1. Uw bezoek aan het ziekenhuis
Diabetische voet
Marcel Hovens en patiënt in wachtkamer Rijnstate Vasculair Centrum

Uw bezoek aan het ziekenhuis

Onder controle bij uw huisarts

Uw huisarts onderzoekt samen met de diabetesverpleegkundige en/of podotherapeut uw klachten en start een behandeling. Als er binnen twee tot drie weken geen verbetering is, verwijst uw huisarts u in veel gevallen door naar het ziekenhuis. Bij ernstige problemen verwijst uw huisarts u eerder door.

U krijgt een afspraak bij Rijnstate voor een speciaal spreekuur voor patiënten met een diabetische voet. Een team dat bestaat uit een vaatchirurg, een internist, een podotherapeut en een verpleegkundig specialist werkt hier nauw samen bij de diagnose en behandeling van de diabetische voet. Als uw huisarts u heeft doorverwezen naar het ziekenhuis, krijgt u een afspraak voor dit spreekuur. Elke dinsdagmiddag houdt het team spreekuur in het Vasculair Centrum in Rijnstate Arnhem.

Het Diabetische voetenspreekuur is onderdeel van ons Wond Expertise Centrum. Tijdens uw behandeling is de verpleegkundig specialist uw eerste aanspreekpunt.

Andere behandelaars

Als het nodig is, worden er voor uw behandeling andere specialisten ingeschakeld, bijvoorbeeld een dermatoloog (huidarts), een gipsverbandmeester of een revalidatiearts.

Het kan zijn dat u voor uw diabetes al onder behandeling bent bij de internist en de diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis. Bij voetproblemen verwijst de internist u dan naar het diabetische-voetenspreekuur. Ook andere medisch specialisten kunnen u voor de behandeling van de diabetische voet verwijzen (bijvoorbeeld de vaatchirurg waar u mogelijk al voor vaatproblemen onder behandeling bent).

Wat neemt u mee?

Neemt u bij een bezoek aan het spreekuur behalve uw identificatiepapieren, Rijnstatekaart en actuele medicatieoverzicht ook altijd uw schoenen mee waar u dagelijks op loopt. Verder is het verstandig om uw vragen van tevoren op te schrijven en/of iemand mee te nemen naar het gesprek. Als u thuiszorg of wijkverpleging krijgt, neem dan ook de naam van de zorginstelling en eventueel de contactgegevens van de zorgcoördinator mee.

Onderzoek en diagnose

Tijdens uw afspraak worden uw beide voeten onderzocht en wordt met u besproken wat uw klachten zijn. Verder wordt gekeken hoe de diabetes is ingesteld en welke voetproblemen u eerder heeft gehad. Ook kijkt het team of er aanwijzingen zijn voor bloedvatproblemen en in welke mate uw klachten invloed hebben op uw dagelijks leven. Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals vaat- en bloedonderzoek en röntgenfoto’s. Afhankelijk van de ernst van uw klachten vindt het aanvullend onderzoek dezelfde dag plaats of een aantal dagen later.

Behandeling van hart- en vaatziekten

Verschillende specialisten op het gebied van hart- en vaatziekten werken samen voor de beste zorg. Met innovatieve behandelmethoden en de meest moderne apparatuur. Jaarlijks behandelen we in het Rijnstate Vasculair Centrum zo’n 7.000 patiënten voor hart- en vaataandoeningen.