Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Fietsergometrie met bloedgassen

In overleg met uw arts heeft u besloten een longfunctieonderzoek te laten doen. Hier leest u meer over dit onderzoek. Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat het onderzoek goed verloopt.

Wat is een fietsergometrie met bloedgassen? 

Bij dit onderzoek meten we uw maximale inspanningsvermogen met een fietstest. U fietst hiervoor op een hometrainer. Tijdens dit onderzoek nemen we bloed af uit de slagader. We meten zuurstofgehalte, koolzuurgehalte en zuurgraad van het bloed. Zo kunnen we controleren hoe de longen functioneren.
Het doel van het onderzoek is vaststellen wat de oorzaak is van een eventuele verminderde lichamelijke prestatie.

Voorbereiding thuis 

 • U mag uw medicijnen gewoon doorgebruiken, behalve als uw arts iets anders aangeeft.
 • U hoeft niet nuchter te blijven voor dit onderzoek. U mag dus gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
 • Eet de laatste twee uur voor de test geen zware maaltijd.
 • Doe voor het onderzoek geen dingen waarvoor u zich erg moet inspannen.
 • Draag prettige schoenen en kleding waarin u zich vrij kunt bewegen.
 • Draag geen nagellak of kunstnagels.
 • Bent u zwanger? Zeg dit dan tegen de longfunctieanalist(e).
 • Neem geen kleine kinderen mee naar dit onderzoek.

Bent u bezig met een antibiotica- of prednisonkuur in verband met een luchtweginfectie? Of bent u net met een kuur gestopt? Laat dit dan aan ons weten.

Let op! Wij vragen u om minimaal een week voor het onderzoek een hartfilmpje (ECG) te laten maken. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U kunt gewoon langskomen. 

Melden 

U kunt zich voor het onderzoek melden bij de aanmeldzuil van de afdeling Longfunctie. Neem bij ieder bezoek aan Rijnstate uw identiteitsbewijs en uw Rijnstatekaart mee.

Voorbereiding in het ziekenhuis 

Uw arts brengt een infuusnaaldje in de slagader van uw arm. Tijdens de fietstest kan de arts hierdoor bloed afnemen, zonder dat u opnieuw geprikt hoeft te worden. U krijgt van de longfunctieanalist(e) een bloeddrukband om uw arm, zodat tijdens het onderzoek uw bloeddruk kan worden gemeten. U krijgt een masker op uw mond en neus om de in- en uitgeademde lucht te kunnen meten. Verder krijgt u plakkers op uw borst en rug om uw hartslag te meten en een knijpertje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten. 

Hoe verloopt het onderzoek? 

U neemt plaats op de fiets (hometrainer) en gaat in een bepaald tempo fietsen. De weerstand wordt elke minuut opgevoerd, waardoor het fietsen steeds zwaarder gaat. Het is belangrijk dat u zich tijdens de test maximaal inspant. Alleen zo kan worden vastgelegd wat de oorzaak is van een eventuele verminderde lichamelijke prestatie.

Terwijl u fietst wordt de lucht gemeten die u in- en uitademt. Ook het zuurstofgehalte in uw bloed, uw bloeddruk en uw hartslag worden regelmatig gecontroleerd. De longfunctieanalist(e) kan zo aan de resultaten zien, wanneer u zich maximaal heeft ingespannen. U mag ook zelf zeggen wanneer u niet meer verder kunt fietsen.

Hoe lang duurt het onderzoek? 

De duur van het onderzoek varieert van 60 tot 90 minuten. De tijd dat u daadwerkelijk fietst ligt tussen de 15 en 20 minuten.

Na het onderzoek 

Na afloop van het onderzoek wordt het infuusnaaldje uit uw arm verwijderd en krijgt u een drukverband. Dit moet drie uur blijven zitten.

Wanneer krijgt u de uitslag? 

Uw arts bespreekt de uitslag van de test met u tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Welke risico’s en complicaties kunnen voorkomen? 

Het prikken van een infuus in de slagader is over het algemeen een veilige ingreep, waarbij complicaties zelden voorkomen. Deze complicaties komen het meest voor:

 • Op en rond de injectieplaats kan een blauwe plek ontstaan, die na verloop van tijd wegtrekt.
 • Het geïnjecteerde gebied kan wat gevoelig en dik aanvoelen.
 • Er is een kleine kans dat u onwel wordt door het inbrengen van het infuus.
 • Door de maximale inspanning kunt u last krijgen van spierpijn, meestal de dag na de test. 
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: