De medisch psycholoog
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

De psychologische behandeling

Als blijkt dat uw klachten samenhangen met medische problematiek en/of behandeling, kunt u in aanmerking komen voor een psychologische behandeling op de afdeling Medische Psychologie. Deze behandeling is gericht op vermindering van uw klachten en zo mogelijk op herstel.

De psycholoog van Rijnstate beperkt zich meestal tot een kortdurende behandeling, gericht op een directe aanpak van het probleem. Als een langere behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over verwijzing naar een hulpverlener buiten het ziekenhuis of naar een andere instantie. Nadat de behandeling is begonnen, kan het wel even duren voordat u effect merkt. Verandering aanbrengen in de manier waarop u met de dingen omgaat, vraagt oefening en geduld. Uw psycholoog begeleidt u daarbij.

Beroepsgeheim 

De psycholoog en de psychodiagnostiek medewerker hebben een beroepsgeheim. We werken in het ziekenhuis met een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Met uw toestemming wordt de vertrouwelijke informatie in dit dossier opgenomen. Wij geven andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis (zoals de huisarts) alleen informatie als u daarvoor toestemming geeft.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens (nadat deze anoniem gemaakt zijn) gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Kwaliteitsbewaking 

De psychologen houden zich aan de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Psychologen bij Rijnstate zijn geregistreerd GZ-psycholoog (of in opleiding daartoe) en/of klinisch psycholoog. Zij vallen onder het tuchtrecht van de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Bij deze instanties kunt u ook terecht met vragen:

NIP 
www.psynip.nl 

BIG-register
www.bigregister.nl

De psycholoog wil u een zo goed mogelijke dienstverlening bieden. Bent u ergens ontevreden over of begrijpt u iets niet? De psycholoog bespreekt dit graag met u. Lost dit niets op? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.  

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: