Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Ergotherapie

Uw arts heeft u doorverwezen naar de ergotherapeut. Hier leest u wat ergotherapie inhoudt en wat de ergotherapeut voor u kan betekenen.

Wat is ergotherapie? 

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die door ziekte, ongeval of ouderdomsverschijnselen problemen ondervindt in de uitvoer van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut bekijkt samen met u de mogelijkheden om uw beperkingen op te lossen of te verminderen, met als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het dagelijks leven.

Wat doet de ergotherapeut? 

De ergotherapeut inventariseert uw klachten en hulpvraag en stelt in overleg met u een plan van aanpak op. Dit plan bestaat meestal uit een of meer van de volgende onderdelen: 

  • herstel van lichaamsfuncties
  • trainen van activiteiten en/of (opnieuw) leren een activiteit uit te voeren
  • de activiteit leren uitvoeren met hulp van hulpmiddelen of aanpassingen
  • aanvragen van hulpmiddelen en/of voorzieningen

Ergotherapie tijdens de opname 

Wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen, wordt u doorverwezen naar de ergotherapie door uw behandelend specialist. De ergotherapeut maakt in overleg met de verpleegkundige of uzelf een afspraak voor de eerste behandeling. De behandeling vindt plaats op de verpleegafdeling of op de afdeling Ergotherapie. De duur van een behandeling varieert van een half uurt tot een uur. De frequentie is afhankelijk van het ziektebeeld en de behandeldoelen. Voorbeelden van ergotherapie in het ziekenhuis zijn:

Ergotherapie na een herseninfarct (beroerte) 
Het diagnosticeren en trainen van aangedane functies, bijvoorbeeld de handfunctie en het opnieuw leren uitvoeren van handelingen zoals wassen en aankleden, huishoudelijke taken en vrijetijdsbesteding.

Ergotherapie bij geriatrische problematiek 
Observatie van het niveau van functioneren van de patiënt, veiligheid in handelen en advisering ten aanzien van terugkeer naar de thuissituatie.

Ergotherapie na het plaatsen van een nieuwe heup 
Voorlichting in het leren omgaan met de tijdelijke beperkingen van de nieuwe heup, gebruik van hulpmiddelen en advies ten aanzien van een (tijdelijke) aanpassing in de thuissituatie.

Poliklinische ergotherapie 

U kunt gebruik maken van poliklinische ergotherapie op verwijzing van uw specialist. De duur van een poliklinische behandeling varieert van een half uur tot anderhalf uur, afhankelijk van de behandeldoelen en het ziektebeeld. Meestal vindt de behandeling plaats op de afdeling Ergotherapie. Als het nodig is, vindt de behandeling bij u thuis plaats.

Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson 
Advisering aan en behandeling van patiënt en partner om samen te leren omgaan met de beperkingen die het gevolg zijn van deze ziekte.

Ergotherapie bij reumatische klachten 
Advisering en behandeling in het leren toepassen van gewrichtsbeschermende maatregelen bij alle dagelijkse activiteiten.

Ergotherapie bij handletsel 
Begeleiding en behandeling van patiënten met klachten aan de hand en pols, zoals oefentherapie na een operatie, trauma of overbelasting en het aanmeten van een (oefen)spalk.

Kosten 

Klinische ergotherapie is bij opname in het ziekenhuis bij de verpleegprijs inbegrepen. Poliklinische ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering en wordt in principe vergoed voor maximaal tien uur behandeltijd per jaar. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staan de meest actuele vergoedingen voor ergotherapie genoemd.

Bereikbaarheid 

Rijnstate Arnhem 
De afdeling Ergotherapie bevindt zich op de begane grond; route 65.
Voor nadere informatie en het maken van een afspraak kunt u de afdeling bellen via telefoonnummer 088 - 005 6371.

Rijnstate Zevenaar 
De afdeling Ergotherapie bevindt zich op de begane grond, route 2.
Voor nadere informatie en het maken van een afspraak kunt u de afdeling bellen via telefoonnummer 088 - 005 9544.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: