Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Diabeteszorg op de Dialyseafdeling

U heeft diabetes (suikerziekte). Daarnaast bent u dialysepatiënt. Hier leest u meer over de diabeteszorg op de Dialyseafdeling van Rijnstate Arnhem.

Diabeteszorg op de Dialyseafdeling 

Diabetes mellitus (ook wel diabetes of suikerziekte genoemd) kan nier-, hart- en vaatproblemen veroorzaken. Dit kan de oorzaak zijn dat u dialyse nodig heeft.

Door de dialysebehandeling kan uw bloedsuikergehalte veranderen, zowel tijdens de behandeling als thuis. Vooral in de beginfase van de behandeling houden we de bloedsuikers nauwlettend in de gaten.
De hoge bloedsuikergehaltes die bij diabetes voorkomen, kunnen uw zenuwstelsel beschadigen. Eén van de gevolgen hiervan kan bijvoorbeeld een verminderd gevoel in uw voeten zijn. Daardoor kunnen ongemerkt wondjes en blaren ontstaan die moeilijk genezen.

Ook kan diabetes de kleine bloedvaatjes in het oognetvlies beschadigen en vernauwen. Dit kan vervelende klachten geven en zonder behandeling zelfs tot slechtziendheid of blindheid leiden. Daarom is een regelmatige controle bij de oogarts belangrijk.

Omdat u als diabetespatiënt regelmatig op de Dialyseafdeling komt, combineren wij de diabeteszorg met de dialysebehandeling op onze afdeling. Op deze manier hoeft u niet op een ander moment naar het ziekenhuis te komen.

Taken van de diabetesverpleegkundige op de Dialyseafdeling 

Als u start met de dialyse, heeft u zo spoedig mogelijk een kennismakingsgesprek (intake) met de diabetesverpleegkundige. Vervolgens heeft u iedere drie maanden een controle-afspraak. Deze controle-afspraken worden gekoppeld aan uw dialyse of bezoek aan de polikliniek. Tussentijds controleert de diabetesverpleegkundige uw bloedsuikers tijdens de dialysebehandeling. Voor patiënten die thuis peritoneaaldialyse of thuis hemodialyse doen, kan dit meestal telefonisch worden afgehandeld.

Tijdens de controle-afspraak komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • uw medicatiegebruik
  • uw bloeduitslagen: bloedsuiker en HbA1c (= gemiddelde bloedsuiker). Bij een te hoge en te lage bloedsuiker wordt uw medicatie aangepast.
  • dieetproblemen
  • controle van de spuitplaatsen
  • bespreken van het materiaal (glucosemeter, prikpen en sensor)
  • controle van uw voeten
  • seksuele problemen
  • leefstijl
  • bewegen en sporten
  • functioneren van uw ogen en uw hart. Eventueel wordt u doorverwezen naar de oogarts en/of cardioloog.

Voetencontroles 

Voeten van dialyse- en diabetespatiënten zijn kwetsbaar. Daarom controleren de dialyseverpleegkundigen uw voeten maandelijks. De diabetesverpleegkundige doet bij de kwartaal- en jaarcontroles een uitgebreide voetencontrole.

Diabetesverpleegkundige 

De diabetesverpleegkundige van de Dialyseafdeling werkt onder supervisie van de nefrologen en de physician assistants.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: