Endometriosecentrum
Endometriose vrouw buikpijn

Het team

K. Aalders, gynaecoloog

Samen zoeken naar de beste oplossing voor een probleem. Conservatief waar het kan, chirurgisch waar het moet. Een mooie uitdaging!

Karin Aalders

P. Dijkhuizen, gynaecoloog

Vrouwen met endometriose kunnen diverse klachten ervaren die een behoorlijke invloed hebben op de kwaliteit van leven. Voor de klachten zijn verschillende behandelingen mogelijk en samen met u bespreken we wat de best passende therapie is. Een breed multidisciplinair team denkt hierin mee. Als een operatie aan de orde is, zet ik graag mijn ervaring in op het gebied van de laparoscopie en de robotchirurgie.

T. Dankert, gynaecoloog

Het begeleiden van vrouwen met endometriose vraagt altijd om een individuele behandeling, op maat. Veel hangt af van de levensfase, van de klachten of van bijvoorbeeld een al dan niet aanwezige kinderwens.

Soms hebben vrouwen een kinderwens op de langere termijn, en nog niet meteen. Als gynaecoloog werkzaam op de voortplantingsafdeling ben ik veel betrokken bij de vragen over de vruchtbaarheid. Samen met de patiënte zoeken we naar de beste oplossing.

Carl Wijburg

C. Wijburg, uroloog

Endometriose is een aandoening die vaak pas na allerlei onderzoeken aan het licht komt. Meestal gaat het om jonge vrouwen die niet alleen klachten hebben van de endometriose, maar ook een al of niet actieve kinderwens. Bij de behandeling is het dan ook heel belangrijk om zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan met een multidisciplinair team. Als de blaas of de urineleiders erbij betrokken zijn, maakt de uroloog ook deel uit van het chirurgisch team. Met de robot geassisteerde chirurgie kunnen we heel nauwkeurig de endometriose haarden verwijderen. Met deze techniek zien wij de patiënten snel herstellen, zodat zij ook snel weer verder kunnen met een eventuele kinderwens.

G. Smits, uroloog

Geert Smits
Theo Aufenacker

Th. Aufenacker, chirurg

Endometriosebehandeling is een fraaie uitdaging. Gelukkig hebben we een sterk team dat hierin de juiste keuzes probeert te maken. Vanuit de chirurgie kijken we vooral naar de betrokkenheid van de darmen bij de Endometriose. Het behandelen van de klachten staat uiteraard bovenaan. Hierbij maken we telkens de afweging of het sparen van een darmdeel mogelijk is, of dat er bijvoorbeeld een stuk tussenuit gehaald moet worden. Het is fijn om te merken hoeveel goede resultaten deze behandeling op maat heeft.

B. Witteman, chirurg

Endometriose kan een scala aan klachten veroorzaken die het gevolg zijn van de aanwezigheid van weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte. Dit weefsel kan overal in de buik voorkomen en zit dan op het buikvlies of op andere buikorganen. Binnen Rijnstate vinden we het daarom erg belangrijk dat verschillende specialismen bij de behandeling van endometriose betrokken zijn. Als endometriose bijvoorbeeld in de darmwand zit, kan het darmproblemen geven en kan er buikpijn ontstaan. Als maag-darm chirurg zie ik het als een uitdaging om samen met de gynaecologen de operaties bij endometriose zo min mogelijk belastend aan te bieden. Dit doen we door optimaal gebruik te maken van de nieuwste technieken binnen de laparoscopische en robotgeassisteerde chirurgie. Het doel is om na een ingreep snel te herstellen en weer klachtenvrij te zijn!

Bart Witteman
Ernst-Jan Spillenaar Bilgen

E. Spillenaar Bilgen, chirurg

Endometriose is op diverse fronten een invaliderende aandoening bij jonge vrouwen. Ook is de behandeling complex en moet met specialisten van verschillende disciplines goed voorbereid worden. Samen met de patiënt kan dan zorgvuldig de afweging worden gemaakt of zij baat kan hebben bij een operatie of dat zij juist beter af is met een niet-operatieve behandeling. Operaties kunnen complex zijn. Daarom werken we graag samen om een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen en de kans op complicaties zo klein mogelijk te laten zijn.

D. Hirsch, MDL-arts

David Hirsch
Frank Joosten

F. Joosten, radioloog

Endometriose is een moeilijke diagnose in de radiologie. Het vergt veel ervaring en goed kijken om endometriose haarden te vinden. De uitdaging om deze aandoening te vinden en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de diagnostiek en behandeling van deze vrouwen is mijn drijfveer.

E. Bom, radioloog

Als radioloog zie ik de patiënt zelf niet, maar ik kijk wel naar beeldvormende onderzoeken die worden gedaan. Afwijkingen die bij Endometriose passen zijn op bijvoorbeeld een MRI vaak goed te herkennen. Aan de hand van een MRI kunnen aanwezigheid, uitbreiding en ernst van de aandoening Endometriose vastgesteld worden.

Ernst Bom

J. Hubers en E. van Uum, endometrioseverpleegkundigen

Uw endometrioseklacht is onze zorg. Wij zijn uw vraagbaak met kennis en ervaring. We hebben korte lijnen met de gynaecologen. We hebben tijd, aandacht en een luisterend oor.

Marene van Haren

M. van Haren, klinisch psycholoog

De zorg voor endometriose patiënten vind ik belangrijk omdat we te maken hebben met een aandoening die langdurig en intensief van invloed is op het dagelijks leven. Door het chronische karakter van de ziekte is er een verhoogde kans, naar schatting 30%, op psychische problemen. Een psycholoog kan hulp bieden bij het verwerken van de ziekte en patiënten steunen bij de aanpassing aan de lichamelijke beperkingen op gedragsmatig, emotioneel, individueel en relationeel gebied. Niet alleen het geven van informatie is belangrijk, maar het gaat ook om gedragsverandering. Belangrijk vind ik dat vrouwen zich in een behandeling serieus genomen voelen en dat er door het bespreken van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden binnen een multidisciplinair team tot een individueel goed kwalitatief behandeladvies gekomen kan worden.

J. Pals, bekkenfysiotherapeut

Een bekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van het gebied rondom de buik- en/of bekken(bodem). Bij een vrouw met endometriose gaat het meestal om functionele klachten. Dit zijn klachten die kunnen ontstaan door veranderd gedrag en spiergebruik ten gevolge van pijn. De bekkenfysiotherapeut helpt bij bewustwording van gedrag en lichamelijke reacties en kan zo bijdragen aan het optimaliseren van de verschillende functies in het buik- en bekkengebied, waaronder plassen, ontlasten en vrijen. Tevens kan met behulp van ademhalings- en ontspanningsoefeningen pijn of pijnbeleving positief beïnvloed worden, waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Lees een uitgebreide beschrijving van de indicaties en de mogelijke behandelingen.

Jeanette Pals

E. Huijs, diëtist

Vrouwen met endometriose willen graag hun klachten proberen te verminderen. Dan kan het waardevol zijn om als patiënt zelf regie te hebben in een behandeling. In de praktijk blijkt dat er veel vraag is naar voedingsadviezen bij endometriose. Als diëtist heb ik onderzoek gedaan naar voeding en endometriose. Van daaruit ben ik betrokken geraakt bij het endometrioseteam van Rijnstate. Met behulp van wetenschappelijk onderbouwde voedingsadviezen kijk ik samen met de patiënt of we de klachten kunnen verlichten. Ik ben werkzaam bij Diëtistenpraktijk Hartenvijf in Huissen en Westervoort.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: