1. Depressie bij ouderen
Depressie
2 medewerkers in gesprek met patient

Depressie bij ouderen

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies aan levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. Bij ouderen kan een depressie voortkomen uit lichamelijke klachten zoals aanhoudende moeheid of pijnklachten.

Symptomen

De symptomen beïnvloeden het dagelijks leven, het doen van het huishouden of leiden tot verwaarlozing van uzelf. Sociale contacten nemen af; u komt tot niets meer. Ook kunnen deze symptomen soms ten onrechte aan dementie geweten worden.

Risicogroepen

  • Mensen met chronische of plotselinge lichamelijke ziekten;
  • Mensen met meerdere verlieservaringen (verlies familie, vrienden en/of van de eigen gezondheid);
  • Mensen die een erfelijke aanleg hebben voor depressie;
  • Mensen die medicijnen slikken die depressie als bijwerking kunnen hebben.

Behandelmethoden

Een depressie is in de meeste gevallen goed te behandelen. Dit gebeurt meestal door een combinatie van steunende gesprekken en medicijnen. Deze medicijnen hebben wel wat langer de tijd nodig om te gaan werken (4-6 weken) en het is dus van belang dat om de behandeling lang genoeg voort te zetten. In de gesprekken is aandacht voor voorlichting over de ziekte, bepaalde leefregels met genoeg activiteit en 'er zijn’ voor de patiënt.

Interessante websites