Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

DIEP-borstreconstructie

Een DIEP-borstreconstructie is een manier om uw borst te herstellen met weefsel van uw eigen lichaam. Bij deze reconstructie wordt in één operatie de huid en de vulling van uw borst hersteld. Hierbij maken we gebruik van huid- en vetoverschot van uw buik. Dit weefsel is heel geschikt voor het herstellen van een natuurlijke vorm van uw borst. Een borstprothese is dan niet nodig. Bovendien veroudert de nieuw gevormde borst mee met de gezonde kant. Let wel: voor een DIEP-borstreconstructie moet u wel genoeg buikweefsel hebben.

Wat gebeurt er bij een DIEP-borstreconstructie?

De afkorting DIEP staat voor ‘Deep Inferior Epigastric Perforator’. Dit is de Engelse naam van het bloedvat dat de huid en het onderhuidse vetweefsel van de buik voorziet van bloed. Het DIEP-bloedvat wordt tijdens de operatie losgemaakt en samen met de bijbehorende huid en het onderhuidse vetweefsel verplaatst naar de nieuw te vormen borst. Daar sluit uw plastisch chirurg het bloedvat weer aan op het bloedvat naast uw borstbeen. Zo blijft het verplaatste weefsel van de buik (uw nieuwe borst) leven.

Wat zijn de voor- en nadelen van een DIEP-borstreconstructie?

Voordelen:

 • De nieuwe borst voelt soepel, warm en lichaamseigen aan.
 • Er zijn geen complicaties op lange termijn, zoals kapselvorming bij een borstreconstructie met prothese.
 • Door het weghalen van het huid- en vetweefsel bij de buik tijdens de operatie verbetert de contour van uw buik.

Nadelen:

 • De operatie duurt relatief lang.
 • U krijgt een extra litteken op uw onderbuik.
 • U krijgt minder gevoel in uw buikhuid. Dit blijft zo.

De eerste afspraak bij de plastisch chirurg

Denkt u na over een borstreconstructie? Dan krijgt u een afspraak op de polikliniek bij een plastisch chirurg die hierin gespecialiseerd is. Hij of zij bespreekt met u de verschillende opties om uw geamputeerde borst te herstellen. Een van die opties is de DIEP-borstreconstructie, waarvoor u misschien in aanmerking komt. Dit hangt onder meer af van:

 • de hoeveelheid weefsel van uw buik
 • uw gezondheid in het algemeen
 • medicijnen die u gebruikt
 • buikoperaties en/of bestraling in het verleden
 • uw gewicht (uw BMI moet lager dan 30 zijn)
 • uw rookgedrag (u mag NIET roken)
 • uw persoonlijke voorkeur.

Ook bespreekt de plastisch chirurg de voor- en nadelen van de verschillende opties met u. Samen maakt u een keuze. Tijdens de afspraak krijgt u bovendien een lichamelijk onderzoek. Met een tekening op uw lichaam maakt de plastisch chirurg het operatieplan voor u helder. Foto’s van deze tekening komen in uw medisch dossier en vallen hiermee onder het medisch geheim. Dit betekent dat alleen u en uw behandelaar de foto’s kunnen zien.

Een borstreconstructie wordt meestal uitgevoerd vanaf zes tot twaalf maanden na een borstamputatie of nadat u klaar bent met de bestraling en/of chemotherapie.

CT-angiografie

Als u in aanmerking komt voor een DIEP-borstreconstructie, plannen wij u in voor een CT-scan met jodiumhoudend contrast. Dit onderzoek noemen we ook wel een CT-angiografie. Jodiumhoudende contrastvloeistof kan schadelijk zijn voor uw nieren. Daarom is het belangrijk dat uw nieren goed werken. Om deze reden moet u voor de CT-angiografie in het laboratorium bloed laten prikken. Is uw nierfunctie in orde, dan krijgt u de CT-scan. Bij een verminderde nierfunctie overlegt de internist over maatregelen om schade aan uw nieren te voorkomen.

Via de CT-angiografie brengen we de bloedvaten van uw buikwand in kaart. Zo kan uw plastisch chirurg zien of de benodigde bloedvaten voor een DIEP-borstreconstructie aanwezig zijn. Ook kijkt hij of zij of deze bloedvaten geschikt zijn qua grootte en ligging. Als u geschikt bent voor een DIEP-borstreconstructie, dienen we een aanvraag in bij uw zorgverzekeraar. Zodra uw zorgverzekeraar de aanvraag goedkeurt, komt u op de wachtlijst voor de operatie.

Vergoeding van de kosten

Een borstreconstructie wordt niet gezien als een operatie om het lichaam mooier te maken. Het doel is om u na de amputatie een nieuwe borst te geven. Daarom zit de behandeling in principe in het basispakket van uw zorgverzekering. Let wel: wat zorgverzekeraars vergoeden kan jaarlijks wijzigen. Dit komt door landelijke regels. Vraag hiernaar bij uw ziektekostenverzekeraar.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: