Een nieuwe knie (Zorgprogramma Joint Motion)
Patient vrouw zit aan tafel in wachtkamer
Laatste informatie over het coronavirus

De operatie

Welke operatie is voor u geschikt?

In de ziekenhuizen van Rijnstate plaatsen de orthopedisch chirurgen de halve (hemi) knieprothese en de totale knieprothese. Een halve knieprothese wordt in Rijnstate gedaan als de binnenkant van het gewricht versleten is en de buitenkant nog in orde is. De orthopedisch chirurg vervangt dan alleen de aangedane kant van het gewricht. Bij een totale knieprothese is het kniegewricht als geheel aangetast. Het kraakbeen en de gewrichtsspleten zijn aan beide kanten verdwenen. In Rijnstate plaatsen we de Oxford halve knieprothese van de firma Zimmer Biomet en de Attune totale knieprothese van de firma Depuy Synthes. De orthopedisch chirurg bespreekt met u welke prothese voor u geschikt is.

Hoe verloopt de operatie?

De orthopedisch chirurg voert de operatie uit, meestal samen met een orthopedisch chirurg in opleiding. Tijdens de operatie bent u onder voortdurende controle van de anesthesioloog. Deze bewaakt onder meer uw ademhaling, hartslag en bloeddruk.

De orthopedisch chirurg maakt een verticale snee over de knie en opent het gewrichtskapsel. Bij een totale knieprothese is de snee ongeveer twintig centimeter lang en bij een halve knieprothese is dit ongeveer tien centimeter. Bij het plaatsen van de totale knieprothese wordt de strekpees gedeeltelijk ingesneden om de knieschijf tijdens de operatie te kunnen omklappen. Later wordt deze weer gehecht. De spieren worden niet beschadigd. Het versleten oppervlak van het kniegewricht, de kruisbanden en de menisci worden verwijderd, waarna de arts de versleten botdelen van het scheenbeen en bovenbeen zodanig bewerkt dat de prothese erop past. Om het been soepel te laten scharnieren, krijgen de uiteinden van het bovenbeen en scheenbeen een metalen glijvlak waartussen een kunststofschijf (polyethyleen) geplaatst wordt. De prothese wordt vastgezet met speciaal botcement

Bij een halve knieprothese wordt de binnenzijde van de knie vervangen door metalen glijvlakken en een kunststof schijf. Soms is de knieschijf aangetast en wordt deze ook vervangen.

Op de operatiekamer wordt bij u een drukverband aangelegd om zwelling en bloeduitstorting zoveel mogelijk tegen te gaan. Het drukverband wordt de dag na de operatie verwijderd. Hierna krijgt u een comprinetkous aan die voor de operatie is aangemeten. Deze kous draagt u overdag om eventuele zwelling tegen te gaan. Uw knie wordt de eerste uren na de operatie in een buigstand van ongeveer 60 graden gehouden. De wond wordt gehecht met ‘nietjes’. Veertien dagen na de operatie worden deze nietjes verwijderd. De operatie duurt ongeveer één tot anderhalf uur.

Links: een totale knieprothese, rechts: een halve knieprothese

Uw operatiegegevens worden geregistreerd in de Landelijke registratie Orthopedische Implantaten. Met dit register neemt het inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van protheses toe. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend orthopedisch chirurg.

Bekijk de video over landelijke registratie van prothesen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: