Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Diazepam rectiole (bij volwassenen)

U wordt behandeld voor epilepsie. Als u een aanval krijgt kan iemand in uw naaste omgeving een diazepam rectiole toedienen als dat nodig is. Hier leest u meer over dit medicijn en wat uw naasten/omstanders kunnen doen als u een aanval krijgt. 

Hoe werkt diazepam? 

Diazepam (of Stesolid) is een middel dat een epileptische aanval kan laten stoppen. We noemen dit een coupeermiddel. De werkzame stof is diazepam. Het werkt binnen een aantal minuten en zorgt voor verslapping van de spieren. Hierdoor komt de ademhaling weer normaal op gang. 

Kenmerken van een epileptische aanval 

Een epileptische aanval kan er per persoon heel verschillend uitzien. Een aantal mogelijke verschijningen: 

 • stijf worden over het gehele lichaam
 • spierschokken/trekkingen
 • bewusteloos raken
 • tijdelijk stoppen met ademen en/of blauw zien
 • onwillekeurige bewegingen maken: smakken, slikken, kauwen, friemelen met de handen
 • (langdurig) staren, waarbij geen contact te krijgen is met de persoon
 • een combinatie van bovengenoemde verschijnselen

Kortdurende en langdurige aanval 

Wanneer u een epileptische aanval krijgt is het meestal niet nodig om naar het ziekenhuis te komen. Een kortdurende aanval (korter dan vijf minuten) is in de meeste gevallen niet schadelijk. Bij langdurige aanvallen en vooral wanneer u slecht doorademt en erg blauw wordt, kan het nadelig zijn voor de gezondheid

Wat kunnen omstanders doen bij een aanval? 

 •  Blijf kalm.
 • Houd de tijd in de gaten. Ook het observeren van de aanval is goed, zodat u dit later kunt beschrijven of verwoorden.
 • Leg de persoon met de epileptische aanval in de stabiele zijligging. Zolang hij/zij verstijfd is, kan het zijn dat draaien niet mogelijk is. Draai dan niet en voorkom zo verdere verwondingen. Zodra het wel mogelijk is, draai dan hem/haar dan in de stabiele zijligging.
 • Leg een kussentje of iets dergelijks onder het hoofd en blijf bij de persoon.
 • Stop niets in de mond om te voorkomen dat hij/zij op de tong of lippen bijt.
  Een tongbeet is onschuldig. Ingrijpen kan tot beschadiging van het gebit leiden.
 • Houd scherpe voorwerpen uit de buurt.

Na de aanval 

Wanneer de schokken ophouden, is de aanval voorbij maar het bewustzijn kan nog even gedaald blijven door ‘uitputting’ van de hersenen Wanneer mensen bijkomen, zijn ze meestal verward en weten niet wat er gebeurd is of waar ze zijn. Daarbij hebben ze vaak hoofdpijn. De meeste mensen willen na een aanval gaan slapen.

Wanneer is het nodig om diazepam toe te dienen? 

Een aanval gaat meestal vanzelf over, maar soms is het nodig om een medicijn toe te dienen om zo de aanval te stoppen. De arts heeft met u afgesproken wanneer diazepam toegediend mag worden. In het algemeen is dit pas als de aanval na vijf minuten nog niet over is. Een aanval kan immers kort duren en snel overgaan. De diazepam rectiole kunnen omstanders zelf toedienen, in de vorm van een rectiole. Dit is een tubetje met een vloeibaar medicijn. Hieronder kunt u lezen hoe u dit precies kunt doen. 

Afspraken met de arts 

De arts bespreekt met u wanneer de diazepam rectiole toegediend mag worden, dus hoeveel minuten na het begin van de aanval. Hieronder kunt u noteren wat u daarover heeft afgesproken:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Uw arts heeft een bepaalde dosering voorgeschreven: 5 mg of 10 mg diazepam per rectiole. Controleer op de verpakking of u de juiste dosering heeft meegekregen.

Toedienen van diazepam 

 • Verwijder het dopje van de rectiole.
 • Leg de persoon bij voorkeur op de zij en breng de tuit over de gehele lengte (= ongeveer 5 cm) in de anus.
 • Neem de rectiole op de aangegeven wijze tussen duim en wijsvinger en knijp deze leeg door éénmaal krachtig te knijpen. Tijdens het leegknijpen richt u de tuit zoveel mogelijk naar beneden.
 • Houd bij het verwijderen van de rectiole, de rectiole dichtgeknepen om terugzuigen te voorkomen. De rectiole bevat meer vloeistof dan aangegeven, omdat er altijd nog iets van de vloeistof achterblijft.
 • Houd de billen nog een halve minuut tegen elkaar om teruglopen van de vloeistof te voorkomen.
 • Noteer het tijdstip van toediening.
 • Binnen enkele minuten begint het middel te werken. Dit merkt u aan het verslappen van de spieren.
 • Laat de persoon na de aanval op de zij liggen tot hij/zij weer wakker. Dit is nodig om verslikken en het naar achter zakken van de tong te voorkomen. Zorg ervoor dat de mond en neus vrij zijn, zodat de ademhaling goed mogelijk is.
 • De persoon kan nog erg suf of verward zijn, maar de aanval is dan al wel gestopt. Stel hem/haar gerust, vertel zo mogelijk wat er is gebeurd.

Als diazepam niet werkt ... 

Diazepam wordt via het darmslijmvlies opgenomen in het bloed. Bijna altijd stopt de aanval dan na enkele minuten. Bespreek met de arts wat u moet doen als de aanval niet zou stoppen, ondanks de diazepam rectiole. Bijvoorbeeld na een bepaalde tijd nog een rectiole toedienen en/of 112 bellen voor een ambulance. Hieronder kunt u noteren wat u hierover heeft afgesproken. Houdt u zich goed aan de afspraken met uw arts. Dien nooit op eigen initiatief meer diazepam toe dan afgesproken!
Als een aanval anders is verlopen of langer duurde dan u gewend bent, neemt u dan op een ander moment contact op met uw behandelend arts. U kunt dan met hem/haar bespreken hoe u het beste kunt handelen bij een eventuele volgende aanval. 

Bijwerkingen 

Net zoals bij de meeste medicijnen kunnen ook bij diazepam bijwerkingen optreden. Bijwerkingen kunnen onder andere slaperigheid en sufheid zijn. Deze bijwerkingen verdwijnen vanzelf weer. Het slijmvlies van de darm bij de anus kan bij de toediening beschadigd raken en hierdoor gaan bloeden. Het slijmvlies herstelt zich gewoonlijk binnen enkele dagen. 

Vragen 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan beantwoordt de arts, verpleegkundige of epilepsieconsulent deze graag voor u. 

Telefoonnummer 

Polikliniek neurologie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7722

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: