Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Dunne darm-endoscopie via de mond

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een endoscopie van de dunne darm ondergaat. Dit is een onderzoek waarbij een buigzame slang, de endoscoop, via de mond, de slokdarm en de maag in de dunne darm wordt gebracht. Aan de punt van de slang zit een camera. Zo kan de arts het slijmvlies van de dunne darm bekijken, eventueel direct behandelen en er achter komen wat de oorzaak van uw klachten kan zijn. 

Voorbereidingen thuis 

Bij gebruik van antistollingsmiddelen vertelt de aanvragend arts of de verpleegkundige op het pre-endoscopisch spreekuur of u deze medicijnen mag doorgebruiken of dat deze gestopt moeten worden. Als u alleen Ascal (acetylsalicylzuur, carbasalaat calcium, carbasalaat neuro) gebruikt, hoeft deze niet gestopt te worden. Gebruikt u andere antistollingsmiddelen of een combinatie met Ascal en zijn hierover geen afspraken gemaakt, neem dan contact op met de polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten. 

Als u ijzertabletten gebruikt, moet u hiermee één week voor het onderzoek te stoppen. Na het onderzoek kunt u de tabletten weer gaan gebruiken zoals u gewend was. 

Eén week voor het onderzoek mogen er géén maag- of darmfoto’s worden gemaakt. Bent u diabeet en gebruikt u daarvoor medicijnen, dan kan het zijn dat deze medicatie moet worden aangepast. Overleg dit met uw behandelend arts. 

Om het ongemak te verminderen dat het onderzoek voor u met zich mee brengt, krijgt u vlak voor het onderzoek slaapmedicatie en eventueel een pijnstillend middel toegediend. Omdat door het slaapmiddel uw reactievermogen duidelijk vermindert, is het onverantwoord om zonder begeleiding het ziekenhuis te verlaten. Regel daarom vooraf begeleiding en vervoer naar huis. U mag de rest van de dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. 

De dag voor het onderzoek 

Wanneer het onderzoek de volgende dag ‘s ochtends plaatsvindt, mag u de dag ervoor tot 18.00 uur alles eten en drinken. Na 18.00 uur mag u niets meer eten. U mag alleen de volgende heldere dranken gebruiken: 

  • thee zonder suiker
  • koffie zonder suiker en melk
  • water
  • heldere bouillon
  • suikervrije aanmaaklimonade
  • suikervrije Roosvicee

Vanaf 24.00 uur blijft u nuchter.

Als het onderzoek de volgende dag ‘s middags plaatsvindt, mag u de dag ervoor tot 24.00 uur alles eten en drinken. Na 24.00 uur mag u niets meer eten, alleen de hierboven genoemde heldere dranken gebruiken. De dag van het onderzoek blijft u nuchter vanaf 10.00 uur. 

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Endoscopie via 088 - 005 6800. 

Voorbereiding in het ziekenhuis 

Neem altijd uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. U wordt verzocht zich te melden bij de balie van de afdeling Endoscopie in Rijnstate Arnhem, routenummer 18. 

Een verpleegkundige haalt u op in de wachtruimte en brengt u naar de voorzorgkamer waar het onderzoek plaatsvindt. Er wordt een infuusnaaldje bij u ingebracht om het slaapmiddel en eventueel het pijnstillende medicijn toe te dienen. Dit slaapmiddel kan soms een verminderde ademhaling of hartritmestoornissen veroorzaken. Om dit te controleren krijgt u een “knijpertje” aan uw vinger om uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed te registreren. Gebruik geen nagellak; dit kan de uitslag beïnvloeden. 

Als u een kunstgebit heeft, moet u dit uitdoen. Heeft u uw eigen gebit nog, dan krijgt u een bijtring tussen de tanden om de slang en uw tanden te beschermen.

Het onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts, twee verpleegkundigen en een sedatiespecialist. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij. De slang wordt voorzichtig via de slokdarm en de maag zo ver mogelijk in de dunne darm geschoven. De arts blaast via de slang wat lucht in de maag en de dunne darm zodat deze zich wat beter ontplooien. Hierdoor kan de arts het slijmvlies beter bekijken. Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Tijdens het onderzoek zult u slaperig blijven. 

Eventuele afwijkingen die de arts kan zien zijn zweertjes, ontstekingen, bloedingen of poliepen. Zo nodig zal de arts deze behandelen. Daarnaast kunnen er stukjes slijmvlies voor onderzoek weggenomen worden. 

Na het onderzoek 

U blijft na het onderzoek nog ongeveer een uur op de nazorgkamer zodat het slaapmiddel kan uitwerken of u wordt kortdurend op de afdeling opgenomen. Voordat u naar huis gaat krijgt u een brief mee met de uitslag en bevindingen van het onderzoek. Hierin staat ook of u nog een vervolgafspraak krijgt. Dit kan een afspraak op de polikliniek of een telefonische afspraak zijn. De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag sturen we ook naar uw huisarts. U krijgt informatie en adviezen mee naar huis.

Door de medicatie mag u niet zelfstandig naar huis. Uw begeleider haalt u op de afdeling op. Wij bellen hem of haar.

De keel kan na het onderzoek wat gevoelig zijn en u kunt last hebben van het opboeren van lucht en eventueel darmkrampen. Meestal wordt hiervoor een ontluchtingsslangetje ingebracht. Tenzij de arts anders beslist, mag u na het onderzoek weer alles eten en drinken. 

Complicaties 

Een endoscopie van de dunne darm is over het algemeen een veilig onderzoek, waarbij complicaties zelden voorkomen. De belangrijkste complicatie is een perforatie, dit is een scheurtje in de darm. Als er sprake is van een perforatie, is een operatie vaak noodzakelijk. 

Als bij u poliepen of biopten zijn verwijderd, kan het zijn dat u wat bloed bij de ontlasting verliest tijdens de eerste twaalf uur na het onderzoek. Als dit bloeden aanhoudt, u zwarte ontlasting heeft of heftige buikpijn krijgt, moet u contact opnemen met de afdeling Endoscopie of de Spoedeisende Hulp. 

Een enkele keer kan het voorkomen dat een patiënt zich tijdens het onderzoek verslikt waardoor er wat maaginhoud in de longen terechtkomt. Dit kan een luchtweginfectie of een longontsteking veroorzaken. 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan aan uw arts of verpleegkundige voordat het onderzoek plaatsvindt. U kunt voor eventuele dringende vragen ook contact opnemen met de afdeling Endoscopie. 

Telefoonnummers 

  • Afdeling Endoscopie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6800 (kantooruren) 
  • Maag-darm-leverspecialist: 088 - 005 8888 (via centrale) 
  • Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: