Een nieuwe heup (Zorgprogramma Joint Motion)
Patient man zit in wachtkamer met krukken
Laatste informatie over het coronavirus

De operatie

Hoe ziet de operatie eruit?

In de ziekenhuizen van Rijnstate worden twee verschillende benaderingen toegepast. De orthopedisch chirurg kan kiezen voor de benadering waarbij u via de achterkant van de heup (posterolaterale benadering) geopereerd gaat worden of via de voorzijde (anterieure benadering). De orthopedisch chirurg bespreekt van tevoren met u welke benadering hij zal toepassen en welke prothese hij zal plaatsen. De orthopedisch chirurg voert de operatie uit, meestal samen met een orthopedisch chirurg in opleiding. Tijdens de operatie bent u onder voortdurende controle van de anesthesioloog. Deze bewaakt onder meer uw ademhaling, hartslag en bloeddruk.

De achterste benadering
De achterste benadering is de meest gebruikte benadering. De orthopedisch chirurg maakt een snee aan de zijkant van uw bovenbeen, richting uw bil. De pezen worden opzij gelegd en de bilspier wordt losgemaakt (spiersplitsing). Het gewrichtskapsel wordt geopend om de heupkop uit de kom te kunnen halen. De heupkop wordt vervolgens afgezaagd en het aangetaste kraakbeen van de heupkom wordt verwijderd. De orthopedisch chirurg plaatst een nieuwe kom in het bekken. In het dijbeen wordt een metalen pin ingebracht met daarop een kop. Kop en kom passen precies in elkaar.

Als de kop in de kom is gezet, worden het gewrichtskapsel en de huid weer dichtgemaakt. De wond wordt gehecht met ‘nietjes’. De prothese wordt op zijn plaats gehouden door het gewrichtskapsel. Bij de achterste benadering kan de orthopedisch chirurg kiezen voor een gecementeerde heupprothese en een ongecementeerde heupprothese. Bij de ongecementeerde heupprothese wordt de prothese zo vast mogelijk in het bot ingeklemd, waarna deze vervolgens vastgroeit. Dit wordt ook wel de ‘ingroeiprothese’ genoemd. Bij de gecementeerde heupprothese wordt de heupprothese met behulp van een speciaal cement in het bot vastgezet.

Afhankelijk van uw leeftijd en de kwaliteit van uw bot, kiest de arts voor de gecementeerde of ongecementeerde prothese. Voor beide protheses geldt dezelfde nabehandeling en herstelperiode. Tijdens de operatie ligt u op uw zij, in stabiele zijligging. Veertien dagen na de operatie worden de nietjes verwijderd. De operatie duurt ongeveer een tot anderhalf uur.

Voorste benadering
De orthopedisch chirurg maakt een snee aan de voorzijde van uw bovenbeen, bij uw lies. Bij deze benadering wordt tussen de spieren door gewerkt. Tijdens de operatie ligt u op uw rug. Het gewrichtskapsel wordt geopend om de heupkop uit de kom te kunnen halen. De heupkop wordt vervolgens afgezaagd en het aangetaste kraakbeen van de heupkom wordt verwijderd. De orthopedisch chirurg plaatst een nieuwe kom in het bekken. In het dijbeen wordt een metalen pin ingebracht met daarop een kop. Kop en kom passen precies in elkaar. Als de kop in de kom is gezet, worden het gewrichtskapsel en de huid weer dichtgemaakt. De wond wordt gehecht met oplosbare hechtingen. De prothese wordt op zijn plaats gehouden door het gewrichtskapsel. 

Er zal een ongecementeerde prothese geplaatst worden. De heupprothese wordt zo vast mogelijk in het bot ingeklemd, waarna deze vervolgens vastgroeit. Dit wordt ook wel de ‘ingroeiprothese’ genoemd. De operatie duurt ongeveer een uur.

 

Foto A: Exeterprothese, met cement vastgezet. Foto B: Ongecementeerde Pinnacle-/Corailprothese

Uw operatiegegevens worden geregistreerd in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten. Met dit register neemt het inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van protheses toe. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend orthopedisch chirurg.

Bekijk de video over de landelijke registratie van prothesen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: