Een prostaatoperatie
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Voor de operatie

Voorbereiding 

Voor de behandeling komt u op het Opnameplein, het doel hiervan is om een compleet beeld te krijgen van uw gezondheid.

  • De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door.
  • De spreekuurassistent van de anesthesioloog geeft u voorlichting over de operatie en meet onder andere uw bloeddruk.
  • De anesthesioloog bespreekt met u hoe u wordt verdoofd tijdens de operatie en doet lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s aan de behandeling en de anesthesievorm zijn verbonden en hoe deze risico’s voor u kunnen worden beperkt. Als het nodig is wordt aanvullend onderzoek aangevraagd, zoals bloedprikken of een hartfilmpje. Bij de anesthesioloog hoort u welke medicijnen u op de dag van de operatie nog mag innemen en welke u moet stoppen, zoals antistollingsmiddelen. Het is belangrijk dat u zich aan de voorschriften van de anesthesioloog en de operateur houdt.
  • De intakeverpleegkundige neemt een vragenlijst over uw gezondheid met u door en informeert u over de voorbereidingen op de operatie.

Opname 

U wordt op de dag van de operatie opgenomen. U moet nuchter zijn. Dat betekent dat u niets mag hebben gegeten en gedronken. Houdt u zich aan de voorschriften van de anesthesioloog. Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer, neemt eventuele bijzonderheden met u door en beantwoordt uw vragen. 

Verdoving 

Voor de ingreep wordt u verdoofd. Er zijn twee soorten verdoving mogelijk: 

  • Algehele verdoving. Hiervoor krijgt u een infuus in de arm waardoor slaapmiddelen worden toegediend.
  • Plaatselijke verdoving door middel van een ruggenprik. Alleen uw onderlichaam wordt verdoofd.

Drie soorten prostaatoperaties 

Afhankelijk van de omvang van de prostaat wordt het type prostaatoperatie bepaald. Daarbij wordt een keuze gemaakt uit deze drie mogelijkheden:  

  • TURP (via de plasbuis)
  • RALEP (kijkoperatie)/Robot Millin
  • Open prostatectomie (via een snee in de buik)

TURP (transurethrale resectie van de prostaat) 

De TURP is een operatie waarbij het prostaatweefsel via de plasbuis wordt verwijderd. De uroloog brengt daarvoor een dunne buis in uw plasbuis. Deze buis is een onderdeel van een resectoscoop. Met behulp van dit instrument kan het prostaatweefsel worden bekeken. Aan het eind van de resectoscoop zit een lusje, dat elektrisch kan worden verhit. Hiermee wordt het prostaatweefsel dat de plasbuis belemmert stukje voor stukje weggesneden. Met spoelvloeistof, die via de resectoscoop in de blaas vloeit, worden de weggesneden stukjes afgevoerd. De operatie duurt ongeveer een uur. U wordt voor deze operatie meestal 2 tot 3 dagen opgenomen. Na de operatie heeft u doorgaans een dag een katheter.

RALEP (robot geassisteerde laparoscopische enucleatie van de prostaat)  

Deze ingreep wordt gedaan als de prostaat te groot is voor de techniek via de plasbuis (TURP). Bij de RALEP worden met een zogenaamde ‘kijkoperatie’ enkele kleine sneetjes gemaakt in de buik. De blaas wordt geopend en het goedaardige prostaatweefsel dat in de weg zit wordt verwijderd. De blaas wordt daarna weer gesloten en via de plasbuis wordt een katheter ingebracht. Na de operatie kunt u nog een aantal dagen wat bloederige urine hebben en afhankelijk hiervan zal worden besloten de katheter te verwijderen. Afhankelijk hiervan kan opname in het ziekenhuis verschillen tussen 2 tot 5 dagen.
Een andere benaming voor deze ingreep is de methode van Robot Millin.

Open prostatectomie  

Als door bijvoorbeeld eerdere buikchirurgie een kijkoperatie niet mogelijk is, kan worden gekozen voor een open prostatectomie. Bij deze operatie maakt de uroloog een snee in de onderbuik. De uroloog pelt de prostaatklier met de wijsvinger uit. Hierdoor wordt al het klierweefsel dat de plasbuis dichtdrukt verwijderd. De wand van de prostaat blijft aanwezig. De uroloog kiest meestal voor een open prostatectomie als het klierweefsel van de prostaat sterk vergroot is. Voor deze operatie wordt u meestal 5 tot 7 dagen opgenomen. De katheter blijft doorgaans 5 dagen in.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: