Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Trombosebeen (behandeling met een DOAC)

U heeft een trombosebeen (diepveneuze trombose). Hier leest u informatie over het ontstaan, de oorzaken, verschijnselen, diagnose en behandeling hiervan.

Ontstaan 

Bij een trombosebeen slibt een van de grote aderen van de benen dicht door een bloedstolsel. Dit proces begint vaak in de kuitaderen en kan zich uitbreiden naar het bovenbeen. Het is ook mogelijk dat een gedeelte van het stolsel als een prop loslaat en dan bijvoorbeeld terechtkomt in de long. Dit heet een longembolie. 

Oorzaak 

Trombose kan worden veroorzaakt door langdurige bedrust, bijvoorbeeld na een operatie, botbreuk of lange (vlieg)reis. Ook vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken of mensen die roken lopen een groter risico op trombose. Verder kan een eerdere beschadiging van de aderen, een ontsteking of (familiaire) aanleg trombose veroorzaken. Een enkele keer veroorzaakt een gezwel elders in het lichaam trombose. Soms is er geen oorzaak aan te wijzen.

Verschijnselen 

Een trombosebeen is meestal gezwollen. Uw huid kan glanzen en roodpaars van kleur zijn. Vaak is er sprake van temperatuursverhoging. Lopen is pijnlijk en gaat daardoor moeizaam. De huidaderen zijn meestal duidelijk zichtbaar doordat ze gestuwd zijn.

Diagnose 

Voor een juiste behandeling is het belangrijk dat uw behandelend arts andere aandoeningen met vergelijkbare symptomen uitsluit. Binnen kantooruren onderzoekt de internist u in het Vasculair Centrum van Rijnstate. Buiten kantooruren of in het weekend doet de spoedeisendehulparts dit. De onderzoeken bestaan uit lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en echografisch onderzoek op het Vaatlaboratorium. In een enkel geval is ook onderzoek op de afdeling Radiologie noodzakelijk. Uw behandelend arts en de gespecialiseerd verpleegkundigen vertellen u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis meer over de diagnose trombosebeen, de behandeling en de eventueel benodigde vervolgcontroles.

Behandeling 

Voor de behandeling van uw trombosebeen krijgt u antistollingsmedicatie (tabletten). Daarnaast is het nodig dat u een steunkous gaat dragen.

Antistollingsmedicatie: DOAC (directwerkende orale anticoagulantia) 

Uw behandelaar heeft u een directwerkend oraal anticoagulantium (DOAC) voorgeschreven. DOAC verminderen het samenklonteren van uw bloed. Ze remmen de vorming van bloedstolsels en verminderen de kans dat een bloedvat wordt afgesloten.

Er bestaan vier soorten DOAC. Welk middel voor u het beste is, beslist u samen met uw behandelaar. Uw arts kruist het medicijn aan in onderstaand schema. 

 

MEDICIJN

DOSERING

 

Apixaban

2x dgs 10 mg gedurende 1 week, daarna 2x dgs 5 mg

 

Rivaroxaban

2x dgs 15 mg gedurende 3 weken, daarna 1x dgs 20 mg

 

Endoxaban

5 dagen fraxiparine, vervolgens 1x dgs 60 of 1x dgs 30 mg

 

Dabigatran

5 dagen fraxiparine, vervolgens 2x dgs 150 mg

Samen met het recept krijgt u ook een artsenverklaring. Deze levert u in bij uw apotheek.

Adviezen bij het gebruik van DOAC 

 • Kies een vast tijdstip van inname, zodat u minder snel vergeet uw medicijnen in te nemen.
 • Wees voorzichtig met ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s), zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac. Deze pijnstillers verhogen de kans op maag-/darmbloedingen. Heeft u een pijnstiller nodig, dan heeft paracetamol de voorkeur. Als u toch een NSAID nodig heeft, vraag dan aan uw arts/apotheker of een maagbeschermer noodzakelijk is (zeker als u last heeft van uw maag).
 • Bent u vergeten de medicijnen in te nemen? Raadpleeg dan de bijsluiter.
 • Eten en drinken: over het algemeen zijn er geen beperkingen. Pas bij rivaroxaban op met grapefruit(sap); dit geeft in combinatie met rivaroxaban meer kans op bijwerkingen. Gebruik een grapefruit of grapefruitsap maximaal twee keer per week.
 • Stop nooit zomaar met een DOAC, alleen op advies van uw behandelaar.
 • Geef bij een ingreep (zowel bij uw huisarts, tandarts of specialist) altijd aan dat u een DOAC gebruikt. De trombosedienst kan u of uw behandelaar eventueel van advies voorzien.
 • Meld een klacht of bijwerking die is ontstaan kort nadat u met een DOAC bent begonnen altijd bij uw behandelaar, uw huisarts, de trombosedienst en apotheek.
 • Raadpleeg altijd een arts bij een hinderlijke bloeding, een steeds terugkerende bloeding of bloedingen op verschillende plaatsen.

Injecties 

Voordat u met endoxaban of dabigatran begint, heeft u vijf dagen fraxiparine-injecties nodig. U krijgt de eerste injectie van de verpleegkundige in het ziekenhuis. U krijgt ook uitleg over hoe u zichzelf thuis kunt injecteren en schriftelijke informatie hierover mee. Iemand in uw omgeving kan de injecties ook toedienen. De voorgevulde injectiespuitjes kunt u met het recept bij uw apotheek ophalen. Dien de injectie elke dag zo veel mogelijk op hetzelfde tijdstip toe. Volg de instructie op de kaart. Gooi de spuitjes niet bij het reguliere afval maar verzamel deze in een harde plastic container of speciale naaldencontainer. Als u klaar bent met de injecties, levert u de container bij uw apotheek in.

Steunkous 

Naast de antistollingsmedicatie moet u voor de behandeling van uw trombosebeen een steunkous gaan dragen. Uit onderzoek is gebleken dat het dragen van een steunkous de kans op het post-trombotisch syndroom met de helft vermindert. Verschijnselen van dit syndroom kunnen zijn: een dunne, glanzende huid, roestbruine verkleuringen, vocht in uw been, een zwaar en vermoeid gevoel, spataderen en op lange termijn moeilijk genezende wonden of een open been. De steunkous zorgt voor een verhoogde druk in de ader, waardoor het terugstromen van het bloed naar uw hart verbetert en een eventuele ophoping van vocht wordt voorkomen. U krijgt in eerste instantie een tijdelijke kous aangemeten op de Spoedeisende Hulp. Deze kous gaat u direct dragen. Voordat u gaat slapen, mag u de kous uittrekken.

Afhankelijk van de omvang van uw been zijn er twee opties: 

 • Als uw been erg gezwollen is, moet het eerst gezwachteld worden. Hiervoor krijgt u een oproep van de polikliniek Dermatologie op de locatie Velp (telefoon: 088 - 005 5170) binnen één tot drie dagen. Het zwachtelen gebeurt een à twee keer per week. Als u been weer dezelfde dikte heeft als uw andere been, laat u een permanente steunkous aanmeten.
 • Als uw been niet gezwollen is, maakt u een afspraak voor een permanente steunkous. Tot die tijd draagt u de tijdelijke kous.

Permanente kous 

Via de firma Livit kunt u een permanente steunkous laten aanmeten. U maakt hiervoor een afspraak bij Livit Arnhem (telefoon: 026 - 320 3500). U heeft hiervoor een machtiging gekregen. Deze levert u in tijdens uw afspraak. U moet de steunkous minimaal een jaar dragen.

Vervolgafspraak 

U krijgt een telefonische afspraak met een verpleegkundige na één week. Na twee weken komt u bij de internist. Deze afspraken geven wij u telefonisch of per post door. In sommige gevallen krijgt u ook na drie maanden nog een controle-afspraak bij de dermatoloog.

Leefregels 

Vooral in het begin kan een trombosebeen erg pijnlijk zijn. Vermijd daarom langdurig staan en zwaar tillen vlak na het ontstaan van de trombose. In rust kunt u uw been de eerste dagen het beste hoog leggen. Het is altijd goed om te bewegen. Laat u hierbij leiden door uw klachten en luister goed naar uw lichaam. Meer informatie kunt u vinden op de website www.trombosestichting.nl (ga naar Behandeling en dan naar Preventie & Leefregels).

Complicaties 

 • Een van de gevaren van een trombosebeen is dat het bloedstolsel kan losschieten. Nadat het stolsel het hart heeft gepasseerd, kan het vastlopen in een van de longvaten. Dit heet een longembolie en kan soms ernstige gevolgen hebben. U kunt dan kortademig worden en pijn hebben bij het ademhalen. Neemt u bij deze klachten contact op met uw huisarts of in dringende gevallen met de Spoedeisende Hulp.
 • Door een verminderde bloeddoorstroming in de aderen kunt u last blijven houden van een (licht) gezwollen been.
 • Ook kan het eerder omschreven post-trombotisch syndroom voorkomen.

Gelukkig hebben de meeste patiënten hebben na verloop van tijd geen klachten meer.

Vragen? 

Als u nog vragen heeft, bespreekt uw arts deze graag met u.

Telefoonnummers 

Vasculair Centrum: 088 - 005 3077 (binnen kantoortijden)

Neem bij spoedgevallen buiten kantooruren contact op met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: