Aandoening, behandeling en onderzoek
Patient man zit in wachtkamer met krukken
 • Patiënttevredenheid: 8,7
 • Kort ziekenhuisverblijf
 • Iedereen kan deelnemen
 • Eén aanspreekpunt: de orthopedisch consulenten
 • Veel aandacht voor voorlichting en begeleiding
 • Patient Journey app: alle informatie in uw persoonlijke tijdlijn
Laatste informatie over het coronavirus

Een nieuwe heup (Zorgprogramma Joint Motion)

In overleg met de orthopedisch chirurg heeft u besloten dat u een heupoperatie zult ondergaan. Hier vindt u meer informatie over het zorgprogramma Joint Motion, de werking van de heup, uw opname in het ziekenhuis, de operatie en het herstel.

Joint motion: gezamenlijk bewegen

Een nieuwe heup krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. In de ziekenhuizen van Rijnstate werken wij met het zorgprogramma ‘Joint Motion’, wat letterlijk gezamenlijk bewegen betekent. In Joint Motion zijn het voortraject, de operatie en de nazorg voor u goed op elkaar afgestemd. U wordt in Rijnstate Zevenaar geopereerd.

Spoedig herstel

In Joint Motion ligt de nadruk op herstel. We gaan uit van wat u allemaal wel kunt. Overdag ligt u zo min mogelijk in bed en ongeveer drie uur na de operatie begint u met fysiotherapie. Patiënten die voor een nieuwe heup in het ziekenhuis komen, oefenen samen en verblijven als het kan op dezelfde kamer. Het blijkt dat mensen op deze manier sneller revalideren en steun vinden bij elkaar.

Eén aanspreekpunt

U wordt door het hele traject heen persoonlijk begeleid door de orthopedisch consulenten. De orthopedisch consulenten zijn uw vaste aanspreekpunt. Zij geven u voorlichting, advies en houden (telefonische) spreekuren.

De voordelen van Joint Motion op een rij:

 • U heeft één aanspreekpunt: de orthopedisch consulenten.
 • Een kort ziekenhuisverblijf.
 • Er is veel aandacht voor voorlichting en begeleiding.
 • Snel duidelijkheid over uw operatiedatum.

  Na ontslag uit het ziekenhuis heeft u een aantal weken hulp nodig. Hulp bij het huishouden, het doen van boodschappen en eventueel bij uw eigen verzorging. In het ziekenhuis kunnen we thuiszorg aanvragen voor hulp bij uw verzorging als dat nodig is. U oefent onder begeleiding van uw fysiotherapeut de beweeglijkheid van uw heup en u traint uw spieren om deze sterker te maken.

  Het lopen op krukken wordt onder begeleiding van uw fysiotherapeut zo snel mogelijk afgebouwd van het afwisselend (in kruispas) lopen met twee krukken, naar lopen met één kruk en tenslotte lopen zonder krukken. Hierdoor worden uw heupspieren beter geactiveerd. Voorwaarde hierbij is dat u in staat bent uw geopereerde been goed rechtop te belasten en niet meer mank loopt.

  Loopt u liever met een rollator, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Zittend werk kunt u soms al na enkele weken hervatten. Wanneer u staand werk kunt hervatten, bepaalt uw bedrijfsarts in overleg met u. Meestal kan dit na drie maanden op therapeutische basis.

  Na ruim een jaar is het herstel helemaal voltooid. Pas dan kunt u bepalen hoe tevreden u bent over het resultaat.

  Bekijk filmpjes krukken en oefeningen.

  De levensduur van een prothese is bij verstandig gebruik meestal meer dan vijftien jaar. Overgewicht en belastende activiteiten hebben een negatief effect op de levensduur van de prothese. Overleg uw wens om te sporten altijd met uw verpleegkundig specialist of orthopedisch chirurg.

Onze cijfers op een rij

8,7
patiënttevredenheid
573
totale heupprothesen
2
dagen ligduur

Onze specialismen

voor deze aandoening
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: