Behandelingen
Dialyse man patiënt en verpleegkundige

Hemodialyse

Het zuiveren van het bloed gebeurt buiten het lichaam in een kunstnier. Via steriele lijnen en een pompsysteem wordt het bloed vanuit het lichaam naar de kunstnier gepompt en, nadat het de kunstnier is gepasseerd lijn, terug in het lichaam gebracht. In de kunstnier zelf worden de schadelijke afvalstoffen en het overtollige vocht zo goed mogelijk uit het bloed verwijderd en kunnen sommige nuttige stoffen toegevoegd worden.

Deze uitwisselingen zijn mogelijk doordat het bloed in de kunstnier door zeer dunne buisjes met een halfdoorlaatbaar membraan (wand) loopt , terwijl er een andere vloeistof, het dialysaat, langs deze buisjes stroomt. De behandeling verloopt nauwkeurig door de instellingen van de apparatuur en de observatie en begeleiding van de dialyseverpleegkundige. Het dialyseren vindt doorgaans drie keer in de week plaats en de gemiddelde duur van een behandeling neemt vier uur in beslag.

Shunt

Om het bloed via het pompsysteem naar de kunstnier en vervolgens terug naar het lichaam te kunnen leiden is een permanente toegang tot de bloedbaan nodig. Dit wordt een shunt genoemd. Via een chirurgische ingreep wordt een eigen bloedvat in de arm gebruikt om klaar te maken als toegang. Een kunststof shunt behoort ook tot de mogelijkheden wanneer, om welke reden dan ook, de eigen bloedvaten minder geschikt blijken te zijn. Hierbij wordt er een bloedvat gemaakt van kuststof aan de eigen bloedvaten vastgemaakt in de arm.

Door de shunt aan te prikken op twee plaatsen kan door de ene lijn het bloed via het pompsysteem naar kunstnier worden gebracht en door de andere lijn terug naar het lichaam. Ook kan er in bijzondere of acute gevallen een katheter worden ingebracht in een bloedvat. Deze katheter is zichtbaar aan de buitenkant van uw lichaam en vormt zo een aansluiting voor de dialysebehandeling.

Zelfzorg op de hemodialyseafdeling

Patiënten kunnen in aanmerking komen voor de zelfzorg op de hemodialyseafdeling. Dit betekent dat er door onze verpleegkundigen een training gegeven wordt om zelfstandig de behandeling uit te voeren, met ondersteuning van de dialyseverpleegkundigen. Deze keuze kan een positief effect hebben op de beleving om patiënt te zijn en draagt bij aan een grote betrokkenheid en zelfstandigheid van de patiënt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: