ERCP
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Risico's en complicaties

Welke risico’s en complicaties kunnen voorkomen? 

Een ERCP is over het algemeen een veilig onderzoek, waarbij complicaties weinig voorkomen. Deze complicatie kan in een enkel geval voorkomen: 

 • Een zeer klein aantal patiënten heeft een infectie gekregen na een ERCP Deze infectie wordt mogelijk overgedragen door de ERCP-endoscoop zelf, ook al is deze zorgvuldig en volgens de handleiding van de fabrikant gereinigd en gedesinfecteerd. Deze overdracht van een infectie komt niet alleen in Nederland voor maar ook in andere landen waar ERCP’s gedaan worden. 

Bespreek het onderzoek met uw arts 
Nadat een klein aantal patiënten een infectie kreeg na een ERCP, hebben de ziekenhuizen in Nederland maatregelen genomen om de kans daarop zo klein mogelijk te maken. De kans dat u een infectie krijgt is heel klein, maar wij vinden het belangrijk dat u vooraf weet dat dit kán gebeuren.
Daarom raden wij u aan om met uw behandelend arts de voordelen en de risico’s van het onderzoek te bespreken. In de meeste gevallen is de gezondheidswinst van een ERCP veel groter dan het kleine risico op infectie. Bedenk daarbij dat het onderzoek vaak uitgevoerd moet worden om een eventuele levensbedreigende situatie te behandelen of te voorkomen. 

Andere mogelijke complicaties 

 • Het kan gebeuren dat een patiënt zich tijdens het onderzoek verslikt en dat er wat maaginhoud in de longen terecht komt.
 • Een slaapmiddel kan soms zorgen voor een verminderd bewustzijn, waardoor de kans op verslikken iets groter is. Soms kan er na het verslikken een luchtweginfectie of longontsteking optreden. Dit gebeurt vaker bij spoedonderzoeken als iemand niet nuchter is (dat wil zeggen: als iemand nog heeft gegeten in de uren voor het onderzoek).
 • Als de scoop moeizaam door de keel gaat of als er vernauwingen in de slokdarm zijn, komt het in zeer zeldzame gevallen voor dat er een perforatie (gaatje) in de slokdarm of in de maag ontstaat.
 • Soms lukt het niet direct om de katheter in de afvoergangen in te brengen. Meestal wordt dan een paar dagen later een tweede poging gedaan. Heeft u eerder een maagoperatie gehad, dan kan de kans op succes kleiner zijn. Door de operatie kan het moeilijker zijn om bij de afvoergang van de galwegen te komen.
 • Door het inspuiten van het contrastmiddel kan soms de alvleesklier ontstoken raken. Deze ontsteking is meestal binnen enkele dagen genezen, maar kan in een enkel geval een ernstig verloop hebben. Ook kunnen de galwegen ontstoken raken door het inspuiten van het contrastmiddel. Dit heeft bijna nooit een ernstig verloop.
 • Een papillotomie (wijder maken van de afvoergang van de galwegen) kan een bloeding veroorzaken. Een enkele keer kan hierbij een gaatje in de darm ontstaan (een perforatie). Hoe meer ingrepen tijdens het onderzoek worden gedaan, hoe groter de kans op een complicatie. Deze kans is klein, maar wel aanwezig. In het algemeen kan zo'n complicatie zonder operatie worden verholpen, maar soms is een operatie toch nodig.
 • Bij patiënten met een slecht gebit kan door de bijtring schade aan het gebit ontstaan. Dit komt slechts in een enkel geval voor. Het ziekenhuis is hiervoor niet aansprakelijk. 

Na een ERCP hebben veel patiënten last van milde symptomen zoals een gevoelige keel of milde buikklachten. 

Wanneer neemt u meteen contact met ons op? 

Neem direct contact op met uw MDL-arts of met de Spoedeisende Hulp als u in de week na de ERCP last krijgt van: 

 • koorts of koude rillingen
 • plotselinge hevige pijn
 • pikzwarte ontlasting of als u (kleine beetjes) bloed overgeeft; dit betekent mogelijk dat u een bloeding heeft
 • benauwdheid of pijn op de borst
 • misselijkheid en/of overgeven
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: