Duizeligheid
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Onderzoek en behandeling

Welke onderzoeken kunnen wij doen?

Verreweg het belangrijkste deel van het onderzoek is uw eigen verhaal. Op grond daarvan zal uw arts vaak al vermoeden wat de oorzaak van de duizeligheid (geweest) is en welk onderzoek nodig is. In uw
verhaal let de arts op de vier aspecten.

  1. De soort duizeligheid.
  2. Het verloop in de tijd. (Ontstonden de klachten geleidelijk of acuut, hoe lang heeft de duizeligheid bestaan, is men continu duizelig?).
  3. Omstandigheden waaronder de klachten optreden of verergeren.
  4. Andere verschijnselen, zoals oorsymptomen (verminderd gehoor, eenzijdig of tweezijdig, oorsuizen, pijn of vol gevoel in het oor), misselijkheid, braken, hoofdpijn, het gevoel flauw te vallen of weg te raken, hartkloppingen, transpireren, moeite met praten of slikken, dubbelzien of uitval van een gezichtsveld, benauwdheid, angst.

Verder zal de arts vragen naar het bestaan van andere ziektes, terwijl ook uw medicijngebruik nauwkeurig bekend moet zijn. Het algemene onderzoek bestaat uit het meten van hartslag en bloeddruk, een algemeen bloedonderzoek, inspectie van de oren, beoordelen van oogbewegingen, houding en evenwicht en meten van gevoel en reflexen. Ook kijken we naar hyperventilatie. Als dat nodig is doen we na het algemene onderzoek nog een specialistisch gehoor- en evenwichtsonderzoek en in uitzonderingsgevallen maken we een scan (CT of MRI). Aan de hand van uw verhaal en de resultaten van het aanvullende onderzoek lukt het meestal stapje voor stapje de oorzaak van de duizeligheid op te sporen.

Hoe kunnen wij u behandelen?

Aanpak van de oorzaak
Een aandoening van het evenwichtsorgaan kan vaak door de KNO-arts behandeld worden. Algemene ziekten, van hart en bloedvaten, suikerziekte, bloedarmoede en aandoeningen van het zenuwstelsel kunnen worden behandeld door de huisarts of andere specialisten.

Aanpak van de gevolgen
Het centrale zenuwstelsel is meestal in staat de beschadiging van een deel van het evenwichtssysteem te compenseren. Bij het aanleren hiervan kunnen we hulp bieden, bijvoorbeeld door een fysiotherapeut.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: