1. Een Charcotvoet
Diabetische voet
Marcel Hovens en patiënt in wachtkamer Rijnstate Vasculair Centrum

Een Charcotvoet

Een Charcotvoet is een complexe aandoening waarbij een acute ontsteking optreedt die ervoor zorgt dat de voet plotseling doorzakt. Hierdoor vervormt de voet en ontstaat vaak blijvend letsel. Zodra gesignaleerd wordt dat er sprake kan zijn van deze aandoening, is het van belang om zo spoedig mogelijk de diagnose te stellen en de voet niet te belasten.

Het belangrijkste verschijnsel bij een acute Charcotvoet is temperatuurverschil van de voet links en de voet rechts. In veel gevallen zal uw voet opzwellen, rood zijn en mogelijk pijnlijk zijn. Heeft u deze verschijnselen, stopt u dan met staan op de voet. Meldt u bij uw huisarts of de huisartsenpost voor een verwijzing naar het ziekenhuis.

Het stellen van de diagnose

De Charcotvoet wordt behandeld door een team van experts in het Vasculair Centrum. Het team bestaat uit een vaatchirurg, een internist, een radioloog, een gipsverbandmeester en een verpleegkundig specialist. Het team maakt deel uit van het Wond Expertisecentrum van Rijnstate. Voor het stellen van de juiste diagnose wordt naast inspectie van de voeten meestal aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld een MRI.

De behandeling van een Charcotvoet

De behandeling bestaat uit het gipsen van de voet tot de klachten afnemen en het risico op het doorzakken van de voet weg is. Dit behandeltraject duurt lang, soms tot wel een jaar. Na de acute fase is er op maat gemaakt orthopedisch schoeisel nodig om de voet voldoende steun te geven en het risico op nieuwe voetproblemen te voorkomen.

Speciaal spreekuur in Rijnstate Arnhem

Voor de behandeling van de (acute) Charcotvoet is eens in de zes weken een speciaal spreekuur in Rijnstate Arnhem. Tussentijds wordt het gips regelmatig gewisseld en wordt uw voet goed bekeken. De verpleegkundig specialist is uw aanspreekpunt gedurende de behandeling. Waar nodig werkt het behandelteam samen met andere specialisten, bijvoorbeeld de revalidatiearts of de orthopedisch schoenmaker.

Behandeling van hart- en vaatziekten

Verschillende specialisten op het gebied van hart- en vaatziekten werken samen voor de beste zorg. Met innovatieve behandelmethoden en de meest moderne apparatuur. Jaarlijks behandelen we in het Rijnstate Vasculair Centrum zo’n 7.000 patiënten voor hart- en vaataandoeningen.