Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Ethanol-ablatie

In overleg met uw arts heeft u besloten dat u binnenkort een behandeling zult ondergaan om een cyste (een met vocht gevulde ruimte) in de schildklier te verwijderen. Hier leest u meer over deze behandeling en de nazorg. 

Let op: in deze tekst wordt de algemene gang van zaken beschreven. Het is mogelijk dat de behandeling in uw geval net iets anders verloopt. 

Doel van de behandeling 

De radioloog prikt de cyste in uw schildklier aan zodat het vocht eruit kan lopen. Vervolgens wordt er ethanol (alcohol) in de ruimte gespoten. Dit heeft een etsende werking, waardoor de wanden aan de binnenzijde van de cyste aan elkaar zullen kleven. De cyste zal daardoor verschrompelen en zich niet opnieuw met vocht vullen.

Voorbereiding op de behandeling 

Als u antistollingsmiddelen gebruikt, bespreekt uw behandelend arts met u wanneer u deze medicijnen tijdelijk moet stoppen.

De behandeling 

Voor dit onderzoek is het nodig dat u kortdurend wordt opgenomen op de dagverpleging. Van de afdeling Opnameplanning krijgt u bericht hoe laat en waar u in het ziekenhuis wordt verwacht. Op de dag van opname wordt eerst nog bloed afgenomen om te controleren of de bloedstolling goed is.

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel met het hoofd iets achterover. U kunt uw kleding aanhouden, maar halssieraden moeten af. Met behulp van echografie bepaalt de radioloog de exacte plaats van de cyste in uw schildklier. Rondom de cyste spuit de radioloog vervolgens een verdovingsmiddel in, waardoor de behandeling minder pijnlijk is. Bij de prikplek wordt de huid goed schoongemaakt en de prikplek wordt afgedekt met een steriele doek. De radioloog prikt vervolgens de cyste met een holle naald aan, zodat het vocht uit de cyste kan worden gehaald. Via dezelfde naald spuit de radioloog nu ethanol (‘alcohol’) terug. Tijdens de behandeling vraagt de radioloog u regelmatig om te praten. Zo kan de radioloog nagaan of u geen hinder van de behandeling ondervindt. 

Na verwijdering van het ethanol zal ook de naald worden verwijderd en wordt de prikplek afgedekt met een pleister. 

Het eerste half uur na de behandeling drukt u zelf met uw eigen hand op de prikplek om nabloeden te voorkomen en om verkleving van de cystewanden te bevorderen. De radioloog legt u uit hoe u dit moet doen. 

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. 

Na de behandeling 

U gaat na afloop van de behandeling terug naar de dagverpleging. De radioloog bespreekt met u wanneer u weer na huis mag. Meestal is het nodig dat u na afloop een paar uur moet blijven, tot de radioloog is langs geweest om te controleren dat alles is goed gegaan. Tevens krijgt u een afspraak voor poliklinische controle bij de endocrinoloog, ongeveer 1 week na de ingreep.

Blauwe plek 

In uw hals ontstaat mogelijk een blauwe plek door het aanprikken. Dat is normaal.

Pijn 

Als er in uw hals geprikt is kan dit na afloop pijnlijk zijn. Eventueel kunt u paracetamol innemen tegen de pijn, maximaal 4 x 1000 mg per dag. De pleister mag u na 24 uur verwijderen.

Wij adviseren u tot 48 uur na de punctie rustig aan te doen, niet te sporten en niet zwaar te tillen.

Wanneer contact opnemen? 

Ondanks de goed zorgen kan er toch een complicatie optreden (zie ook bij Risico en complicaties). Neemt u direct contact met op met de afdeling radiologie van het Rijnstate als:

  • u thuis ernstige pijn krijgt;
  • duizelig wordt;
  • een grote bloeduitstorting krijgt;
  • als u zich niet goed voelt en u het vermoeden heeft dat dit met het onderzoek te maken kan hebben.

Tijdens kantooruren kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Radiologie (tel. 088 - 005 7795). Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp locatie Arnhem tel 088 - 005 6680).

Risico’s en complicaties 

Elke behandeling kent een risico op complicaties. De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek. 

Infecties 

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de prikplek voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is gemiddeld lager dan 1 procent.

Echografie 

Er zijn geen biologische effecten bekend van het gebruik van echografie.

Bijwerkingen verdovingsmiddel 

Het plaatselijke verdovingsmiddel dat we gebruiken, geeft zelden bijwerkingen. In een klein aantal gevallen (kleiner dan 0,1 procent) kan een huidreactie (roodheid, jeuk) of een allergische reactie optreden.

De risico’s zijn groter als u in het verleden al eens een allergische reactie op een plaatselijk verdovingsmiddel heeft gehad. Dit willen wij dan uiteraard graag voor de start van het onderzoek weten.

Ethanol=alcohol. 

Ethanol wordt bewust gebruikt omdat het een etsende werking heeft. Dit betekent dat de cellen aan de binnenwand van de cyste beschadigd raken. Hierdoor worden deze cellen plakkerig waardoor de cystewanden aan elkaar gaan plakken. Buiten de cyste is het effect van ethanol niet merkbaar.

Er is een kleine kans dat door het ethanol een stemverandering optreedt doordat de stemzenuw wordt geprikkeld. Dit is vrijwel altijd tijdelijk, maar heel soms is dit blijvend.

Zwangerschap en borstvoeding 

Zwangerschap en borstvoeding zijn bij deze behandeling geen probleem.

Uitslag 

Uw endocrinoloog krijgt de uitslag van de echografie en de ethanolbehandeling.

Afmelden 

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Nazorg op de polikliniek 

Na ongeveer één week komt u weer terug bij uw endocrinoloog voor nacontrole. Daarna volgt na drie, zes en twaalf maanden opnieuw poliklinische controle met een echo van de hals en een bloedafname om het effect van de behandeling goed vast te leggen. Als alles naar wens verloopt, stopt dan de nazorg na één jaar.

Vragen? 

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u heeft gehad met uw endocrinoloog. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling Radiologie 088 - 005 7795 of met de Schildklierpoli, 088 - 005 3003.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u binnenkort naar Rijnstate?

Bekijk alle belangrijke informatie