Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Enterovirus

De arts heeft het vermoeden dat uw kind besmet is met het enterovirus. Dit virus is zeer besmettelijk, daarom worden speciale maatregelen genomen om uw kind geïsoleerd te verplegen.

Informatie voor patiënten van Rijnstate Arnhem/ Velp

Enterovirus 

Het enterovirus is het hele jaar actief, vooral in de nazomer, herfst en winterperiode. Het enterovirus is zeer besmettelijk en wordt overgedragen door direct contact met uw kindje. Ook door contact met voorwerpen, die al dan niet zichtbaar besmet zijn, vindt overdracht plaats. Buiten het lichaam, op handen en voorwerpen, kan het virus nog een tijdje blijven leven. Daarom is het erg belangrijk de handen goed te wassen en te desinfecteren. 

Verschijnselen 

Zowel kinderen als volwassenen kunnen worden besmet met het enterovirus. Het meest gevoelig voor dit virus zijn echter neonaten en kinderen in de leeftijd tot 6 weken en jongvolwassenen. Deze kinderen kunnen bij besmetting klachten krijgen als koorts, rode vlekjes, slecht drinken, diarree of braken, ontstoken ogen en algeheel ziek zijn. Meestal is het een mild ziektebeeld met spontaan herstel in 3 - 4 dagen. De klachten kunnen echter ook ernstige vormen aannemen.

In het laboratorium wordt de ontlasting, materiaal uit de keel, bloed, urine en/of eventueel liquor (hersenvocht)van uw kind onderzocht op de aanwezigheid van het enterovirus. Zo blijkt of de klachten van uw kind het gevolg zijn van een besmetting met dit virus. De behandeling van besmetting met het enterovirus is gericht op het tegengaan van de klachten. De behandeling kan bestaan uit sondevoeding, zo nodig tijdelijk infuus, zo nodig extra zuurstof. Bij ernstige vormen van het ziektebeeld kan specifieke medicatie noodzakelijk zijn.

Om te voorkomen dat andere kinderen in het ziekenhuis of in de omgeving van uw kind ook worden besmet, worden isolatiemaatregelen genomen.

Als uw kindje op de afdeling Neonatologie Medium Care of de unit Infectieziekten ligt, worden de volgende isolatiemaatregelen genomen: 

 • Uw kind komt op een éénpersoonskamer te liggen. Als uw kind de besmetting onverhoopt in het ziekenhuis heeft opgelopen, kan er voor gekozen worden uw kind niet op een éénpersoonskamer te leggen, maar de overige kinderen van de betreffende zaal mee te isoleren.
 • Jassen moeten buiten de kamer worden opgehangen.
 • Voordat u, of ander bezoek, de kamer binnen gaat, moeten handen worden gewassen met zeep en gedesinfecteerd met handalcohol.
 • Voordat u, of ander bezoek, de kamer verlaat, moeten handen worden gedesinfecteerd. Buiten de kamer moeten de handen nogmaals worden gedesinfecteerd.

Als uw kindje op de afdeling Neonatologie High Care ligt worden de volgende isolatiemaatregelen genomen:

 • Jassen moeten buiten de afdeling Neonatologie High Care worden opgehangen.
 • Voordat u, of ander bezoek, de afdeling Neonatologie High Care binnen gaat, worden in de sluis de handen gewassen met zeep en gedesinfecteerd met handalcohol.
 • Pak direct bij binnenkomst op de afdeling Neonatologie High Care wat te drinken mee, tussendoor mag geen drinken meer van de kar gepakt worden.
 • Laat al het materiaal dat u gebruikt bij de couveuse van uw kindje liggen. 
 • Gebruik alleen de stoel die bij de couveuse van uw kindje staat. 
 • Voordat u, of ander bezoek het plekje bij de couveuse verlaat desinfecteert u de handen met alcohol.
 • Buiten de afdeling Neonatologie High Care, in de sluis, desinfecteert u nogmaals de handen.

Buiten de maatregelen die ouders/ander bezoek moeten nemen, nemen de verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers in het ziekenhuis ook maatregelen, zoals het dragen van schort en handschoenen bij contact met uw kind. 

Opheffing isolatie 

De isolatie wordt opgeheven als de arts een andere diagnose heeft gesteld dan het enterovirus of als uw kindje volledig hersteld is van de klachten en niet meer besmettelijk is voor andere kindjes.

Vragen?

 Wanneer u vragen heeft over het enterovirus of over de isolatie, zal de arts of de verpleegkundige deze graag beantwoorden.

Telefoonnummers 

Unit Infectieziekten: 088 - 005 8922
Neonatologie Medium Care: 088 - 005 6966
Neonatologie High Care: 088 - 005 6964

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: