Een nieuwe heup (Zorgprogramma Joint Motion)
Patient man zit in wachtkamer met krukken
Laatste informatie over het coronavirus

Voor de operatie

Welke afspraken heeft u voor de operatie?

Orthopedisch chirurg
U komt op de polikliniek in het ziekenhuis voor uw afspraak met de orthopedisch chirurg. Tijdens deze afspraak bespreekt de orthopedisch chirurg uw klachten, onderzoekt hij uw heupfunctie en bekijkt met u de gemaakte röntgenfoto’s van uw heup. Als er reden is om te opereren dan zal de orthopedisch chirurg dit met u bespreken. Als u instemt met de voorgestelde heupoperatie, meldt hij u aan voor het zorgprogramma Joint Motion.

Patiënteninformatiemap
Een spreekuurassistente van de polikliniek geeft u na uw bezoek aan de orthopedisch chirurg een patiënteninformatiemap. In de patiënteninformatiemap bevinden zich onder andere een flyer over de Patient Journey App en een vragenlijst. De map wordt gedurende het traject aangevuld met meer informatie.

Na de afspraak met de orthopedisch chirurg verwijst de spreekuurassistente u door naar de afdeling Opnameplanning voor het afspreken van uw voorlopige operatiedatum. Vervolgens gaat u naar het laboratorium voor bloedafname.

Preoperatieve screening
De preoperatieve screening bestaat uit twee onderdelen:

 • een afspraak bij de anesthesioloog en apothekersassistente voor preoperatief onderzoek;
 • een afspraak bij de orthopedisch consulent voor het orthopedisch verpleegkundig spreekuur.

De Preoperatieve screening vindt plaats in het ziekenhuis of thuis via een videoconsult. Dit vindt u in uw afspraakoverzicht. Dit krijgt u via e-mail of per post. De afspraak is ook zichtbaar in Mijn Rijnstate. De afspraken vinden plaats op één dag. Voor de afspraken moet u thuis de vragenlijst uit de patiënteninformatiemap en een digitale vragenlijst invullen. De digitale vragenlijst is de preoperatieve vragenlijst. Deze kunt u vinden in Mijn Rijnstate.

Preoperatief onderzoek
Tijdens het preoperatief onderzoek bespreekt de anesthesioloog de wijze van verdoving tijdens de operatie met u. De anesthesioloog schat in welke risico’s bij u aan de operatie en de anesthesie verbonden zijn en hoe deze risico’s kunnen worden beperkt. Soms is de expertise van een andere specialist noodzakelijk en stuurt de anesthesioloog u door naar bijvoorbeeld een internist of cardioloog. Uw operatiedatum wordt gepland nadat alle onderzoeken afgerond zijn en zowel de medebehandelend arts als de anesthesioloog akkoord gaan met de operatie.Het kan voorkomen dat de anesthesioloog op medische gronden beslist, dat de operatie op de locatie Arnhem moet plaatsvinden.

Van de anesthesioloog hoort u ook welke medicijnen u op de dag van de operatie nog mag innemen en met welke medicijnen u van tevoren moet stoppen. Uitzondering hierop zijn antistollingsmiddelen. Volgt u hierin het advies dat u van uw orthopedisch chirurg heeft gekregen. De anesthesioloog bespreekt daarnaast met u de voorschriften rond eten en drinken vóór de operatie.

Medicijngebruik
Gebruikt u medicijnen dan neemt een apothekersassistent uw medicijngebruik met u door. Wilt u ervoor zorgen dat u uw actuele medicijnoverzicht bij de hand heeft. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek. Het kan voorkomen dat de ziekenhuisapotheek bij uw apotheek nadere informatie hierover opvraagt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de ziekenhuisapotheek. Telefoon: 088 - 005 6322. Vergeet niet uw eventuele medicatie, verkregen via de drogist, door te geven.

Verpleegkundig orthopedisch spreekuur
Tijdens het gehele traject heeft u een vast aanspreekpunt; de orthopedisch consulenten. Tijdens het verpleegkundig orthopedisch spreekuur neemt u samen met de orthopedisch consulent de vragenlijst door. U krijgt informatie over de opname en de operatie. Verder informeert zij u over de hulpmiddelen die u nodig heeft en wat u kunt verwachten in de periode na het ontslag.

Wanneer wordt u geopereerd?

Een medewerkster van de afdeling Opnameplanning spreekt met u de voorlopige operatiedatum af. Na u afspraak bij de anesthesioloog zal duidelijk zijn of de datum definitief gemaakt kan worden. De bevestiging van de operatiedatum krijgt u via e-mail of per post. Heeft u een of meerdere onderliggende medische aandoeningen, zoals hartziekten, diabetes of morbide obesitas die het verloop van de behandeling kunnen beïnvloeden? Dan krijgt u de operatiedatum nadat u gezien bent door de anesthesioloog.

Bent u na telefonisch contact met de orthopedisch chirurg op de wachtlijst geplaatst voor de heupoperatie? Dan krijgt u de voorlichtingsmap thuisgestuurd en de afdeling Opnameplanning neemt telefonisch contact met u op. Kom ongeveer een week voor uw afspraak met de anesthesioloog naar een prikpost van Rijnstate voor bloedafname. Dit kan tot uiterlijk de dag voor uw afspraak op de Preoperatieve screening (POS). Neem uw Rijnstatekaart mee naar de prikpost

Wat moet u regelen voor na de operatie?

Na uw operatie heeft u thuis ondersteuning nodig bij dagelijkse activiteiten zoals uzelf wassen en aankleden en huishoudelijke werkzaamheden. Er zijn verschillende vormen van nazorg waar u een beroep op kunt doen:

Mantelzorg
U schakelt uw partner, kinderen, buren, vrienden en/of kennissen in om u te helpen na het ontslag uit het ziekenhuis. Misschien kunt u, zolang u hulp nodig heeft, bij familie of andere bekenden logeren of kunnen zij bij u logeren. Kunt u om welke reden dan ook niet terugvallen op mantelzorg, dan bestaan er diverse mogelijkheden van zorg na het ontslag uit het ziekenhuis:

 • thuiszorg (voor hulp bij de dagelijkse verzorging of verpleegkundige handelingen)
 • maaltijdvoorziening
 • sociale alarmering
 • klusdiensten
 • boodschappendienst
 • huishoudelijke hulp.

U regelt zelf een particuliere huishoudelijke hulp of u vraagt huishoudelijke hulp via uw gemeente. Op de site van uw gemeente vindt u hier meer informatie over. 

Voor de thuiszorg heeft u een indicatiestelling nodig. De indicatiestelling vindt plaats na de operatie in het ziekenhuis. De maaltijdvoorziening, sociale alarmering, klusdiensten en boodschappendienst moet u zelf aanvragen. Tijdens het gesprek met de orthopedisch consulent zal met u besproken worden welke zaken in uw situatie raadzaam zijn om te regelen.

Revalideren in een zorghotel of herstellingsoord
U kunt na ontslag uit het ziekenhuis ook tijdelijk verblijven in een zorghotel of herstellingsoord. De kosten hiervoor zijn voor uzelf. U kunt bij uw zorgverzekering navragen of zij een deel van deze kosten vergoeden.

Wilt u in een zorghotel of herstellingsoord revalideren? Zoek dan vóór uw afspraak op het orthopedisch verpleegkundig spreekuur uit naar welk zorghotel of herstellingsoord u wilt gaan en of dit financieel haalbaar is. Zodra u de operatiedatum heeft gekregen, reserveert u zelf een plek in het door u gekozen zorghotel of herstellingsoord. Het ziekenhuis tekent geen medische verklaring voor noodzakelijk verblijf in het zorghotel of herstellingsoord. Het verblijf zal op particuliere basis zijn.

U kunt zich het beste op dit gesprek met de orthopedisch consulent voorbereiden door deze informatie en/of de informatie in de Patient Journey App goed door te lezen en eventuele vragen te noteren.

Waar moet u rekening mee houden voor de operatie?

Lichamelijke ongemakken voor de operatie
Lichamelijke ongemakken die een infectie kunnen veroorzaken, moeten opgelost zijn voor de operatie. Krijgt u in de aanloop naar de operatie te maken met lichamelijke ongemakken zoals een urineweginfectie, een wond of bijvoorbeeld problemen met uw gebit, neem dan tijdig contact op met de orthopedisch consulent. Om de kans op infecties te verkleinen, vragen we u dringend om circa zes weken voor en zes weken na de operatie niet uw tandarts te bezoeken. Uw gebit moet voor de operatie wel in orde en gezond zijn.

Injectie in het heupgewricht
Heeft u een marcaïnisatie van de heup gehad waarbij de orthopedisch chirurg een injectie met een pijnstillende en ontstekingsremmende werking in het te opereren heupgewricht heeft geïnjecteerd, dan heeft dit gevolgen voor uw operatiedatum. De operatie kan pas drie maanden nadat de injectie is gegeven plaatsvinden. Binnen deze periode is er namelijk door de ingespoten corticosteroïden een verhoogd risico op een wondinfectie.

Fysiotherapie
Een paar weken voor uw operatie ontvangt u van de afdeling fysiotherapie een afspraak voor een bijeenkomst, verzorgd door de afdeling Fysiotherapie van het ziekenhuis. Dit is een groepsbijeenkomst voor patiënten die net als u een heupprothese krijgen. Tijdens de bijeenkomst informeert de fysiotherapeut u over de behandeling en bespreekt met u de oefeningen en activiteiten die het herstel na de operatie bevorderen. Verder oefent u het lopen met elleboogkrukken of een ander bij u passend loophulpmiddel. Deze bijeenkomst vindt ongeveer drie weken vóór de operatie plaats en duurt ongeveer een tot anderhalf uur. U wordt verzocht om uw krukken of rollator mee te nemen.

Bacterie Staphylococcus aureus
Ieder mens draagt van nature bacteriën bij zich. Deze bevinden zich zowel op als in het lichaam. Ze horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie. Normaal gezien beschermt de huid het lichaam tegen allerlei gevaren van buitenaf. Zo worden bijvoorbeeld bacteriën, schimmels en virussen door de huid tegengehouden. Bij een wond is deze beschermlaag stuk en kunnen bacteriën het lichaam binnendringen. In sommige gevallen kan men er dan hinder van ondervinden.

Een infectie van de operatiewond is een complicatie die zich na elke operatie kan voordoen. Bij operaties waarbij kunstmateriaal wordt geïmplanteerd, zoals een heupprothese bestaat het gevaar dat de infectie ook de prothese bereikt. Dit is een vervelende complicatie, waardoor u bijvoorbeeld opnieuw geopereerd moet worden en langdurig antibiotica moet gebruiken.

De bacterie Staphylococcus aureus is een belangrijke veroorzaker van wondinfecties. Ongeveer 30 tot 40% van de Nederlandse bevolking is ‘drager’ van Staphylococcus aureus die vooral voorkomt op de huid en in de neus . Om het risico op een wondinfectie met de bacterie” Staphylococcus aureus” te verminderen adviseren wij u een behandeling die de bacterie tijdelijk verwijdert uit de neus en van de huid. De behandeling bestaat uit het gebruik van neuszalf en reiniging van het lichaam met speciale desinfecterende zeep. Deze behandeling duurt in totaal vijf dagen en start vier dagen voor de operatie. Er zijn geen bijwerkingen bekend van de neuszalf en de desinfecterende zeep.

Lees meer over de behandeling van Staphylococcus aureus

Hoe bereidt u zich voor?

Bevestiging van uw opnamedatum
U komt de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis. U heeft van het opnamebureau een bevestigingsmail of brief met de datum van uw opname gehad. De opnamedatum kan afwijken van uw operatiedag. Als u eerder opgenomen wordt, heeft dit te maken met speciale voorbereiding op de operatie. Dit kan nodig zijn als u bijvoorbeeld diabetes of een longziekte heeft.

Als u wel op de operatiedag wordt opgenomen, neemt u de werkdag ervoor zelf contact op met het ziekenhuis. U kunt hiervoor bellen met de afdeling Opnameplanning tussen 11.15 en 13.00 uur. U hoort dan op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht. Het telefoonnummer staat vermeld in de brief van de afdeling opnameplanning.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?
U neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:

 • medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking
 • toiletspullen
 • hulpmiddelen en/of protheses die u gebruikt (zoals bril en hoorapparaat)
 • voldoende ondergoed en comfortabele (nacht)kleding
 • goed ingelopen, stevige platte schoenen
 • krukken, eventueel rollator
 • lange schoenlepel en een helping hand

Wij raden u aan om sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij vermissing.

Opnamedag
Voor Rijnstate Zevenaar meldt u zich op de begane grond bij de receptie, tegenover de hoofdingang. Een medewerkster van de receptie zal u verwijzen naar de verpleegafdeling. Bij opname in Rijnstate Arnhem meldt u zich op de begane grond bij de patiëntenontvangstbalie. Een medewerker van de patiëntenontvangstbalie zal u dan verwijzen naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling maakt u kennis met de verpleegkundige en worden uw gegevens gecheckt. De verpleegkundige vertelt u het een en ander over de gang van zaken op de afdeling en maakt u wegwijs op uw kamer. Uiteraard kunt u vragen stellen.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Zorg dat u zich houdt aan de instructies die vermeld staan in de patiënt-informatiebrief die u van de anesthesioloog heeft ontvangen. In deze brief vindt u onder andere informatie over medicijngebruik rondom de operatie en het nuchter zijn voor de ingreep. Deze brief kunt u ook inzien in Mijn Rijnstate.

Bij een algehele narcose moet u uw contactlenzen uitdoen. Als u een gebitsprothese heeft, doet u die uit op de operatiekamer. Daarvoor krijgt u een gebitsbakje (met uw gegevens erop) mee naar de operatiekamer. Vlak voordat u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u operatiekleding aan. Het kan zijn dat u van de verpleegkundige medicijnen krijgt ter voorbereiding op de operatie. Voordat u de operatiekamer in gaat, krijgt u in de voorbereidingsruimte een infuus. Via dit infuus worden vocht en medicijnen toegediend. In de operatiekamer geeft de anesthesioloog de verdoving, in de vorm van een ruggenprik of narcose.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: