Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Echo onderzoek van het oog (B-scan)

Binnenkort wordt er een echo van uw oog gemaakt. Hier kunt u lezen waarom u dit onderzoek zult ondergaan en wat u daarbij te wachten staat.

Bij een onderzoek van het oog kan de oogarts met een lampje het binnenste van het oog bekijken om het glasachtig lichaam, het netvlies en de oogzenuw onder de loep te nemen. Dit heet oogspiegelen of fundoscopie. Als dit onderzoek niet goed mogelijk is of onvoldoende informatie geeft, kan een oogarts kiezen om uw oog verder te onderzoeken aan de hand van een Echo.

Het onderzoek 

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Het onderzoek wordt op de polikliniek Oogheelkunde in Elst gedaan en duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. 

Het oog wordt verdoofd met behulp van een druppel. U wordt in een gemakkelijke positie neergelegd. Er wordt een soort pen tegen het ooglid of het verdoofde oog geplaatst met wat gel ertussen. Tijdens het onderzoek wordt u gevraagd naar verschillende kanten te kijken. Door de gel kunt u na het onderzoek tijdelijk iets wazig zien. U kunt vervolgens gewoon naar huis. Zelf autorijden is in de meeste gevallen gewoon mogelijk. 

Wanneer een echo? 

Een echo onderzoek wordt verricht bij: 

  • een troebel oog waarbij het niet mogelijk is om het achterste deel van het oog te bekijken: bijvoorbeeld bij een troebel hoornvlies, een zeer vergevorderde staar met een ondoorzichtige ooglens, forse troebelingen of een bloeding in het glasachtig lichaam.
  • Bij afwijkingen die wel zichtbaar zijn in het oog, maar waarbij de oogarts met behulp van de echo kan vaststellen uit welke weefsels het bestaat en hoe groot het is, bijvoorbeeld bij gezwellen van het vaat- of netvlies.
  • Bij afwijkingen in de oogkas: bijvoorbeeld bij zwelling van de oogspieren of de harde oogrok die kunnen voorkomen bij schildklierafwijkingen.
  • Bij het beoordelen van bloedvaten in de oogkas.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: