Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Fietsergometrie (cardiologie)

In overleg met uw arts heeft u besloten dat uw hartfunctie wordt onderzocht door middel van een fietsproef.

Met behulp van de fietsproef kan worden vastgesteld hoe uw hart functioneert als u zich inspant. Tijdens dit onderzoek worden uw lichamelijke conditie en eventuele klachten zoals pijn op de borst of kortademigheid objectief bepaald.

Voorbereiding thuis

Het is belangrijk dat u thuis heeft gegeten voordat u met de fietstest begint. Dit geldt ook tijdens de ramadan. Als u niet heeft gegeten en gedronken kan het onderzoek helaas niet doorgaan. Trek kleding aan waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen. U kunt ook sportkleding meenemen.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Hartfunctie. Een medewerker van deze afdeling roept u binnen en vraagt u om uw bovenlichaam te ontbloten in een kleedkamertje. Dames kunnen hun beha aanhouden. Vervolgens neemt u plaats op de fiets. De laborant bevestigt met behulp van zuig-electrodes een aantal draden op uw borst en rug. Met een hartfilmpje (ECG) kan zo worden vastgelegd hoe uw hart werkt. U krijgt ook een bloeddrukband om uw arm. De laborant meet uw bloeddruk zowel voor, tijdens als na het onderzoek een paar keer.

Hoe verloopt het onderzoek?

Op het stuur van de fiets zit een scherm dat aangeeft hoeveel omwentelingen u per minuut trapt. De laborant vraagt u dit toerental constant te houden. Het is daarbij de bedoeling dat u zich maximaal inspant. Daarom wordt de belasting op de fiets steeds zwaarder ingesteld. De laborant kan op de monitor zien wat voor effect deze inspanning op uw hart heeft.

Als u het toerental op het scherm niet meer constant kunt houden of lichamelijke klachten krijgt, moet u dit aangeven. De belasting wordt dan van de fiets gehaald. Blijf wel gewoon doorfietsen. Uw hartfunctie wordt tot vijf minuten na de fietstest geregistreerd. Hierna mag u zich weer aankleden. Er is gelegenheid om u op te frissen. Handdoeken en washandjes zijn aanwezig.

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Uw specialist zal bij het volgende polibezoek de uitslag van het onderzoek met u bespreken. Het is ook mogelijk dat de uitslag telefonisch (volgens afspraak) met u wordt besproken. De arts vertelt u of er nog aanvullend onderzoek nodig is en de eventuele mogelijkheden tot verdere behandeling.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: