Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Dunne darm-endoscopie via de dikke darm

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een endoscopie van de dunne darm ondergaat. Dit is een onderzoek van de gehele of een groot gedeelte van uw dunne darm. Tijdens dit onderzoek wordt een buigzame slang, de endoscoop, via de anus en dikke darm in de dunne darm gebracht. Aan de punt van de slang zit een kijker. Zo kan de arts het slijmvlies van de dunne darm bekijken en erachter komen wat de oorzaak van uw klachten kunnen zijn. 

Voorbereiding thuis 

Om uw darm van binnen goed te kunnen bekijken, moet deze goed schoon zijn. U krijgt daarom een recept voor medicijnen die nodig zijn voor de darmvoorbereiding. Dit recept wordt u toegestuurd of krijgt u aan de balie van de Endoscopieafdeling. Met het recept kunt u de medicijnen bij uw eigen apotheek ophalen. De verdere uitleg van de voorbereiding staat in de informatie over ‘Darmspoeling’ [https://www.rijnstate.nl/aandoening-en-behandeling/darmspoeling/] die u thuis krijgt toegestuurd. Het kan zijn dat u voor de darmspoeling in het ziekenhuis wordt opgenomen. Neem in dat geval eventuele medicijnen mee van huis.

  • Als u ijzertabletten gebruikt, moet u één week voor het onderzoek hiermee stoppen. Na het onderzoek kunt u de ijzermedicatie zoals voorheen voortzetten.
  • Bij gebruik van antistollingsmiddelen vertelt de aanvragend arts of de verpleegkundige op het pre-endoscopisch spreekuur of u deze medicijnen mag doorgebruiken of dat deze gestopt moeten worden. Als u alleen Ascal (acetylsalicylzuur, carbasalaat calcium, carbasalaat neuro) gebruikt, hoeft deze niet gestopt te worden. Gebruikt u andere antistollingsmiddelen of een combinatie met Ascal en zijn hierover geen afspraken gemaakt, neem dan contact op met de polikliniek Maag – Darm- en Leverziekten.
  • Vanaf één week voor het onderzoek mogen er géén maag- of darmfoto’s worden gemaakt.
  • Als u diabeet bent en daarvoor medicijnen gebruikt, kan het zijn dat deze medicatie tijdelijk moet worden aangepast. Overleg dit met de arts waarbij u hiervoor onder behandeling bent.
  • Als u een stoma heeft, kunt u zo nodig een week voor het onderzoek contact opnemen met de stomaverpleegkundige voor opvangmateriaal tijdens de voorbereiding.
  • Om het ongemak dat het onderzoek voor u met zich mee brengt te verminderen, krijgt u vlak voor het onderzoek slaapmedicatie toegediend. Omdat door het slaapmiddel uw reactievermogen duidelijk vermindert, is het onverantwoord om zonder begeleiding het ziekenhuis te verlaten. Regel daarom vooraf begeleiding en vervoer naar huis. U mag de hele dag niet aan het verkeer deelnemen.

Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Endoscopie. 

Voorbereiding in het ziekenhuis 

Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. U wordt verzocht zich te melden bij de baliemedewerkster van de afdeling Endoscopie, routenummer 18. 

Een verpleegkundige van de Endoscopie-afdeling haalt u op in de wachtruimte en brengt u naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. Er wordt een infuusnaaldje bij u ingebracht om het slaapmiddel te kunnen toedienen. Dit slaapmiddel kan soms aanleiding geven tot een verminderde ademhaling of hartritmestoornissen. Om dit te kunnen controleren krijgt u een ‘knijpertje’ aan uw vinger om uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed te registreren. Gebruikt u daarom geen nagellak; dit kan de uitslag beïnvloeden. 

Indien nodig kunnen medicijnen toegediend worden via het infuusnaaldje. Het onderzoek vindt plaats op uw linkerzij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts, geassisteerd door twee verpleegkundigen en een sedatiespecialist.

Het onderzoek 

Uw anus en de slang worden met een glijmiddel ingesmeerd. Daarna wordt de slang voorzichtig via de dikke darm naar de dunne darm geschoven. Dit kan aanleiding geven tot een drukkend of krampend gevoel in uw buik. Via de slang wordt er wat lucht in de dikke darm geblazen om deze te ontplooien en er wordt nog aanwezige darminhoud weggezogen. Zo kan de arts het slijmvlies van de darm beter bekijken. Het onderzoek kan ongeveer anderhalf uur duren. Gedurende het onderzoek zult u slaperig blijven. 

Eventuele afwijkingen die de arts kan zien, zijn zweertjes, ontstekingen, bloedingen of poliepen. Zo nodig zal de arts deze direct behandelen. Daarnaast kunnen er stukjes slijmvlies voor onderzoek weggenomen worden. 

Na het onderzoek 

U blijft na het onderzoek nog ongeveer één à twee uur op de nazorgkamer zodat het slaapmiddel kan uitwerken. Hierna mag u naar huis of wordt er besloten om u ter observatie een nachtje in het ziekenhuis op te nemen.

Voordat u naar huis gaat krijgt u een brief mee met de uitslag en bevindingen van het onderzoek. Hierin staat ook of u nog een vervolgafspraak krijgt. Dit kan een afspraak op de polikliniek of een telefonische afspraak zijn. De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag sturen we ook naar uw huisarts. U krijgt informatie en adviezen mee naar huis.

Door de medicatie mag u niet zelfstandig naar huis. Uw begeleider haalt u op de afdeling op. Wij bellen hem of haar.

Complicaties 

Een endoscopie van de dunne darm is over het algemeen een veilig onderzoek, waarbij complicaties zelden voorkomen. De belangrijkste complicatie is een perforatie (dit is een scheurtje in de darm). Als er sprake is van een perforatie dan is een operatie noodzakelijk. 

Als bij u poliepen of biopten zijn verwijderd, kan het zijn dat u wat bloed bij de ontlasting verliest de eerste twaalf uur. Als dit bloeden aanhoudt, of als u zwarte ontlasting heeft of heftige buikpijn krijgt, moet u contact opnemen met de afdeling Endoscopie of de Spoedeisende Hulp. 

Uitslag 

De arts die het onderzoek heeft uitgevoerd, komt bij u langs op de nazorgkamer om u kort de uitslag mee te delen. Voor verdere behandeling en de consequenties van de uitslag verwijzen wij u naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek, stelt u ze dan aan de arts of verpleegkundige voordat het onderzoek plaatsvindt. U kunt voor eventuele dringende vragen ook contact opnemen met de afdeling Endoscopie. 

Telefoonnummers 

  • Afdeling Endoscopie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6800 (kantooruren) 
  • Maag-darm-leverspecialist: 088 - 005 8888 (via centrale)
  • Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680. 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: