedeelte van de medische zorg verleent tijdens de follow-up. Zij doet de nacontroles in directe samenwerking met de chirurg. De GIO-verpleegkundige heeft meer tijd tot haar beschikking dan de chirurg. Er is daardoor meer ruimte om uw vragen en/of problemen te bespreken.

Gang van zaken 

In principe heeft u in het eerste jaar na de operatie vier keer een controleafspraak. Dat gebeurt op de GIO-polikliniek of u krijgt een telefonisch consult. Daarna zijn de controles twee keer per jaar. Aanvullende onderzoeken, zoals bloed- en radiologisch onderzoek, gebeuren volgens een vast schema. Van dit schema kan worden afgeweken als hier aanleiding voor is.
De nacontroles worden uitgevoerd door de GIO-verpleegkundige en een keer per jaar door de chirurg.
Als er reden is voor nader onderzoek, overlegt de GIO-verpleegkundige dit met uw behandelend chirurg.

Afspraak maken 

U krijgt een oproep voor de eerste afspraak. Na elke afspraak wordt er een nieuwe afspraak gepland. Als u deze afspraak wilt verplaatsen, kunt u bellen met de zorgcoördinator van de GIO-polikliniek op het Oncologisch Centrum.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: