Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Endoscopische echografie

U heeft met uw behandelend arts besproken dat u binnenkort een endoscopische echografie ondergaat. Dit is een onderzoek waarbij een buigbare slang, de endoscoop, via de mond in de slokdarm en/of maag wordt gebracht. Aan het eind van de endoscoop zit een echoapparaatje. Door middel van ultrageluidsgolven wordt de slokdarm- en/of maagwand en de omgeving hiervan op een beeldscherm zichtbaar gemaakt. 

Voorbereidingen thuis 

 • Bij gebruik van antistollingsmiddelen vertelt de aanvragend arts of de verpleegkundige op het pre-endoscopisch spreekuur of u deze medicijnen mag doorgebruiken of dat deze gestopt moeten worden. Als u alleen Ascal (acetylsalicylzuur, carbasalaat calcium, carbasalaat neuro) gebruikt, hoeft deze niet gestopt te worden. Gebruikt u andere antistollingsmiddelen of een combinatie met Ascal en zijn hierover geen afspraken gemaakt, neem dan contact op met de polikliniek Maag-Darmleverziekten. Indien u via de longarts komt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde.
 • Als u diabetes patient bent en daarvoor medicijnen gebruikt, is het mogelijk dat deze medicatie moet worden aangepast. Overleg dit met de arts bij wie u hiervoor onder behandeling bent.

U krijgt bij dit onderzoek een rustgevend middel toegediend zodat u weinig van het onderzoek merkt. Daarom geldt voor de eerste 24 uur na het onderzoek dat:

 • U niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeerd. Regel dus voor het onderzoek vervoer naar huis;
 • U geen belangrijke beslissingen neemt of belangrijke documenten ondertekent;
 • U geen gevaarlijke machines bedient;
 • U geen alcohol drinkt.

Hoe bereidt u zich voor?

 • Tot zes uur voor de behandeling mag u een beschuitje met een kopje thee;
 • U mag tot twee uur voor de behandeling alleen water (zonder koolzuur) of thee zonder suiker drinken;
 • U mag tot 60 minuten voor de behandeling uw tanden poetsen of een klein slokje water drinken om uw medicijnen in te nemen.

Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie via telefoonnummer 088 - 005 6800.

Voorbereidingen in het ziekenhuis 

 • Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens van uw Rijnstatekaart kloppen. 
 • U kunt zich melden bij de aanmeldzuil van de afdeling Endoscopie (route 18).

Het onderzoek 

Op de onderzoekskamer wordt u aan bewakingsapparatuur gelegd. De bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed worden tijdens het onderzoek in de gaten gehouden. Het onderzoek gebeurt in linker zijligging. Wanneer u een gebitsprothese/ kunstgebit heeft, dient u deze uit te doen. U krijgt een bijtring in de mond om uw tanden en de slang te beschermen.

Het onderzoek begint met het toedienen van het rustgevend middel. Vervolgens wordt de slang voorzichtig ingebracht. De slokdarm en/of maag worden in beeld gebracht. Soms wordt er door middel van een punctie weefsel weggenomen voor verder onderzoek. Deze punctie is niet pijnlijk.

De duur van het onderzoek is ongeveer een half uur. 

Na het onderzoek 

Na het onderzoek verblijft u een uur op de nazorgkamer in verband met mogelijke bijwerkingen.

Voordat u naar huis gaat krijgt u een brief mee met de uitslag en bevindingen van het onderzoek. Hierin staat ook of u nog een vervolgafspraak krijgt. Dit kan een afspraak op de polikliniek of een telefonische afspraak zijn. De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag sturen we ook naar uw huisarts. U krijgt informatie en adviezen mee naar huis.

Door de medicatie mag u niet zelfstandig naar huis. Uw begeleider haalt u op de afdeling op. Wij bellen hem of haar.

Uw keel kan na het onderzoek wat gevoelig zijn en u kunt last hebben van opboeren van lucht. Tenzij de arts anders beslist, mag u na het onderzoek weer eten en drinken.

Complicaties 

Een endoscopische echografie is over het algemeen een veilig onderzoek waarbij complicaties zelden voorkomen. Toch gebeurt het een heel enkele keer dat een patiënt zich tijdens het onderzoek verslikt en er wat maaginhoud in de longen terechtkomt. Dan bestaat de kans op een luchtweginfectie of een longontsteking. Door toediening van het slaapmiddel bestaat er kans op verminderde ademhaling. Als de endoscoop moeizaam de keel kan passeren of als er vernauwingen in de slokdarm zijn, komt het in zeldzame gevallen voor dat er een scheurtje in de slokdarm ontstaat. Als er een punctie heeft plaatsgevonden, bestaat er een kleine kans op een bloeding. 

Bij patiënten met een slecht gebit kan er door de bijtring schade aan het gebit ontstaan. Dit komt slechts in een enkel geval voor. Het ziekenhuis accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid. 

Telefoonnummers 

 • Afdeling Endoscopie: 088 - 005 6800 (kantooruren)
 • Polikliniek Longgeneeskunde: 088 - 005 7790 (keuze 2)
 • Oncologisch Centrum: 088 - 005 8021
 • Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, via 088 - 005 6680.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!