Een nieuwe heup (Zorgprogramma Joint Motion)
Patient man zit in wachtkamer met krukken
Laatste informatie over het coronavirus

Risico's en complicaties

Welke risico's en complicaties kunnen voorkomen?

Alle operaties brengen risico’s en complicaties met zich mee. Afhankelijk van uw conditie en de ernst van de slijtage in de heup, kunnen deze in zwaarte wisselen. Een aantal mogelijke risico’s en complicaties van deze operatie zijn:

Trombose
Dit is het ontstaan van een bloedstolsel in de aderen van de benen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om vroeg na de operatie te beginnen met uit bed komen. Een andere voorzorgsmaatregel is het toedienen van bloedverdunnende medicijnen.

Bloeduitstorting/zwelling/nabloeding
Na de operatie kan een bloeduitstorting met zwelling van het been ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel na een heupprothese en verdwijnt in de loop van enkele weken tot maanden weer. Er kan ook ineens een hoeveelheid bloed uit de wond komen, wat we een nabloeding noemen. De wond wordt in dit geval opnieuw verbonden met een drukverband.

Complicaties van de anesthesie
Problemen door de vorm van de verdoving, meestal een ruggenprik, kunnen zijn: hoofdpijn, lage bloeddruk en misselijkheid. Deze klachten verdwijnen over het algemeen binnen enkele dagen.

Beschadiging van bloedvaten en zenuwen
Meerdere bloedvaten en zenuwen lopen in de omgeving van het heupgewricht. Deze structuren lopen kans om uitgerekt of beschadigd te raken tijdens de operatie, wat gevoelloosheid en/of slapheid in delen van het geopereerde been tot gevolg kan hebben. Deze klachten verdwijnen over het algemeen binnen enkele maanden.

Wondinfectie
Dit kan een oppervlakkige of diepe infectie zijn. Behandeling van een infectie kan plaatsvinden door het toedienen van antibiotica, maar ook een operatieve ingreep kan nodig zijn om de wond te reinigen.

Doorliggen
Doorligplekken, vooral rond de hiel en stuit, kunnen al na één dag bedrust ontstaan. Neem daarom regelmatig de druk weg van uw hielen en stuit. Als u een brandend gevoel of pijn ervaart rond deze lichaamsdelen dient u de verpleegkundige hiervan op de hoogte te brengen.

Verschil in beenlengte
Door de operatie kan een beenlengteverschil ontstaan. Om een betere passing van de heupprothese te krijgen, is soms enige beenverlenging onontkoombaar. Als het uiteindelijke verschil meer dan twee centimeter bedraagt en tot klachten leidt, zal een verhoogde schoenzool worden geadviseerd om het beenlengteverschil te corrigeren. Het is raadzaam dit niet te snel te doen, maar pas na overleg met de verpleegkundig specialist of orthopedisch chirurg. Meestal is het beenlengteverschil namelijk van tijdelijke aard door een disbalans van de heupspieren. De fysiotherapeut zal u oefeningen aanbieden om dit te corrigeren.

Luxatie
Een heupluxatie is het uit de kom schieten van de heupkop. Dit kleine risico bestaat vooral in de eerste zes weken na de operatie. U vermindert de kans op luxatie als u de adviezen opvolgt die u hierover krijgt.

Fractuur
Tijdens het plaatsen van de prothese, met name in de schacht van het bovenbeen, kan er een barst of zelfs een breuk in het bot ontstaan. Tijdens de ingreep kan er besloten worden om hier voor de zekerheid een ijzeren draad omheen te leggen (cerclage draden). Dat kan betekenen dat u na de operatie tijdelijk uw been niet volledig mag belasten.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: